Đề tài Thực trạng cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi mới

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu từ năm 1992 sau QĐ202/CP(8/1992) , Nhà nước chỉ chọn một số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ , kinh doanh có lãi và tự nguyện cổ phần hóa để thực hiện thí điểm cụ thể chọn 7 doanh nghiệp cổ phần hoá nhưng chỉ cổ phần hoas được 2 doanh nghiệp năm 1993 năm1994 được 1 dn. Suốt bốn năm 1992-1996 , tuy chỉ cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhưng cả 5 đơn vị này đều hoạt động có hiệu quả hơn trước khi cổ phần hóa .Từ năm 1996 , Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về cổ phần hóa , trong đó điểm mốc là Nghị định 187 năm 2004 coi việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn là khâu quan trọng để tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước . Vì vậy có hai mốc chính tạo sự chuyển biến nhanh chóng về số lượng cũng như về chất lượng cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta đó là tính đến cuối năm 2004 và từ đó đến nay .

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi mới.doc
Luận văn liên quan