Hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex thực trạng và giải pháp

Mục lục Tên Trang Lời mở đầu . 1 Phần 1. Những vấn đề chung về tình hình kinh doanh bảo hiểm của công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex 3 1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung về công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex 1.1. Đặc điểm, tình hình chung . 4 1.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành . 4 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của công ty 6 1.1.3. Cán bô, nhân viên, đại lý của công ty 9 1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty . 9 1.2. Những thuận lợi và khó khăn . .9 1.2.1. Những thuận lợi cơ bản 9 1.2.2. Khó khăn . 10 2. Tình hình kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 11 2.1. Hoạt động Maketing và hệ thống sản phẩm . .11 2.2. Kênh phân phối sản phẩm . 13 2.3. Thực trạng khai thác, đề phòng hạn chế tổn thất và giám định bồi thường 14 2.3.1. Thực trạng khai thác . .14 2.3.2. Đề phòng và hạn chế tổn thất .15 2.3.3. Công tác bồi thường .16 2.4. Kết quả kinh doanh bảo hiểm 19 3. Nhận xét và khuyến nghị 21 3.1. Nhận xét 21 3.1.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân .21 3.1.2. Những mặt chưa đạt được và nguyên nhân 22 3.2. Khuyến nghị .23 3.2.1. Đối với nhà nước 23 3.2.2. Đối với công ty Pjico 24 Phần 2. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp .25 Chương 1. Lý luận chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ 26 1.1. Khái quát chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ .26 1.1.1. Khái niệm và vai trò của bảo hiểm con người phi nhân thọ 26 1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm con người phi nhân thọ 27 1.1.3. Các loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ 30 1.2. Nội dung một số nghiệp vụ bảo hiểm con người cơ bản 30 1.2.1. Bảo hiểm tai nạn 24/24 30 1.2.2 Bảo hiểm tai nạn hành khách 32 1.2.3. Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật 35 1.2.4. Bảo hiểm học sinh 36 1.2.5. Một số nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ khác 37 1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ .37 1.3.1. Yếu tố chủ quan 37 1.3.2. Yếu tố khách quan 39 Chương 2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 41 2.1. Thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Việt Nam 41 2.1.1. Tình hình chung 41 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ 42 2.2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex 45 2.2.1. Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex 45 2.2.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất .52 2.2.3. Công tác giám định, bồi thường 55 2.2.3.1. Công tác giám định 55 2.2.3.2. Công tác bồi thường bảo hiểm con người phi nhân thọ .57 2.3. Kết quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm Petrolimex 60 2.4. Đánh giá chung 63 2.4.1. Mặt đặt được và nguyên nhân 63 2.4 2. Những hạn chế và nguyên nhân 66 Chương 3. Giải pháp và khuyến nghị nhằm triển khai tốt hơn nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex 72 3.1. Một số giải pháp 72 3.1.1. Giải pháp cho công tác khai thác .72 3.1.2. Giải pháp trong công tác đề phòng và hạn chế tổn thất .75 3.1.3. Giải pháp cho công tác giám định, bồi thường 78 3.2. Một số khuyến nghị .82 3.2.1. Một số khuyến nghị đối với Bộ Tài Chính và các cơ quan chức năng liên quan 82 3.2.1. Đối với Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam .86 Kết luận .87 Danh mục tài liệu tham khảo 90 Phụ lục1. Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được cấp giấy phép kinh doanh trên thị trường Việt Nam 91 Phụ lục 2. Diễn giải quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 92 Phụ lục 3. Diễn giải quy trình giám định bảo hiểm con người tại công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex .95 Phụ lục 4. Diễn giải quy trình bồi thường bảo hiểm con người tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex .96

doc107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4497 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chất lượng kênh phân phối và đại lý bảo hiểm Đối với kênh phân phối cần mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng của các đại lý, dần coi đây là kênh phân phối mang về doanh thu chính cho nghiệp vụ bảo hiểm con người nói riêng và cho công ty nói chung. Mở rộng mạng lưới đại lý bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm là người đại diện cho công ty bảo hiểm để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng, và là một kênh phân phối rất hiệu quả không chỉ trong bảo hiểm con người phi nhân thọ mà lĩnh vực bảo hiểm nói chung, tuy nhiên chỉ với hơn 3161 đại lý như hiện nay của Pjico thì mạng lưới chân rết con chưa mỏng, còn để lọt nhiều khách hàng tiềm năng. Chính vì vậy công ty nên mở rộng mạng lưới đại lý bằng cách đào tạo, tuyển dụng theo quy định của Bộ Tài Chính để mạng lưới đại lý rộng hơn, vươn được tới mọi đối tượng khách hàng. Nâng cao chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm: Thực tế cho thấy các đại lý đi học chỉ trong khoảng thời gian 05 ngày theo quy định của Bộ Tài Chính là một số lượng thời gian quá ít cho người học có thể tiếp thu kiến thức và đó là chưa kể đến người học phải học tất cả các sản phẩm của các nghiệp vụ mà công ty khai thác dẫn đến chất lượng đào tạo không cao. Biện pháp nâng cao chất lượng có thể là: Tổ chức lớp học cụ thể về nghiệp vụ bảo hiểm con người. Sau khi hoàn thành khóa học và thi theo thời gian mà Bộ Tài Chính đưa ra cần tổ chức lớp học cụ thể hơn đối với những đại lý khai thác sản phẩm về nghiệp vụ bảo hiểm con người để họ hiểu kỹ hơn về các sản phẩm bảo hiểm con người. Đào tạo cho họ những kỹ năng khai thác, và các kỹ năng khác liên quan đến bảo hiểm con người. Trong lớp học nên duy trì trật tự và nâng cao chất lượng buổi học, thúc đẩy sự hỏi đáp qua lại giữa học viên và cán bộ giảng dạy, đưa ra những tình huống hay gặp và khó giải quyết để các học viên cùng trao đổi… vì thực tế lớp học đại lý rất ồn và thường thì cán bộ giảng dạy chỉ giới thiệu những gì mà tài liệu phát đã có sẽ gây ra sự nhàm chán cho học viên, khó tiếp thu. