Đề tài Phân tích hệ thống quản lý lương - Hệ thống thông tin quản lý

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯƠNG 1.1.Mô tả HTQL lương Chức năng của hệ thống: quản lý thông tin. Tính lương cho nhân viên hành chính, tính lương cho công nhân. Việc quản lý lương được tiến hành như sau: Thông tin của nhân viên được cập nhật vào máy tính gồm: mã số, họ và tên, phái, ngày sinh, và ngày bắt đầu công tác, mức lương, bảng chấm công Việc tính lương cho nhân viên dựa vào bảng chấm công . Đối với nhân viên hành chính thì bảng chấm công hàng ngày được nhân viên phòng nhân sự trực tiếp thực hiện và ghi vào sổ chấm công .Sau đó tổng hợp lai vào cuối mỗi tháng để làm cơ sở công ty tính lương cuối tháng. Bảng chấm công của nhân viên hành chính gồm:Số ngay làm việc trong tháng, số ngày nghỉ có phép hoặc không phép,thời gian làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ Đối với công nhân thì hàng ngày bộ phận sản xuất sẽ tiên hành ghi lại kết quả làm việc. Bảng chấm công bao gồm: số lượng sản phẩm, công đoạn, ca làm việc, số ca làm việc ngoài giờ Bảng chấm công cũng được máy tính cập nhât. Dựa vào các quy định của nhà nước và của lãnh đạo công ty mà hệ thống tiến hành tính lương cho nhân viên hành chính và lương cho công nhân. Đối với nhân viên hành chính thì bảng lương gồm: · Lương căn bản · Tiền bảo hiểm xã hội ( nếu có) · Tiền phụ cấp (nếu có) · Tiền lương làm ngoài giờ (nếu có) MỤC LỤC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯƠNG1 1.1.Mô tả HTQL lương. 1 1.2.Sơ đồ phân rã chức năng.1 1.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng gộp. 1 1.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý thômg tin. 3 1.2.3. Sơ đồ phân rã chức năng tính lương cho công nhân. 4 1.2.4. Sơ đồ phân rã chức năng tính lương cho nhân viên hành chính. 5 1.3. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống. 6 1.4. Mô hình luồng dữ liệu. 8 1.4.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức. 8 1.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 9 a. Biểu đồ tiến trình “ 1.0 Quản lý thông tin”. 9 b. Biểu đồ tiến trình “ 2.0 tính lương cho công nhân”. 10 c. Biểu đồ tiến trình “ 3.0 Tính lương cho nhân viên hàn chính”. 11 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7928 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích hệ thống quản lý lương - Hệ thống thông tin quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯƠNG 1.1.Mô tả HTQL lương Chức năng của hệ thống: quản lý thông tin. Tính lương cho nhân viên hành chính, tính lương cho công nhân. Việc quản lý lương được tiến hành như sau: Thông tin của nhân viên được cập nhật vào máy tính gồm: mã số, họ và tên, phái, ngày sinh, và ngày bắt đầu công tác, mức lương, bảng chấm công Việc tính lương cho nhân viên dựa vào bảng chấm công . Đối với nhân viên hành chính thì bảng chấm công hàng ngày được nhân viên phòng nhân sự trực tiếp thực hiện và ghi vào sổ chấm công .Sau đó tổng hợp lai vào cuối mỗi tháng để làm cơ sở công ty tính lương cuối tháng. Bảng chấm công của nhân viên hành chính gồm:Số ngay làm việc trong tháng, số ngày nghỉ có phép hoặc không phép,thời gian làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ Đối với công nhân thì hàng ngày bộ phận sản xuất sẽ tiên hành ghi lại kết quả làm việc. Bảng chấm công bao gồm: số lượng sản phẩm, công đoạn, ca làm việc, số ca làm việc ngoài giờ…Bảng chấm công cũng được máy tính cập nhât. Dựa vào các quy định của nhà nước và của lãnh đạo công ty mà hệ thống tiến hành tính lương cho nhân viên hành chính và lương cho công nhân. Đối với nhân viên hành chính thì bảng lương gồm: Lương căn bản Tiền bảo hiểm xã hội ( nếu có) Tiền phụ cấp (nếu có) Tiền lương làm ngoài giờ (nếu có) Đối với công nhân bảng lương gồm: Tiền lương . Tiền làm thêm giờ (nếu có) 1.2.Sơ đồ phân rã chức năng. 1.