• Luận án Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt NamLuận án Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam

  Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mua bán nợ nợ giúp cho DN có thể xử lý được các khoản nợ xấu và ổn định được tình hình tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc tài chính, tạo điều kiện để các DN phát triển. Bên cạnh đó, nhu cầu xử lý nợ xấu ngày càng tăng cao ở cả các DN ngoài Nhà nước. Việc hỗ trợ các DN trong việc xử lý nợ xấu sẽ hỗ trợ các ...

  docx229 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc VinatexLuận án Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex

  Trong những năm qua, Vinatex luôn là người tiên phong, đi đầu trong thúc đẩy phát triển ngành may của đất nước. Thời gian tới, thị trường may sẽ có nhiều khó khăn hơn khi mức độ cạnh tranh gia tăng. Điều nay đòi hỏi Vinatex và các doanh nghiệp may thuộc Vinatex phải hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện năng suất lao động và tăng cường năng lực cạn...

  pdf173 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu căng thẳng khu vực tài chính tại Việt NamLuận án Nghiên cứu căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam

  Kinh nghiệm tại Malaysia, Thái Lan và Philippin cho thấy các nước này đều có xu hướng giảm mức lãi suất chính sách khi căng thẳng tài chính gia tăng (Boon và Kian, 2015). Dù việc giảm lãi suất có thể dẫn đến những kết quả khác nhau trong việc giảm tình trạng căng thẳng tài chính, nhưng nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, nó có tác dụng thúc đẩy cá...

  pdf201 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giớiLuận án Thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giới

  TA Việt Nam phải trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc kinh doanh, thương mạicó YTNN nếu vụ việc kinh doanh, thương mạithuộc thẩm quyền chung của TA Việt Nam nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Các đương sự được thỏa thuận lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật áp dụng ...

  pdf228 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nợ công tại Việt NamLuận án Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nợ công tại Việt Nam

  Nhiệm vụ kiểm toán nợ công cần được quy định rõ ràng hơn trong Luật KTNN và các văn bản có liên quan, trên cơ sở định hướng nâng cao chất lượng kiểm toán một cách toàn diện trên 3 mặt về năng lực, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán (hiện nay KTNN thực hiện kiểm toán nợ công trên cơ sở Điều 5 Luật KTNN quy định đối tượng kiểm toán của KTNN là hoạt động ...

  doc159 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Quân khu 3 bộ Quốc PhòngLuận án Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Quân khu 3 bộ Quốc Phòng

  Về quy mô đầu tư, qua các bảng số liệu cho thấy, mục tiêu đầu tư chủ yếu là đảm bảo xây dựng sở chỉ huy, nhà làm việc và nhà ở, sinh hoạt cho các đơn vị từ cấp tiểu đoàn trở lên đến Bộ chỉ huy các tỉnh, thành phố với diện tích xây dựng trong 7 năm qua là hàng trăm ngàn m2. Diện tích cho công trình bí mật, công trình đặc thù quốc phòng, đường, thao ...

  doc188 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Luận án Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại Việt NamLuận án Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại Việt Nam

  Một nguyên nhân quan trọng khác để công trình đảm bảo tiến độ là chủ đầu tư xác định giá mời thầu phù hợp, không áp đặt giá mời thầu theo hướng thấp. Đây là nguyên nhân được chủ đầu tư cho là rất quan trọng để công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chủ đầu tư đã phải duyệt điều chỉnh dự toán đến 04 lần để có được dự toán phù hợp trước khi mờ...

  pdf171 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường đại học sư phạm Việt NamLuận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường đại học sư phạm Việt Nam

  Trường ĐHSP Thái Nguyên hiện đang triển khai đào tạo các CTĐT và chương trình bồi dưỡng gồm: 13 CTĐT trình độ tiến sĩ, 26 CTĐT trình độ thạc sĩ, 19 CTĐT trình độ đại học hệ chính quy, 07 CTĐT đại học hệ vừa học vừa làm, 06 Chương trình bồi dưỡng. Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng hội nhập với quốc tế, Trường triển khai thực hiện 04 CTĐT tr...

  pdf168 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mớiLuận án Phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới

  Yếu tố truyền thống chủ yếu thể hiện ở vị trí xây dựng chợ, kiến trúc và tổ chức không gian trong chợ, phƣơng thức giao dịch giữa ngƣời mua với ngƣời bán trong chợ, Tuy nhiên, để phát huy vai trò là thị trƣờng trung tâm tiêu thụ hàng nông sản, việc phát triển chợ bán buôn hàng nông sản phải đảm bảo cả về số lƣợng và quy mô chợ theo quy hoạch; đ...

  pdf161 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Luận án Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Gắn với phát triển kinh tế tri thức tại thành phố Đà NẵngLuận án Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Gắn với phát triển kinh tế tri thức tại thành phố Đà Nẵng

  Khu CN cao là nơi biến các tri thức mới, các phát kiến khoa học mới thành CN và sản phẩm. Vì vậy một nước, một thành phố muốn phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, phát triển ngành CN cao, tiến dần đến nền kinh tế tri thức phải xây dựng khu CN cao, vườn ươm CN .Với định hướng phát triển thành phố công nghiệp CN cao, Khu CN cao Đà Nẵng ...

  doc186 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0