Đề tài Nghiên cứu sự đáp ứng miễn dịch của tế bào tcd8^+ ở bệnh sốt xuất huyết dengue

NGHIÊN CỨU SỰ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO TCD8+ Ở BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGUYỄN THỊ VÂN THÙY Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu chương 1: Tổng quan tài liệu chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu chương 3: Kết quả và biện luận chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3253 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu sự đáp ứng miễn dịch của tế bào tcd8^+ ở bệnh sốt xuất huyết dengue, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiVanThuy.jpg
Luận văn liên quan