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng gộp Tính hệ số lương Tính lương căn bản Tổng hợp lương Tính lương ngoài giờ Tính BH XH Tính phụ cấp Tính lương ngoài gaiờ Cập nhật TT Tổng hợp lương Tính lương công nhân Quản lý thông tin Xử lý TT Tính lương nhân viên hành chính Lưu trữ TT Tính lương theo SP Quản lý lương 1.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý thômg tin * Sơ đồ 1. Quản lý thông tin 1.1. Nhập thông tin 1.2. Xử lý thông tin 1.3. Lưu trữ thông tin * Mô tả chi tiết - 1.1Cập nhật thông tin: Đây là quá trình thương xuyên và đảm bảo độ chính xác cao bao gồm: Thông tin về nhân viên do bộ phận quản lý nhân viên hành chính cung cấp cung cấp: Thông tin cá nhân: mã số, họ tên, ngày sinh và ngày bắt đầu công tác, thăng tiến, chức vụ, mức lương Chi tiết về các điều khoản: gồm một bản hợp đồng lao động Thông tin về viêc vắng mặt: Số lần đi muộn, ốm đau và những lần nghỉ có phép hoặc không phép Đào tạo và đánh giá của lãnh đạo Đối với công nhân hưởng lương theo sản phẩm thì đơn vị sản xuất sẽ cung cấp thông tin về từng công nhân ( mã số, họ tên, phái, ngày sinh, ngày bắt đầu làm việc..) và kết quả làm việc của từng công nhân: công đoạn sản phảm mà công nhân đảm nhận lương tương ứng với công đoạn đó chất lượng như thế nào, làm việc ở ca nào,có làm thêm chủ nhật không Thông tin về sản phẩm: quá trình sản xuất một sản phẩm gồm nhiều công đoạn tuỳ theo từng sản phẩm. dơn giá ứng với từng công đoạn phụ thuộc vào kỹ thuật , thẩm mỹ và môi trường làm việc. Tên gọi và số thứ tự tùng công đoạn. Thông tin về đơn hàng của các công ty đối tác: số thứ tự, tên hợp đồng, số lượng,chủng loại, ngày bắt đầu và kêt thúc hợp đồng. Các quy định của nhà nước và của lãnh đạo công ty: quy định về hệ số lương, quy định những ngày nghỉ,quy định tính bảo hiểm xã hội. quy dịnh tính phụ cấp, quy định tính lương ngoài giờ và lương ngày nghỉ… 1.2 Xử lý thông tin: sau khi cập nhật những thông tin cần thiết thì hệ thống sẽ sắp xếp và xử lý thông tin 1.3 Lưu trữ thông tin: thông tin được xử lý sẽ được lưu vào hệ thống. 1.2.3. Sơ đồ phân rã chức năng tính lương cho công nhân * Sơ đồ 2. Tính lương công nhân 2.1. Tính lương theo sản phẩm 2.2. Tính lương ngoài giờ 2.3. Tổng hợp lương * Mô tả chi tiết: - 2.1 Tính lương theo sản phẩm: dựa vào kết quả làm việc của công nhân (số lượng, đơn giá) do đơn vị sản xuất báo cáo và dựa vào quy định tính lương theo sản phẩm do bộ phận quản lý cung cấp. Lương theo sản phẩm = Đơn giá * số lượng - 2.2 Tính lương ngoài giờ: Dựa vào kết quả làm việc ngoài giờ của công nhân do đơn vị sản xuất báo cáo ( ca làm việc, số giờ lam việc) và quy định tính lương ngoài giờ của lãnh đạo công ty. - 2.3 Tổng hợp lương cho công nhân: tổng hợp từ kết quả tính của tính lương theo sản phẩm và tính lương ngoài giờ thành bảng lương gửi lai cho bộ phận quản lý thông tin và bảng lương chi tiết cho đơn vị sản xuất 1.2.4. Sơ đồ phân rã chức năng tính lương cho nhân viên hành chính 1.3. Tính lương nhân viên hành chính 3.1. Tính hệ số lương 3.2. Tính lương căn bản 3.3. Tính BHXH 3.4. Tính lương ngoài giờ 3.5. Tính phụ cấp 3.6. Tổng hợp lương * Sơ đồ * Mô tả chi tiết: 3.1 Tính hệ số lương: Đối với việc tính hệ số lương cho nhân viên hành chính thì hệ số lương thường căn cứ vào trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, và thâm niên công tác và do lãnh đạo công ty xem xét và quyết định. 3.2 Tính lương căn bản: Lương căn bản của từng nhân viên thì phụ thuộc vào hệ số lương của nhân viên đó. Lương căn bản = HSL* lương cơ bản(do nhà nước quy định) 3.3 Tính bảo hiểm xã hội: Nếu nhân viên nghỉ có lý do( bệnh đột xuất, thai sản,…) sẽ được hưởng tiền bảo hiểm xã hội tuỳ theo số ngày nghỉ có lý do thì không được tính lương . 