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm có thể thực hiện theo từng quý, trong buổi tập huấn vừa đưa ra những kiến thức liên quan tới bảo hiểm vừa tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các đại lý tạo điều kiện để họ giúp đỡ nhau làm tốt công việc. Thực tế hàng năm công ty vẫn tổ chức các lớp tập huấn nhưng chỉ có cán bộ chính thức của công ty mới có danh sách học trong khi đó đại lý lại là một kênh phân phối lớn lai không có danh sách đi học và có chương trình riêng dành cho họ. Đối với các cán bộ khai thác của công ty, họ là những người có trình độ và kiến thức về bảo hiểm nhưng vẫn phải tổ chức nhưng buổi tập huấn về kiến thức bảo hiểm về kỹ năng khai thác bảo hiểm để họ nâng cao hơn nữa trình độ và khả năng của bản thân. Có thêm các chế độ khen thưởng các cá nhân, tổ chức đạt thành tích cao hoặc có sắng kiến hay trong công tác khai thác nhằm khuyến khích đội ngũ khai thác và những người làm nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 3.1.1.4. Chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng bảo hiểm Có thêm các chính sách chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, làm rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và công ty để không chỉ là mối quan hệ mua bán thông thường mà có mối liên hệ thân thiết hơn vì mỗi khách hàng có thể mang về cho công ty nhiều khách hàng hơn nữa, sẽ là kênh quảng cáo tốt nhất mà không tốn kém cho công ty. Biện pháp cụ thể như sau: Tặng quà cho khách hàng khi ký kết hợp đồng bảo hiểm đó có thể chỉ là những món quá nhỏ nhưng có giá trị lưu niệm như áo mưa, áo phông, mũ… có in hình logo của công ty bảo hiểm Pjico. Như vậy vừa tạo được tình cảm của khách hàng lại vừa quảng bá được thương hiệu của công ty. Tạo hộp tin nhắn tự động gửi đến khách hàng vào số điện thoại hoặc mail trong những ngày lễ tết như 8/3, tết âm lich, dương lịch… và ngày sinh nhật của khách hàng, dù đây chỉ là những hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của công ty tới khách hàng. 3.1.1.5. Đánh giá kết quả khai thác hàng tháng Đánh giá kết quả khai thác hàng tháng. Kết thúc hàng tháng công ty nên đánh giá tình kinh doanh nghiệp vụ để xác định kế hoạch cho kỳ tới, tìm ra những mạnh đạt được, chưa đạt được trong khoảng thời gian đó để kịp thời tìm ra nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục. 3.1.2. Giải pháp trong công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 3.1.2.1. Đào tạo tuyển dụng đội ngũ cán bộ, đại lý làm công tác đề phòng, hạn chế tổn thất Tuyển dụng cán bộ có kiến thức trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực đề phòng và hạn chế tổn thất. Mỗi phòng kinh doanh nên có ít nhất một cán bộ chuyên trách về công tác đề phòng và hạn chế tổn thất để chủ động và đạt hiệu quả cao hơn trong công tác đề phòng và hạn chế tổn thất từ chính những hợp đồng bảo hiểm của văn phòng mình khai thác được. Trên thực tế công tác đề phòng hạn chế tổn thất trong bảo hiểm con người phi nhân thọ ở Pjico thường được thực hiện bởi đội ngũ khai thác là chính vì thế muốn hoàn thiện hơn công tác này cần phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ, đại lý có khả năng làm công tác đề phòng hạn chế tôt. Cụ thể bằng những biện pháp sau đây: Lồng ghép kiến thức về đề phòng và hạn chế tổn thất vào chương trình đào tạo đại lý. Đó là những kiến thức cơ bản, dễ hiểu, dễ áp dụng nhất để các đại lý có thể triển khai thực hiện được. Có chương trình đào tạo chuyên sâu về kiến thức đề phòng và hạn chế tổn thất cho cán bộ khai thác mà đặc biệt là các đại lý vì trên thực tế chỉ có các cán bộ bảo hiểm được đào tạo chuyên ngành bảo hiểm mới được học những kiến thức về đè phòng và hạn chế tổn thất, về vai trò to lớn của công tác này nhưng nếu không được đề cập thường xuyên và áp dụng thực tế thì cũng không phát huy tác dụng được. Điều này càng cần thiết hơn với đại lý khai thác vì những khách hàng mà đại lý khai thác đươc sẽ có mối quan hệ, sẽ đặt niềm tin và khi rủi ro xảy ra thường họ sẽ có mối liên lạc với đại lý – người mà họ ký hợp đông bảo hiểm. Chính vì vậy phải nâng cao kiến thức về lĩnh vực này cho các đại lý. Đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên trách về lĩnh vực đề phòng và hạn chế tổn thất, các cán bộ chuyên trách này có thể do từng phòng kinh doanh, từng văn phòng đại diện cử đi học, và có thể là các cán bộ ở trụ sở chính của công ty nhằm hỗ trợ cho cán bộ khai thác, đưa ra những công cụ quản trị tốt nhất để đề phòng và hạn chế tổn thất xảy ra. Quy định khen thưởng đối với những cán bộ, đại lý thực hiện tốt xông tác quản lý rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất để họ nâng cao trách nhiệm với công việc. Đồng thời cũng xem xét lại trường hợp những cán bộ để cho tỷ lệ tổn thất quá lớn đối với những khách hàng của mình. 3.1.2.2. Dự thảo, ban hành hướng dẫn cụ thể về các loại rủi ro cách đề phòng và hạn chế tổn thất của từng loại rủi ro Dự thảo và ban hành hướng dẫn về các rủi ro có thể xảy ra với con người ở các ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất đối với những dạng rủi ro xảy ra. Các tài liệu đó cần được chuyển về tất cả các văn phòng kinh doanh, văn phòng đại diện và toàn bộ đội ngũ khai thác để họ đọc, tham khảo từ đó có thể ứng dụng vào thực tế. Tặng cho khách hàng cuốn sách hướng dẫn về cách quản lý các rủi ro và hạn chế tổn thất. Những hướng dẫn này có thể được chia thành các loại hình nghề nghiệp khác nhau thành từng cuốn đối với khách hàng thuộc nhóm nào thì phát tặng khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Vừa có thể giúp khách hàng cùng tham gia hỗ trợ công tác đề phòng và hạn chế tổn thất, vừa thể hiện sự quan tâm của công ty tới khách hàng vì mỗi cuốn sách gửi tặng khách hàng được coi như một món quà. 3.1.2.3. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với từng bước trong khâu khai thác Trong quá trình khai thác bảo hiểm con người cần chú trọng hơn nữa đến khâu thu thập, xử lý thông tin và xác định rủi ro vì từ đây có những thông tin thiết thực nhất có thể dự đoán trước được nhũng rủi ro có thể xảy ra từ đó có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp để tư vấn cho khách hàng, tránh được những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Yêu cầu khách hàng mỗi khi có rủi ro xảy ra phải thực hiện các biện pháp có thể để hạn chế tổn thất có thể tăng và thông báo ngay cho công ty để nhận được những lời khuyên hợp lý cho từng trường hợp. 3.1.2.4. Thiết lập mối quan hệ với các bên liên quan để thực hiện tốt công tác đề phòng và hạn chế tổn thất Công ty bảo hiểm phải có mối liên hệ mật thiết với các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn bộ địa bàn để khi có rủi ro xảy ra nhanh chóng phối hợp, giúp đỡ các nạn nhân tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức nơi mà khách hàng đang học tập, sinh sống, làm việc để tổ chức những buổi tọa đàm giao lưu với khách hàng và những người chưa tham gia bảo hiểm, qua buổi tiếp xúc đó đưa ra thảo luận những biện pháp nhằm đề phòng, hạn chế tổn thất, lấy ý kiến của khách hàng vì những ý kiến đó gắn liền với thực tế công việc, hoạt động và khả năng của họ có thể làm được, những đóng góp cho hoạt động của công ty thực hiện chính sách cả hai bên cùng tham gia đề phòng và hạn chế tổn thất. Phối hợp với các trường tổ chức cuộc thi nhằm đưa ra những biện pháp nhằm đề phòng rủi ro xảy ra. Vì công ty thực hiện thành công bảo hiểm học sinh mà đây là đối tượng thường có nguy cơ gặp rủi ro rất cao chính vì vậy ngoài những buổi giao lưu, gặp gỡ nên có các cuộc thi để các em nâng cao được hiểu biết và ý thức của mình về bảo vệ bản thân, các biện pháp để tránh những rủi ro cho bản thân. Cũng thông qua những cuộc thi như vậy công ty cũng hiểu biết hơn về tâm lý, ý thức, hành động, mong muốn của các đối tượng để một mặt hoàn thiện sản phẩm cho phù hợp, một mặt có những công cụ quản trị thích hợp với từng nhóm đối tượng hơn, cũng có thể lấy được những ý kiến của người dự thi