• Luận án Trách nhiệm xã hội đối với người lao động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt NamLuận án Trách nhiệm xã hội đối với người lao động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

  Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển giúp thay đổi cách thức làm việc của nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Xu hướng dịch chuyển từ tổ chức công việc tương đối cố định sang cách tổ chức linh hoạt hơn đang ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở Châu Âu mà ngay cả tại Châu Á. Sắp xếp công việc linh hoạt là sự sắp xếp mà NLĐ được cho phép lựa ch...

  pdf206 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý nhà nước về du lịch tại đồng bằng sông Cửu LongLuận án Quản lý nhà nước về du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long

  Hệ thống các chính sách đối với doanh nghiệp du lịch và các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh du lịch có tác dụng thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chức năng du lịch phát triển sản xuất kinh doanh ở những ngành, nghề lĩnh vực theo mục tiêu chiến lược của Nhà nước. Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách. Trong đó, triển khai h...

  pdf244 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Luận án Bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông HồngLuận án Bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

  Bên cạnh đó, có sự chồng chéo giữa các Bộ, ban ngành trong sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường nước. Mặc dù, đã có một số mô hình hiệu quả trong sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường nước ở nước ta, nhưng trên thực tế, sự hợp tác, phối hợp giữa các địa phương còn khá lỏng lẻo và chưa tạo thành cơ chế bắt buộc đối với các địa phương có c...

  pdf174 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tưDoanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Như phân tích trên, cuộc CMCN 4.0 không chỉ làm thay đổi phương thức tạo ra sản phẩm mà còn cả địa điểm sản xuất. Nếu trước đây các nhà máy được đặt ở các quốc gia có lao động giá rẻ, chi phí nhân công thấp; ngày nay, chi phí nhân công trong sản xuất sẽ ít quan trọng hơn và các nhà máy có thể quay về với các nền kinh tế phát triển, tuy có chi ph...

  pdf176 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng thuộc tổng công ty Sông ĐàLuận án Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng thuộc tổng công ty Sông Đà

  Do đặc thù hoạt động của loại hình xây lắp hoàn toàn có thể theo dõi cụ thể chi tiết đến từng CT/HMCT nên áp dụng phương pháp đích danh tương đối phù hợp và khả thi. Ngoài việc cung cấp sản phẩm xây lắp, các DN thành viên còn có các giao dịch mua-bán lẫn nhau đối với các hàng hóa thông thường nhưng với tỷ trọng doanh thu rất nhỏ. Chính bởi vậy...

  pdf254 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Luận án Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhLuận án Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình

  Giải pháp thực thi chính sách: Tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất để thực hiện cải thiện 7011,31 ha đất trống chưa sử dụng đưa vào sản xuất, trong đó là 5812,58 ha đất bằng và đất đồi núi có thể sử dụng cho các loài cây công nghiệp và lâm nghiệp; hỗ trợ giống chăn nuôi, chuồng trại, đồng cỏ; nuôi trồng thủy sản. Chính sách hỗ trợ khoá...

  pdf210 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Luận án Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sựLuận án Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

  Khám xét ngƣời là biện pháp điều tra ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể - một trong những quyền con ngƣời của bị can. Trong khi đó, căn cứ khám xét tại khoản 1 Điều 192 BLTTHS năm 2015 quy định việc khám xét ngƣời chỉ tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong ngƣời có công cụ phƣơng tiện phạm tội, đồ vật, tài liệu tài s...

  pdf213 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Luận án Liên kết đào tạo và sử dụng lao động ở tỉnh Nghệ AnLuận án Liên kết đào tạo và sử dụng lao động ở tỉnh Nghệ An

  Luận án đã hệ thống hóa được các khái niệm, công cụ, xây dựng được khung phân tích nghiên cứu, chỉ ra nội hàm gắn kết và các nhân tố cơ bản có tác động đến liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo. Xuất phát từ các lý thuyết và mô hình về mối quan hệ giữa trường- doanh nghiệp- Chính phủ và vận dụng ...

  pdf232 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt NamLuận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt Nam

  Chuyển dịch cơ cấu lao động có ảnh hưởng tích cực đến tăng NSLĐXH trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là khác nhau giữa các ngành và giữa các vùng kinh tế. Cụ thể: cả 3 biến đại diện cho cơ cấu lao động là tỷ trọng lao động của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tỷ trọng lao động của các ngành dịch vụ hiện đại, tỷ trọng ...

  pdf175 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của công bố Báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận án Tác động của công bố Báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Dựa trên những hạn chế của đề tài, các nghiên cứu trong tương lai có thể khắc phục các khoảng trống trong nghiên cứu như sau: Thứ nhất, mở rộng đối tượng nghiên cứu trong việc trình bày và thực hiện công bố Báo cáo Trách nhiệm xã hội đặc biệt là đối với các DN tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Đây là những đối tượng mà tác động của hoạt động sản ...

  doc281 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0