3.4 Tính lương ngoài giờ: Do nhu cầu của công tác, có thể các nhân viên hành chính có thể làm việc ngoài giờ. Bộ phận theo dõi lương sẽ tổng kết số buổi làm thêm ngoài giờ của từng nhân viên trong tháng để tính lương ngoài giờ cho nhân viên. Lương làm viêc ngoài giờ do lãnh đạo công ty quy định có thể gấp đôi lương làm việc giờ hành chính. 3.5 Tính phụ cấp: Đối với những người có đảm trách chức vụ thì được hưởng phụ cấp chức vụ tuỳ theo đặc thù của chức vụ 3.6 Tổng hợp lương cho nhân viên hành chính : dựa vào kết quả từ tính lương căn bản, tính bảo hiểm xã hội, tính phụ cấp, tính lương ngoài giờ thì bộ phận này sẽ tổng hợp bảng lương cho từng nhân viên hành chính gửi cho bộ phận quản lý thông tin và bảng lương chi tiết cho bộ phận quản lý nhân viên hành chính. 1.3. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống * Mô tả tương tác Bộ phận quản lý nhân viên hành chính: bộ phận này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho hệ thống như: thông tin về từng nhân viên ( mã số, họ tên, ngày sinh,phái,ngay bắt đầu tham gia công tác,chức vụ, mức lương, bảng chấm công) và các quy định của công ty và của nhà nước. Hệ thông sẽ gửi lại cho bộ phận này bảng lương chi tiết của nhân viên hành chính Đon vị sản xuất: bộ phận này cung cấp cho hệ thống thông tin về công nhân ( mã số, họ tên, ngày sinh,phái,bảng chấm công) và họ sẽ tiến hành sản xuất theo yêu cầu của công ty và của khách hàng. Hệ thống sẽ gửi lại cho bộ phận nay bảng lương chi tiết của công nhân Khách hàng:Khách hàng đặt hàng với công ty theo một bản hợp đồng bao gồm số thứ tự, tên hợp đồng,ngày bắt đầu và kết thúc số lượng chủng loại.. Đơn đặt hàng của khách hàng là cơ sở cho bộ phận sản xuất tiến hành sản xuất. đến ngày hợp đồng kết thúc thì công ty tiến hành giao hàng và thanh lý hợp đồng. Hệ thống cập nhật thông tin về đơn hàng và khách hàng xác định lai thông tin về đơn hàng *Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống Yêu cầu sản xuất sản phẩm Các quy định Thông tin và kết quả làm việc của công nhân Thống tin về NVHC Quản lý lương Đơn vị sản xuất Bộ phận quản lý NVHC Xác nhận yêu cầu Yêu cầu về KT& MT sản phẩm Khách hàng Bảng lương chi tiết Bảng lương chi tiết * Các hồ sơ dữ liệu thu thập được 1. Bảng lương 2. Bảng tổng hợp TT 3. Thông tin công nhân viên 4. Các quy định 5. Thông tin đã xử lý 6. kết quả 7. Bảng HSL 1.4. Mô hình luồng dữ liệu 1.4.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3. Tính lương NVHC Bộ phận quản lý NVHC Đơn vị sản xuất Bảng lương Khách hàng Thông tin về NHHV Các quy định Thông tin về công nhân Yêu cầu sản xuất Bảng lương chi tiết Bảng lương chi tiết Bảng tổng hợp TT Bảng tổng hợp TT Đơn hàng Xác nhận thông tin 1. Quản lý thông tin 2. Tính lương công nhân 1.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a. Biểu đồ tiến trình “ 1.0 Quản lý thông tin” 1.3. Lưu trữ thông tin Bộ phận quản lý NVHC Đơn vị sản xuất TT đã xử lý Khách hàng Thông tin về NHHV Các quy định Thông tin về công nhân Yêu cầu sản xuất Các quy định TT công nhân viên Đơn hàng Xác nhận thông tin 1.1.Cập nhật TT 1.2. Xử lý TT b. Biểu đồ tiến trình “ 2.0 tính lương cho công nhân” 2.1. Tính lương theo SP 2.2.Tính lương ngoài giờ 2.3.Tổng hợp lương CN Bảng tổng hợp TT Bảng lương chi tiết Đơn vị sản xuất Kết quả Kết quả c. Biểu đồ tiến trình “ 3.0 Tính lương cho nhân viên hàn chính” 3.1. Tính HSL 3.2. Tính lương CB 3.3. Tính BH XH 3.4. Tính lương NG 3.6. Tổng hợp lương 3.5. Tính phụ cấp Bộ phận quản lý NVHC Bảng tổng hợp TT Bảng HSL KQ KQ KQ KQ Bảng lương chi tiết MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích hệ thống quản lý lương -hệ thống thông tin quản lý.doc
Luận văn liên quan