cho công tác của công ty. Đăng thông tin về các tình huống có thể xảy ra rủi ro, các biện pháp phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất lên diễn đàn của các trường, tạp chí của trường (phải liên hệ và được sự cho phép của trường) với số lượng bài viết được cung cấp dần dần, ít nhưng cô đọng và xúc tích dễ tiếp cận đối với học sinh, sinh viên. Cũng có thể hợp tác với các báo viết cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên về đăng tải nội dung này. Tích cực hỗ trợ khách hàng trong công tác đề phòng tổn thất như chi tiền, tổ chức các buổi hội thảo tư vấn về bảo hộ và an toàn lao động đối với những khách hàng là tổ chức mua bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên của mình hoạt động trong những ngành nghề có rủi ro cao. Có quy định khen thưởng đối với những khách hàng không để rủi ro xảy ra dẫn đến tổn thất, như vậy sẽ khuyến khích khách hàng chú trọng hơn đối với công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 3.1.3. Giải pháp cho công tác giám định, bồi thường 3.1.3.1. Giải pháp cho công tác giám định Tăng cường đội ngũ giám định viên. Thực tế cho thấy đội ngũ giám định viên của công ty còn thiếu nhiều nhân lực mà với số rủi ro xảy ra sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của công việc nên phải có kế hoạch nâng cao đội ngũ giám định viên. Có hai cách sau để tăng cường đội ngũ giám định và bồi thường. Thứ nhất là tuyển dụng thêm những cán bộ chuyên trách về công tác giám định, đặc biệt là những người chuyên về giám định con người để phụ trách về giám định của bảo hiểm con người giảm bớt gánh nặng về giám định cho các giám định viên khác. Thứ hai là đào tạo để mỗi cán bộ, nhân viên khai thác đều là một cán bộ giám định, công ty sẽ trả lương cho công việc của họ. Phương án này vừa không làm cồng kềnh thêm bộ máy tổ chức mà còn tận dụng được nhân lực, với mạng lưới đại lý rông khắp và còn mở rộng thêm nếu mỗi họ là một cán bộ giám định viên, được trả lương sẽ làm cho họ thêm gắn bó với công ty và quan trọng hơn là giải quyết được vấn đề bổ sung thêm nguồn nhân lực của bộ phận giám định. Tuy nhiên vẫn phải thực hiện cả hai biện pháp trên vì có những vụ việc công tác giám định cần trình độ chuyên môn kỹ thuật cao phải có sự hỗ trợ cho các giám định viên là các đại lý của các cán bộ giám định nhằm đem lại hiệu quả giám định cao. Nâng cao chất lượng của đội ngũ giám định. Muốn công tác giám định đạt kết quả cao và có chất lượng tốt thì ngoài có đội ngũ cán bộ đông về số lượng mà đội ngũ giám định còn phải mạnh về chất lượng chính vì vậy cần thiết phải tuyển dụng, đào tạo những cán bộ giám định có năng lực tốt với những việc làm cụ thể sau: Trong công tác tuyển dụng cán bộ giám định phải được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hơn nên ưu tiên những người có kiến thức thực tế không quan trọng bằng cấp, tuy nhiên cũng phải có trình độ để có thể tiếp thu những kiến thức mới. Quy trình giám định, những yêu cầu trong công tác giám định phải được ban hành thành cuốn như công tác bồi thường, khai thác và phát cho cán bộ giám định để nghiên cứu tham khảo Tổ chức những cuộc kiểm tra định kỳ kiến thức về giám định của các cán bộ giám định, đưa ra những tình huống mới, khó giải quyết để cùng rút kinh nghiệm và vận dụng. Phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thủ tục và các quy tắc, quy định của quá trình giám định, nhất là khâu kiểm định nguyên nhân gây ra rủi ro dẫn đến tổn thất, những hồ sơ cần thiết vì thực tế công tác này làm rất sơ sài chỉ cần khách hàng mang thông báo rủi ro và những giấy tờ đến là xem xét rồi quyết định bồi thường như vậy bỏ qua những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm mà giám định viên không phát hiện ra. Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện tốt công tác giám định. Công tác phối hợp với các bên liên quan để thực hiện công tác giám định chưa được thực hiện tốt ở nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty bảo hiểm Pjico như sự phối hợp với công an, bệnh viện, và các tổ chức có liên quan chính vì vậy cần thực hiện phối hợp với các bên liên quan cụ thể như sau: Đối với công an: chủ yếu trong những trường hợp nguyên nhân tổn thất là do tai nạn giao thông, chết mà chưa rõ lý do… để xác minh nguyên nhân dẫn đến rủi ro có thuộc phạm vi bảo hiểm không nhằm tránh hiện tượng trục lợi bảo hiểm. Đồng thời cũng giải quyết những trường hợp không có đủ giấy tờ cần thiết nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an để xác minh nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng. Đối với bệnh viện và các cơ sở y tế. Một hiện tượng thực tế là có sự giao cấu giữa bệnh viện, bác sĩ với khách hàng nhằm trục lợi bảo hiểm như kê sai đơn thuốc với giá cao hơn, ghi không thành có, xác nhận bệnh án cho người không có bệnh, hay cấp những giấy tờ khác để khách hàng được hưởng tiền bồi thường trong khi không có sự kiện bảo hiểm xảy ra…Chính vì vậy cần thiết phải có sự hợp tác tốt hơn với bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh có thể bằng cách chi phần trăm hoa hồng cho bệnh viện cao hơn để họ phối hợp tích cực hơn đối với công ty. Kết hợp với nhân dân, chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi khách hàng sinh sống, làm việc để thực hiện công tác giám định. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh và răn đe những trường hợp trục lợi bảo hiểm, vi phạm pháp luật về bảo hiểm để các cán bộ giám định không câu kết với khách hàng, những người có liên quan câu kết với nhau nhằm trục lợi bảo hiểm. Công ty cũng có những quy định khen thưởng những cán bộ làm tốt công tác giám định hoặc trả lương cao hơn để họ có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Bên cạnh đó công ty cũng phải xử phạt nghiêm minh những trường hợp cán bộ giám định làm không tốt trách nhiệm được giao, câu kết với khách hàng để trục lợi bảo hiểm. 3.1.3.2. Giải pháp cho công tác bồi thường Tăng thêm đội ngũ cán bộ bồi thường. Hiện tại ở các phòng kinh doanh cán bộ bồi thường là kế toán và bộ phận thống kê họ vừa đảm nhận cùng lúc những công việc khác nhau mà mỗi phòng chỉ có một đến hai nhân viên làm công việc này chính vì vậy cũng phải tăng thêm số lượng cán bộ bồi thường nhằm giảm bớt công việc nâng cao chất lượng của công tác bồi thường. Việc cán bộ giám định phải có trình độ về thống kê, kế toán nên biện pháp hiệu quả vẫn là tuyển dụng thêm cán bộ làm công tác bồi thường. Trên thực tế của công ty thì cán bộ bồi thường (thường là kế toán) trực tiếp chi trả bảo hiểm cho khách hàng, tuy nhiên với cách này thời gian sẽ không được đảm bảo vì số lượng cán bộ thì có hạn khó có thể đảm bảo thời gian chi trả nhanh, kịp thời cho khách hàng. Chính vì vậy phải đào tạo mỗi cán bộ khai thác trở thành mỗi cán bộ chi trả bồi thường dưới sự chỉ đạo của cán bộ bồi thường chính thức. Với biện pháp này vừa đảm bảo được thời gian chi trả kịp thời cho khách hàng, vừa tận dụng được nguồn nhân lực, làm cho mối liên hệ giữa khách hàng và đại lý (đại diện cho công ty) thêm gần gũi, nâng cao uy tín của công ty. