Luận án Phương pháp hệ vô hạn giải gần đúng một số bài toán biên tuyến tính trong miền không giới nội

Hướng phát triển • Nghiên cứu giải bài toán truyền nhiệt hai chiều có phụ thuộc thời gian trong nửa dải. • Nghiên cứu áp dụng phương pháp trong trường hợp các bài toán xét trong cả dải. • Phát triển phương pháp hệ vô hạn giải các bài toán biên với các điều kiện biên hỗn hợp, phức tạp khác trong miền không giới nội. • Ung dụng các phương pháp đối với một số mô hình bài toán cơ học và vật lý trong miền không giới nội.

pdf127 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phương pháp hệ vô hạn giải gần đúng một số bài toán biên tuyến tính trong miền không giới nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phuong_phap_he_vo_han_giai_gan_dung_mot_so_bai_toan.pdf
  • pdfTDHung_ttluanan_tanh.pdf
  • pdfTDHung_ttluanan_tviet.pdf
  • pdfTrang thong tin TA va TV.pdf