• Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trungTóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung

  Về mức độ sẵn sàng về thương mại điện tử: Từ năm 2003 đến nay, Bộ Công Thương liên tục có “Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam”, trong đó năm 2003 là năm đầu tiên báo cáo “Hiện trạng ứng dụng TMĐT ở Việt Nam” với một số nhận định: Ngày càng có nhiều DN thấy được các lợi ích của TMĐT và muốn ứng dụng TMĐT; TMĐT đã được ứng dụng ngày càng rộng r...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Reseach on factors affecting prices of urban residential land in Thai Nguyen city, Thai Nguyen provinceReseach on factors affecting prices of urban residential land in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

  Basically land prices to be constructed have ensured the difference between the street has the advantage for the business, close to downtown, public works,. with the price higher of streets in remote region central and not convenient for business, trade and activities of the people (in the center and suburban areas, the level of land price reg...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái NguyênHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Phân tích mối quan hệ C-V-P là việc phân tích mối quan hệ nội tại giữa sản lƣợng - chi phí - lợi nhuận. Làm sao cho khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ tăng, lợi nhuận tăng nhƣng vẫn đảm đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Phân tích mối quan hệ C-V-P là cơ sở để nhà quản trị đƣa ra quyết định quan t...

  pdf213 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may ở địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung BộLuận án Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may ở địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

  Phân tích ANOVA được sử dụng để kiểm định sự khác biệt về ROE trung bình giữa hai nhóm DN này (phụ lục 10). Với P-value = 0,201, giả thiết không có sự khác biệt thực sự về ROE trung bình giữa hai nhóm DN trong năm 2010 được chấp nhận. Tuy nhiên, trong năm 2011, P-value = 0,037 < 0,05 cho phép kết luận yếu tố quy mô có ảnh hưởng đến ROE hay nói các ...

  doc167 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận án Quản lý thu thuế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân LàoTóm tắt Luận án Quản lý thu thuế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Trên cơ sở thực trạng cán bộ thuế của Lào hiện nay, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ bằng các giải pháp cơ bản sau: - Phân tích đánh giá nhu cầu về nhân lực và nguồn cán bộ, có kế hoạch tuyển chọn và bố trí phân công cán bộ, luân phiên luân chuyển cán bộ vì nhu cầu cán bộ là cơ sở để tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm...

  doc27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt NamLuận án Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam

  Cơ sở hạ tầng chưa phát triển tương thích với sự tăng vốn đầu tư, với tốc độ phát triển kinh tế và dân số, làm ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư và triển khai dự án. Hệ thống giao thông đường biển chưa được xây dựng một cách bài bản mà xây dựng theo kiểu chắp vá, gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài đối với lĩnh vực ...

  pdf219 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Luận án Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên HuếLuận án Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Ngày nay, du lịch (DL) là một nhu cầu không thể thiếu và đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội (KT-XH) phổ biến trên thế giới. Kinh tế du lịch (KTDL) đã và đang trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, bởi nó không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế; tạo thêm nhiều việc làm; ...

  pdf224 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 2

 • Luận án Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu LongLuận án Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

  Về phương pháp phân tích, với sản phẩm nông nghiệp, khi trình độ và khả năng đạt đến quy mô sản xuất lớn và ổn định thì việc phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan về hiệu quả sản xuất, lợi thế so sánh hay lợi thế cạnh tranh cần được tiến hành đánh giá một cách tổng thể và hệ thống ở các vấn đề liên quan từ sản xuất cho đến tiêu thụ để đảm ...

  pdf202 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Luận án Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường đại học ở Việt NamLuận án Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường đại học ở Việt Nam

  Từ các kết quả chính của luận án, tác giả đã: (a) đánh giá được thực trạng xung đột vai trò công việc và vai trò gia đình của các nữ giảng viên đại học tại Việt Nam, (b) khẳng định vai trò điều tiết của hỗ trợ đồng nghiệp, hỗ trợ gia đình trong việc giúp làm giảm mức độ xung đột công việc - gia đình và qua đó (c) đưa ra các đề xuất, kiến nghị v...

  pdf217 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quản lý nhà nước đối với cảng biển Việt NamLuận án Quản lý nhà nước đối với cảng biển Việt Nam

  Hoàn thiện phân cấp quản lý hành chính nhà nước nhằm sự điều chỉnh, chuyển giao thẩm quyền (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm) giữa các cấp cơ quan Trung ương và UBND thành phố phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ của Ban quản lý cảng. Trong đó, chủ yếu và chuyển giao một số thẩm quyền từ Chính phủ, các bộ, cơ quan hành chính nhà nước cấ...

  pdf194 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 1