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ bồi thường, phải làm tốt từ khâu tuyển dụng cán bộ, yêu cầu nghiêm khác về trình độ kiến thức, khả năng thực tế. Có kế hoạch và chương trình đào tạo cán bộ bồi thường từ các đại lý một cách cẩn thận, kỹ càng và nghiêm túc. Tổ chức thi và kiểm tra kiến thức và hoạt động thực tế của từng cán bộ làm công tác bồi thường để tránh các hiện tượng tiêu cực xảy ra như cán bộ bồi thường đòi hoa hồng của khách hàng khi trả tiền bồi thường, hay làm khó khách hàng…. Có chính sách khen thưởng, xử phạt hợp lý Chi thêm lương cho người làm nhiệm vụ chi trả tiền bồi thường bảo hiểm đồng thời có ký hợp đồng và có những quy định về quyền lợi và trách nhiệm của những người tham gia công tác chi trả số tiền bảo hiểm nhằm tạo nên ý thức trách nhiệm của những người làm công tác chi trả bảo hiểm. Có quy định nghiêm và cụ thể về các biện pháp xử phạt về những hành vi vi phạm của những người có chi trả tiền bảo hiểm, ví dụ như có thể yêu cầu bồi thường trên mức độ lỗi đã gây ra ngoài quy định xử phạt của pháp luật. Tránh để những vụ còn tồn đọng. Tuy số vụ bồi thường còn tồn đọng của nghiệp vụ không nhiều nhưng vẫn phải cố gắng giải quyết kịp thời và hết những vụ tồn đọng này để có được niềm tin của khách hàng đối với công ty, tạo thêm uy tín của công ty trên thị trường. Phối hợp với các bên liên quan trong chi trả số tiền bồi thường cho khách hàng cụ thể như trong trường hợp tử vong thì phải liên hệ với cơ quan chức năng để xác định người được thụ hưởng, người thừa kế theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và người được thụ hưởng. Hay phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm xử phạt những hành vi vi phạm trong công tác bồi thường. Giảm thiểu hiện tượng trục lợi bảo hiểm: Công ty phải có chế tài xử phạt nghiêm minh hơn về hành vi trục lợi bảo hiểm của khách hàng và của cán bộ, nhân viên trong công ty, nếu phát hiện có hiện tượng trục lợi bảo hiểm công ty cần kiên quyết xử lý có thể phạt tiền, đình chỉ công tác phối hợp với cơ quan chức năng để có hình phạt hợp lý với cán bộ của công ty. Còn đối với khách hàng có thể không bao giờ ký kết hợp đồng bảo hiểm với khách hàng vi phạm, cũng phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết. Riêng đối với cán bộ của công ty có thể tăng lương và có chính sách ưu đãi hơn để họ không câu kết với khách hàng thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm. Thực hiện tổng thể các biện pháp trên công ty sẽ khẳng định được vai trò, vị thế và uy tín, thương hiệu của công ty trên thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ từ đó có bước đệm để thực hiện tốt công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người ở công ty bảo hiểm Pjico. Một số biện pháp để nâng cao được uy tín, khẳng định thương hiệu của công ty ngoài việc thực hiện tốt các hoạt động trên như: Tham gia tích cực hoạt động từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ người dân sau các cuộc thiên tai, bảo lũ, hạn hạn. Hỗ trợ chăm nuôi bà mẹ Việt Nam anh hung, người có công với cách mạng, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ bằng cách tài trợ tiền, vật chất và sự quan tâm tới tình cảm thông qua các trung tâm bảo trợ. Tham gia vào các chiến lược phát triển kinh tế của đất nước như đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm… Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về mọi mặt. 3.2. Một số khuyến nghị 3.2.1. Một số khuyến nghị đối với Bộ Tài Chính và các cơ quan chức năng liên quan 3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm con người phi nhân thọ Tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành lập và hoạt động của các công ty bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam ra đời năm 2004 là một bước ngoặt cho thị trường bảo hiểm Việt Nam tuy nhiên cho tới thời điểm này pháp luật về bảo hiểm nói chung và bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng vẫn còn chưa bao quát hết các tình huống thực tế nên vẫn tạo những kẻ hở cho cá nhân, tổ chức có cơ hội vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm. Chính vì vậy việc cần làm hiện nay là phải hoàn thiện hơn nữa pháp luật về kinh doanh bảo hiểm để tạo nên môi trường pháp lý vững chắc cho hoạt động bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung. Có quy định nghiêm khắc hơn đối với việc đăng ký thành lập và cấp giấy phép kinh doanh đối với các công ty bảo hiểm. Thời gian vừa qua cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế nhà nước cũng đã có những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký thành lập và cấp giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng. Tuy nhiên quy định này cũng để lại những mặt trái đó là chất lượng hoath động của một số công ty không tốt, sản phẩm bảo hiểm chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, bên cạnh đó còn để lại hiện tượng cạnh tranh không hoàn hảo dẫn đến những tiêu cực trong thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ chính vì vậy việc cần làm hiện nay là có những quy định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký thành lập và cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo được chất lượng của những công ty mới được thành lập cả về sản phẩm bảo hiểm, chất lượng phục vụ, khả năng tài chính và khả năng thanh toán… Có quy định nghiêm khắc hơn trong việc đào tạo đại lý bảo hiểm cụ thể như: Quy định về tăng thêm thời gian đào tạo đại lý bảo hiểm. Thực tế cho thấy thời gian 05 ngày theo quy định như hiện nay là quá ít để những người đi học lớp đại lý bảo hiểm có đủ kiến thức để hoạt động tư vấn bảo hiểm nếu như họ không phải là những người đã có những kiến thức cơ bản về bảo hiểm. Vì vậy nên tquy định tăng thêm thời gian đào tạo đại lý bảo hiểm đối với các công ty ít nhất là 07 ngày. Quy định cụ thể và thực hiện kiểm tra những nội dung cần truyền đạt trong khóa học đào tạo về đại lý bảo hiểm. Muốn làm được điều này thì đại diện Bộ Tài Chính phải cử cán bộ xuống kiểm tra tất cả các buổi đào tạo đại lý do công ty tổ chức để tránh hiện tượng công ty không thực hiện như đã đăng ký với Bộ Tài Chính. Ngoài việc tổ chức thi một lần để cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm Bộ Tài Chính nên quy định về những cuộc thi định kỳ đối với những đại lý đang hoạt động để đảm bảo chất lượng đại lý. Có thể định lỳ theo một năm hay 02 năm. Quy định và thực hiện nghiêm khắc chế tài xử phạt vi phạm về đào tạo đại lý đối với công ty bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm với người đăng ký làm đại lý bảo hiểm. Đối với thi để cấp chứng chỉ đại lý nên tổ chức thành hai bộ câu hỏi, một là bộ câu hỏi chung về bảo hiểm, một bộ về công ty bảo hiể đang đào tạo đại lý. Người dự thi phải làm hai bài khác nhau với hai bộ đề đó nếu cả hai đạt yêu cầu mới được cấp chứng nhận đại lý. Không như hiện tại là gộp chung cả hai phần làm một thí sinh chỉ phải thi có một lần, số lượng kiến thức ít, chưa thể đáp ứng được yêu cầu hoạt động đại lý bảo hiểm. Bộ Tài Chính phải nắm bắt được các sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ cùng những điều khoản của sản phẩm đó mà công ty đang tổ chức thực hiện triển khai để có thể kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những điều khoản không mà công ty bổ sung theo hướng có lợi cho khách hàng mà không thuộc đặc điểm của sản phẩm để tạo nên sự cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ. Có quy định cụ thể về công tác đề phòng, hạn chế tổn thất và giám định bồi thường vì như vậy vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vừa tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất và giám định bồi thường. Mặt khác còn là cơ sở để các cơ quan chức năng quản lý hiệu quả chất lượng hoạt động của công ty bảo hiểm. Có chế tài xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm tìm mọi cách để bán được sản phẩm bảo hiểm tức là cạnh tranh bất hợp pháp như giảm phí bảo hiểm, bổ sung các điều khoản theo hướng có lợi cho khách hàng nhưng sai với quy định của Bộ Tài Chính, hay tăng thêm phần trăm hoa hồng cho đại lý thì phải có quy định xử lý nghiêm minh hơn nhằm tạo ra thị trường cạnh tranh lành mạnh cho bảo hiểm con người phi nhân thọ của nước ta. Có quy định xử phạt nặng hơn và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử phạt các hành động vi phạm pháp luật về bảo hiểm, hiện tượng trục lợi bảo hiểm. Đối với những doanh nghiệp bảo hiểm có số vụ khiếu nại bồi thường còn tồn đọng cao thì Bộ Tài Chính phải can thiệp kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm Thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của các công ty bảo hiểm nhằm mục đích sau: Nắm bắt được tình hình hoạt động của các công ty bảo hiểm, kịp thời phát hiện những hoạt động vi phạm pháp luật của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hướng doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đồng thời phải nắm được hoạt động của doanh nhiệp bảo hiểm để thấy được thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng và bảo hiểm thương mại nói chung đang hoạt động như thế nào để từ đó có những định hướng phù hợp, ban hành những quy định, bổ sung, sủa đổi luật cho phù hợp với thực tế. Tập trung phát triển kinh tế đất nước, nâng cao thu nhập cho người dân Nhà nước phải có trách nhiệm đưa ra những chiến lược nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vì thu nhập của người dân là một yếu tố quan trọng tác động đến nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân, mặt khác khi kinh tế phát triển cũng thúc đẩy các công ty bảo hiểm hoạt động tốt. Cụ thể là các biện pháp vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả trên thị trường, đưa ra những chiến lược phát triển kinh tế nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế và ổn định đời sống cho nhân dân. Tập trung phát triển các khu công nghiệp, tạo việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân, phát triển các làng nghề truyền thống, thủ công nhiệp, huy động tối đa nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực nông nhàn ở các vùng quê để họ có thu nhập, nâng cao nhận thức về mọi mặt của cuocj sống trong đó có nhận thức về tham gia bảo hiểm. Đối với Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam Với vai trò của mình trong thời gian qua Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam đã có những tác động tích cực trong việc đưa thị trường bảo hiểm nước ta nói chung và bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riên đạt được những thành tích đáng kể, tuy nhiên trong thời gian sắp tới để đảm bảo thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ ở Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, và đúng pháp luật thì em có những khuyến nghị sau đối với hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam. 3.2.2.1. Quan tâm tới hoạt động kinh doanh và triển kha nghiệp vụi bảo hiểm con người của các công ty thành viên Việc làm này nhằm tăng thêm vai trò của Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam, tăng thêm sự gắn bó, chia sẻ của các công ty thành viên trong hiệp hội. Đồng thời có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của các công ty bảo hiểm từ đó có cơ sở để đưa ra những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của các công ty thành viên và của cả thị trường bảo hiểm Việt Nam Tổ chức những buổi tọa đàm, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm giữa các công ty thành viên nhằm tạo ra một hiệp hội vừa có tính tương trợ, vừa đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty. Quan tâm giúp đỡ những thành viên mới ( công ty mới thành lập) còn chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam để doanh nghiệp đó nhanh chóng hòa nhập với xu thế chung của thị trường. Có chiến dịch nhằm quảng bá vai trò của bảo hiểm thương mại nói chung và bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng Người dân Việt Nam còn khá thụ động trong việc nắm bắt các vấn đề xã hội đặc biệt là bảo hiểm – Lĩnh vực mà đa số người dân cho là sản phẩm xa sỉ, chỉ có nhà giàu mới tham gia bảo hiểm, chính vì vậy là tổ chức đại diện cho các công ty bảo hiểm của Việt Nam phải cùng với các công ty thành viên làm công tác tuyên truyền giúp cho người dân biết đến vai trò to lớn của bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng và bảo hiểm thương mại nói chung. Có thể kết hợp với các đơn vị truyền thông, cơ quan báo chí để có những chương trình lồng ghép, những chương trình riêng biệt để nói về bảo hiểm. Chi phí cho những chương trình này có thể do quỹ chung hoặc do các thành viên đóng góp. Ngoài việc hoạt động trên trang web chung thì Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam nên có logo, aphic để ở các vị trí dành cho quảng cáo như vậy sẽ kích thích sự tò mò của người dân, từ việc họ tìm hiểu về tổ chức này dẫn đến họ tìm hiểu và biết hơn về bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm sẽ tác động đến nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân. Có tác động kịp thời tới những công ty có hiện tượng trục lợi bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường cao trong nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ Đối với những công ty có tỷ lệ bồi thường cao, có số vụ trục lợi bảo hiểm nhiều, số vụ yêu cầu bồi thường còn tồn đọng lớn thì Hiệp Hội Bảo hiểm nên tìm hiểu hoạt động của công ty, phối hợp với công ty tìm ra những nguyên nhân từ đó cũng có hướng giải quyết phù hợp. Có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các công ty cố tình để lại tỷ lệ số vụ yêu cầu bồi thường còn tồn đọng cao để các công ty có trách nhiệm hơn với công tác bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và giúp công ty giữ vững được uy tín đối với khách hàng. Có chế tài xử phạt nghiêm minh với những thành viên thực hiện hành vi cạnh tranh bất hợp pháp. Đối với những công ty bằng mọi cách để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm của mình như hạ phí bảo hiểm, trả hoa hồng cao cho đại lý khai thác, thêm các điều khoản theo hướng có lợi cho khách hàng và để cạnh tranh với các công ty khác thì Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam phải có những can thiệp kịp thời như: Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện xử phạt theo luật kinh tế và luật kinh doanh bảo hiểm về việc cạnh tranh bất hợp pháp. Riêng đối với các quy định của Hiệp Hội Bản hiểm cần có chế tài xử phạt hành chính, kỷ luật hoặc khai trừ ra khỏi Hiệp Hội tùy thuộc vào mức độ vi phạm của doanh nghiệp đó… Với những việc làm trên sẽ góp phần làm cho thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ ở Việt Nam phát triển theo hướng có lợi, cạnh tranh lành mạnh. Nâng cao vai trò của Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ra đời mang những vai trò to lớn để giúp đỡ, tương trợ và là nơi giao lưu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên đồng thời cũng đưa ra những định hướng cho ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng. Đưa ra những ý kiến, những góp ý cho cơ quan chức năng để hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, đưa ra những định hướng để phát triển thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ. Tuy nhiên, thời gian qua Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vẫn chưa thực hiện tốt vai trò của mình chính vì vậy thời gian tới phải nâng cao vai trò của tổ chức này bằng một số biện pháp cụ thể sau: Tích cực lắng nghe ý kiến đóng góp, những phản hồi của các công ty thành viên. Đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các công ty thành viên. Tham gia đóng ý kiến cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện luật kinh doanh bảo hiểm và đưa ra những định hướng thích hợp cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ Việt Nam. KẾT LUẬN Nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex là nghiệp vụ bảo hiểm tiềm năng và đang có những bước tiến vững, đóng góp một phần vào tổng doanh thu của công ty. Trên toàn thị trường nghiệp vụ bảo hiểm con người củ Pjico luôn đứng ở vị trí thứ ba, thứ tư. Với những thuận lợi của mình công ty đã vận dụng tốt để tạo nên một kết quả cao. Tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn đã tác động hoạt động triển khai nghiệp bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty làm cho những hạn chế vẫn còn tồn tại. Khi nghiên cứu đề tài này em đã thấy được những mặt đạt được và nguyên nhân của những mặt đạt được đó đồng thời cũng thấy được những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong Hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Từ đó em đã đưa ra những giải pháp nhằm triển khai tốt hơn nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex, đưa ra những khuyến nghị tới Bộ Tài Chính, với Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam để hoàn thiện hơn nữa thể chế chính sách pháp luật, tạo điều kiện để triển khai tốt hơn nữa nghiệp vụ bảo hiểm con người. Do khả năng có hạn nên đề tài nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để em hoàn thiện đề tà nghiên cứu của mình, áp dụng vào thực tế có tính khả thi cao góp phần thực hiện tốt công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ của công ty bảo hiểm Petrolimex đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tâp, cung cấp những tài liệu và kiến thức cần thiết để em làm cơ sở thực tiễn làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hữu Ái đã hướng dẫn và chỉnh sửa giúp em hoàn thiện đề tài nghiên cứu. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10/ ngày 09/12/2000. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Vệt Nam. Giáo trình “ Bảo hiểm thương mại” trường Đại học Lao động – Xã hội Giáo trình “ Quản trị kinh doanh bảo hiểm” trường Đại học Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Thanh Tâm – P.GĐBT công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Triệu Giang – PP. BHCN công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Thị Thu Hà – P. BHCN công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Tài liệu “Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm con người”. Mã hiệu HD 22.4. Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Triệu Giang – PP. BHCN Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Tài liệu “ Hướng dẫn khai thác bảo hiểm con người”. Mã hiệu HD 22.1. Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Thị Thu Hà P. BHCN công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Tài liệu : Hướng dẫn khai thác bảo hiểm con người mã hiệu HD 22.3. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Tài liệu “Kiến thức chung về bảo hiểm” Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Đường linh sau trên Cổng thông tin Bảo hiểm Việt Nam. 8.1. 8.2. PHỤ LỤC 1: Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được cấp giấy phép kinh doanh trên thị trường Việt Nam. 1. Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đươc cấp giấy phép kinh doanh tại Việt Nam Bảo Việt Việt Nam Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng Công ty bảo hiểm Dầu Khí( PVI) Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex( Pjico) Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) Công ty cổ phần bảo hiểm AAA Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông( VASS) Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín (BAC) Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC) Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam Công ty AIG Việt Nam Công ty TNHH tổng hợp Groupama Công ty Cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Công ty TNHH bảo hiểm Liberty Công ty Liên doanh TNHH Bảo hiểm Châu Á- Ngân hàng Công thương (IAI) Công ty Liên doanh TNHH bảo hiểm Samsung – Vina Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt Nam Công ty bảo hiểm Liên Hiệp VNI – Bảo hiểm Hàng không Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Cathay. PHỤ LỤC 2. Diễn giải quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Bước 1: Nhận đề nghị bảo hiểm. Ở bước này khai thác viên nhận thông tin cho khách hàng, nhận đề nghị bảo hiểm của khách hàng bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác. Thông tin về yêu cầu bảo hiểm của khách hàng bao gồm : Tên khách hàng, ngành nghề lao động, loại hình bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, số lượng người dự kiến tham gia, đã từng tham gia bảo hiểm tương tự ở đâu (nếu có), phí bảo hiểm đã từng tham gia (nếu có). Các thông tin trên được khai thác viên ghi vào sổ nhật ký khai thác và giấy yêu cầu bảo hiểm. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì ghi vào “ Giấy yêu cầu sửa đổi bổ sung bảo hiểm con người” theo mẫu BM.22.1-03 của công ty bảo hiểm Pjico. Khuyến cáo khách hàng: Hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ không có giá trị nếu khách hàng kê khai không trung thực trên giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu BM.22.1- 02, giấy yêu cầu sủa đổi bổ sung. Bước 2: Thu thập, phân tích thông tin có liên quan đến khách hàng, điều tra rủi ro. Bước này bao gồm các công việc sau: Khai thác viên phân tích, tìm hiểu các thông tin liên quan thông qua nhật ký khai thác, giấy yêu cầu bảo hiểm xác định khả năng cung cấp dịch vụ bảo hiểm; trường hợp trên phân cấp quy định tại “Tờ trình bảo hiểm con người trên phân cấp” theo mẫu BM.22.1-04, khai thác viên , lãnh đạo đơn vị phải được sự đồng ý của công ty trước khi hướng dẫn khách làm thủ tục yêu cầu bảo hiểm. Bước 3: Xem xét phân cấp. Trên cơ sở kết quả phân tích các thông tin liên quan và phiếu điều tra rủi ro, khai thác viên và/hoặc lãnh đạo đánh giá quy mô và mức độ phức tạp của dịch vụ đối chiếu với quy định về phân cấp khai thác để xác định các bước tiến hành tiếp theo. Trường hợp thuộc phân cấp cho đơn vị thì tiến hành theo bước 4. Trường hợp trên mức phân cấp cho các đơn vị thì chuyển thực hiện theo bước “quy trình xử lý trên phân cấp” theo các bước cụ thể sau: Bước 3.1 :Đơn vị báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến. Khai thác viên/ lãnh đạo đơn vị khi xét thấy dịch vụ thuộc loại trên phân cấp phải báo cáo về Công ty có kèm theo ý kiến phân tích, ý kiến đề xuất kiến nghị cụ thể tại “ Tờ trình bảo hiểm con người trên phân cấp” theo mẫu BM.22.1- 04 Bước 3.2. Xem xét và đề xuất ý kiến của phòng bảo hiểm con người Trường hợp 1: Thuộc thẩm quyền của trưởng phòng bảo hiểm con người thì Tổng Giám Đốc ủy quyền cho trưởng phòng bảo hiểm con người giải quyết các hồ sơ chỉ liên quan đơn thuần về mặt kỹ thuật như: Xem xét phí bảo hiểm, thu xếp tái bảo hiểm hoặc không liên quan đến việc phối hợp khai thác giữa các đơn vị. Trưởng phòng bảo hiểm con người quyết định đồng ý và thông báo đơn vị thực hiện. Thời gian làm việc tối đa là một ngày làm việc. Trường hợp 2: Vượt thẩm quyền của trưởng phòng bảo hiểm con người. Lúc này trưởng phòng bảo hiểm con người lấy ý kiến từ các phòng liên quan và trình Lãnh đạo Công ty quyết định, các ý kiến đó được lưu bằng văn bản tại hồ sơ có liên quan. Thời gian làm việc tối đa là ba ngày làm việc trong đó thời gian lấy ý kiến tại các phòng liên quan tối đa là hai ngày. Bước 3.3. Thông báo các đơn vị. Phòng bảo hiểm con người thông báo các tới đơn vị ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Bước 4. Chào phí bảo hiểm. Nếu khách hàng yêu cầu chào phí bảo hiểm thì khai thác viên nghiên cứu các quy tắc bảo hiểm liên quan đến HD.22.3 và chào phí theo mẫu BM.22.1-05. Bước 5. Theo dõi đàm phán với khách hàng. Khai thác viên xem xét đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trường hợp không thể đáp ứng được sẽ tiến hành thông báo từ chối với khách hàng và nêu rõ lý do từ chối Trường hợp đáp ứng được yêu cầu của khách hàng thì khai thác viên tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm. Bước 6. Tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm chính thức. Khi khách hàng đồng ý tham gia bảo hiểm với các điều khoản đã có, với mức phí bảo hiểm thì khai thác viên đồng ý tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm chính thức của khách hàng. Bước 7. Cấp hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, thu phí bảo hiểm. Khai thác viên vào sổ phát sinh khai thác để lấy số GCNBH/ HĐBH theo hướng dẫn lấy mã số GCNBH/HĐBH hiện hành của công ty. Khai thác viên tiến hành soạn thảo, trình ký và phát hành HĐBH theo mẫu BM.22.1- 07. Trong trường hợp HĐBH phát sinh có sai sót hoặc khi khách hàng có những thay đổi hợp lý cần phải tiến hành đến sửa đổi bổ sung HĐBH bằng giấy sửa đổi bổ sung mẫu BM.22.1-08. Việc phát hành văn bản sửa đổi bổ sung được tiến hành như phát hành HĐBH. Cấp GCNBH theo mẫu in sẵn của công ty theo danh sách mẫu PL.22.1- 02. Đối với sản phẩm bảo hiểm chưa có GCNBH được in sẵn được cấp theo mẫu BM.22.1- 06 . Khai thác viên làm thông báo thu phí đối với trường hợp khách hàng yêu cầu theo mẫu M.22.1- 11 Bước 8. Theo dõi thực hiện hợp đồng. Sau khi phát hành và chuyển giao hợp đồng cho khách hàng, khai thác viên tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cụ thể là: Thu phí. Yêu cầu khách hàng thanh toán phí bảo hiểm; thực hiện theo đúng các quy định quản lý tài chính của công ty; trường hợp khách hàng nợ phí quá thời hạn đã thỏa thuận thì phải tiến hành ký các xác nhận nợ trên bảng đối chiếu công nợ. Quản lý hồ sơ khai thác Nộp hợp đồng bảo hiểm gốc cho phòng kế toán hạch toán phát sinh Tiến hành thông báo tái theo quy định mẫu B.22.1- 13 Báo cáo thống kê hàng tháng theo mẫu BM.22.1- 12 PHỤ LỤC 3 Diễn giải quy trình giám định bảo hiểm con người tại công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Bước 1. Khi nhận đươc thông báo có rủi ro xảy ra thì công ty cử cán bộ giám định đến hiện trường hoặc đi gặp người được bảo hiểm để xác định mức độ rủi ro và tổn thất. Bước 2. Xem xét hiện trường, xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro (nếu là trường hợp rủi ro do tai nạn) và xem xét các giấy tờ liên quan khác để xác định rủi ro xảy ra có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không. Tường hợp : Rủi ro không thuộc phạm vi bảo hiểm của công ty được ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì xác định Công ty bảo hiểm Pjico không có trách nhiệm bồi thường. Trường hợp :Rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của công ty được ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì cán bộ giám định xem xét mức trách nhiệm của công ty là bao nhiêu, đồng thời hướng dẫn người được bảo hiểm làm thủ tục hưởng quyền lợi bảo hiểm. Bước 3. Thông báo tình trạng rủi ro có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không đến phòng ban có chức năng. Kết thúc quá trình giám định là việc xác nhận rủi ro có thuộc phạm vi bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường của công ty là bao nhiêu. PHỤ LỤC 4 Diễn giải quy trình bồi thường bảo hiểm con người tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex. Bước 1: Nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm những công việc cụ thể sau: KTV/BTV trực tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, tiến hành các công việc sau: Kiểm tra hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm ngay khi nhận từ khách hàng theo quy định tại quy tắc bảo hiểm, ký xác nhận vào bản sao sau khi trực tiếp đối chiếu với bản gốc nếu hồ sơ là bản sao Yêu cầu bổ sung tài liệu nếu hồ sơ chưa đủ thì yêu cầu bổ sung theo mẫu BM.22.2- 01. Bộ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm: Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu BM.22.2-02 Giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc bản sao trích danh sách tham gia bảo hiểm Các chứng từ điều trị: Giấy ra viện, phiếu mổ, Giấy chụp X-quang, các đơn thuốc, hóa đơn mua thuốc, những chứng từ có liên quan khác… Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương, hoặc công an nơi xảy ra tai nạn theo mẫu BM.22.2- 07, biên bản xác minh đối với trường hợp phải xác minh theo mẫu BM.22.2 -07 Giấy đăng ký xe đối với trường hợp tai nạn khi đang điều khiển xe máy, ô tô tham gia giao thông, giấy phép lái xe hợp lệ đối với trường hợp điều khiển xe phải có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường còn hiệu lực đối với trường hợp điều khiển ô tô. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thụ hưởng hợp pháp đối với trường hợp chết Chứng từ khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm liên quan hoặc của Pjico Yêu cầu đối với các tài liệu, chứng từ của hồ sơ Chứng từ điều trị: Trường hợp trả tiền theo mức khoán tỷ lệ ( bảo hiểm tai nạn, trợ cấp phẫu thuật và nằm viện mức phổ cập) thì các chứng từ gồm: Sổ y bạn, bản sao bệnh án (nếu có), giấy ra và viện, phiếu mổ, phiếu đọc X-quang, phim chụp X-quang (nếu có)… Các chứng từ này đều phải có dấu của sở y tế hợp pháp, các chứng từ chi phí như hóa đơn cấp cứu, xét nghiệm, điều trị, mua thuốc… chỉ có vai trò bổ sung. Trường hợp trả tiền theo chi phí thực tế đối với các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, trợ cấp phẫu thuật và nằm viện mức trách nhiệm cao, bồi thường người lao động… phải có hóa đơn tài chính hợp lý, hợp lệ chứng minh các chi phí cấp cứu, xét nghiệm điều trị, mua thuốc theoo đơn của bác sĩ… Chứng từ liên quan khác thực hiện theo quy tắc bảo hiểm và hướng dẫn bồi thường bảo hiểm con người. Trường hợp chết do tai nạn giao thông phải có bộ hồ sơ tai nạn của công an ( lưu ý, căn cứ nguyên nhân tai nạn giao thông trong bản kết luận điều tra để xem xét bồi thường) Bước 2: Xác nhận điều kiện bảo hiểm bao gồm những việc làm cụ thể sau: KTV/BTV chịu trách nhiệm kiểm tra HĐBH. SĐBS gốc, ký xác nhận điều kiện bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, số thứ tự danh sách tham gia bảo hiểm, xác nhận lịch sử được bồi thường (số ngày nằm viện, số lần tai nạn, phẫu thuật và số tiền bảo hiểm được trả), ngày nộp phí bảo hiểm theo mẫu BM.22.2-04 Thông báo tổn thất cho phòng (bộ phận) giám địn bồi thường hoặc phòng nghiệp vụ chức năng theo quy định hiện hành của công ty tong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ khách hàng đối với trường hợp phát sinh tái bảo hiểm. Chuyển hố sơ cho bồi thường viên nếu người nhận hồ sơ ban đầu là khai thác viên trong vòng 01 ngày từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Bước 3: Xác minh bổ sung bao gồm các công việc cụ thể sau: BTV vào sổ phát sinh bồi thường theo mẫu BM.22.2-11 Nếu người nhận hồ sơ ban đầu là khai thác viên, bồi thường viên kiểm tra hồ sơ, nếu thấy các tài liệu chưa đủ hoặc có nhưng không hợp lệ thì yêu cầu khai thác viên thu thập hồ sơ bổ sung xác minh hoặc trình Lãnh đạo Công ty duyệt phương án xác minh độc lập theo mẫu BM.22.2- 07 Các trường hợp không rõ ràng phải trưng cầu ý kiến của Cơ quan y tế chuyên môn; Thông báo tổn thất cho phòng Tái bảo hiểm của công tu trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ khai thác viên hoặc khách hàng; Thời gian xác minh (nếu có) không quá 03 ngà kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Thực hiện các bước giao nhận theo mẫu BM.22.02-09 Bước 4: Trình và duyệt bồi thường Trình bồi thường bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau: Khi hồ sơ đã đầy đủ căn cứ xét bồi thường, bồi thường viên tính toán xét bồi thường trình lãnh đạo duyệt và lập bản thanh toán trả tiền bồi thường theo mẫu BM.22.2-04 trong đó bản gốc lưu lại tại phòng bồi thường, bản coppy lưu lại phòng kế toán; Bồi thường viên lập giấy thông báo giải quyết bồi thường sau khi có sự phê duyệt của lãnh đạo. Trường hợp từ chối bồi thường viên phải trình lãnh đạo ký công văn trả lời khách hàng ghi oc lý do từ chối; Bồi thường viên lập theo mẫu quy định của mẫu tái bảo hiểm và chuyển phòng Tái bảo hiểm để thu đòi tái bảo hiểm. Đối với các đơn vị bảo hiểm mà tên nhà giám định đã được chỉ định trong đơn bảo hiểm; phòng nghiệp vụ chức năng hoặc chi nhánh phối hơp với phòng Tái bảo hiểm (nếu đơn bảo hiểm đó thuộc nghiệp vụ có tái bảo hiểm) trong việc yêu cầu chỉ định một nhà giám định đã quy định từ trước trong đơn bảo hiểm; Trường hợp trong phân cấp tiếp tục thực hiện theo bước tiếp theo Thời gian xét bồi thường không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ bồi thường( đã bao gồm cả thời gian phê duyệt của lãnh đạo và lập thông báo bồi thường gửi khách hàng) Trường hợp trong phân cấp tiếp tục thực hiện theo bước 5 Trường hợp trên phân cấp tiếp tục thực hiện theo các bước dước từ A1 đến A5 dưới đây: A1) Đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi toàn bộ hồ sơ kèm theo tờ trình giải quyết gửi Công ty xét duyệt hồ sơ trên phân cấp A2) Bồi thường viên phòng giám định và bồi thường của công ty hoặc phòng nghiệp vụ chức năng theo quy định hiện hành của công ty tính toán bồi thường trong vòng 06 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bao gồm cả thời gian Lãnh đạo Công ty phê duyệt và thông báo trả lời đơn vị bằng văn bản, nếu hồ sơ chưa đầy đủ phải có công văn trả lời đơn vị trong vòng 01 ngày. A3) Bồi thường viên đơn vị thông báo kết quả bồi thường cho khách hàng trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của công ty. A4) Trong qua trình thụ lý hồ sơ bồi thường đơn vị vẫn tiếp tục gia dịch, tiếp nhận, trả lời khiếu nại, trả tiền bồi thường với khách hàng. A5) Tiếp tục thực hiện theo bước 5 Sau khi hồ sơ được xét duyệt tờ trình giải quyết bồi thường trên phân cấp thì bản gốc được giữ tại phòng bồi thường của Công ty còn bản coppy lưu lại ở chi nhánh Thực hiện các bước giao nhận theo mẫu BM.22.02-09 Bước 5: Trả tiền bảo hiểm Kế toán/ khai thác viên có trách nhiệm trả tiền trực tiếp cho người được bảo hiểm hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật và chế độ quản lý tài chính hiện hành của công ty trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày hồ sơ được duyệt. Trường hợp nhờ đơn vị khác chi hộ thực hiện theo mẫu BM.22.2-08 Tổng thời gian chi trả tiền bảo hiểm hồ sơ trong phân cấp theo các trường hợp như sau: Không phải xác minh: tối đa 06 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phải xác minh: tối đa 09 ngày kể tư ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Tổng thời gian chi trả tiền bảo hiểm hồ sơ trên phân cấp theo các trường hợp như sau: Không phải xác minh : tối đa 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phải xác minh: tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Thực hiện giao nhận theo mẫu BM.22.02-09 Bước 6: Lưu hồ sơ thống kê bồi thường Từng hồ sơ phải được đóng ghim chặt chẽ, đánh số trang tài liệu sắp xếp theo thứ tự danh mục giao nhận hồ sơ bao gồm: Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm; biên bản tai nạn;các chứng từ y tế bao gồm giấy ra viện, Phiếu X-quang, phiếu mổ, sổ khám bệnh, phiếu khám bệnh, đơn thuốc, howas đơn thuocs, viện phí; bằng lái xe, đăng ký lái xe (bản sao); giấy chứng nhận bảo hiểm ( bản sao) nếu có; các chứng từ khác; Bộ phận kế toán chuyển hồ sơ bồi thường cho cán bộ thống kê,lưu trữ (nếu có) của đơn vị/ phòng giám định bồi thường hoặc phòng nghiệp vụ chức năng theo quy định hiện hành của công ty trong vòng 05 ngày đầu mỗi tháng. Bồi thường viên chuyển đầy đủ hồ sơ đòi tái bảo hiểm (nếu có) theo quy định về tái bảo hiểm Thống kê số liệu bồi thường từng nghiệp vụ theo quy định Thực hiện các bước giao nhận theo mẫu BM.22.02-09

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex thực trạng và giải pháp.doc
Luận văn liên quan