Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cũng đã hơn 10 năm . Chúng ta đã từng bước hội nhập trên cả 3 phương diện : đơn phương , song phương và đa phương . Chúng ta đang ngày càng tham gia sâu vào các thể chế kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, vừa qua với việc gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi để phát triển thị trường , huy động vốn từ nước ngoài để phát triển công nghệ , phát triển sản phẩm . Bên cạnh thuận lợi các doanh nghiệp của ta cũng gặp không ít khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức . Tham gia vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải canh tranh với các công ty tập đoàn kinh tế hàng đầu với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại Đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam phải khẩn trương tạo thế và lực , nâng cao năng lực cạnh tranh của mình khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế . Nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành điều kiện tiên quyết sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà nước phải có những giải pháp, chính sách đúng đăn kịp thời. Sau đây là 1 số ý kiến của em về vấn đề Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2708 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Mở ĐầU Việt Nam hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cũng đã hơn 10 năm . Chúng ta đã từng bước hội nhập trên cả 3 phương diện : đơn phương , song phương và đa phương . Chúng ta đang ngày càng tham gia sâu vào các thể chế kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, vừa qua với việc gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi để phát triển thị trường , huy động vốn từ nước ngoài để phát triển công nghệ , phát triển sản phẩm . Bên cạnh thuận lợi các doanh nghiệp của ta cũng gặp không ít khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức . Tham gia vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải canh tranh với các công ty tập đoàn kinh tế hàng đầu với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại …Đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam phải khẩn trương tạo thế và lực , nâng cao năng lực cạnh tranh của mình khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế . Nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành điều kiện tiên quyết sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà nước phải có những giải pháp, chính sách đúng đăn kịp thời. Sau đây là 1 số ý kiến của em về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung 1. Lý luận về cạnh tranh , năng lực cạnh tranh. 1.1. Lý luận về cạnh tranh và chức năng của cạnh tranh. Cạnh tranh nói chung là sự phấn đấu , vươn lên không ngừng để giành lấy vị trí hàng đầu trong 1 lĩnh vực nào đó bằng cách ứng dụng nhũng tiến bộ khoa học kĩ thuật tạo ra nhiều lợi thế nhất , tạo ra sản phẩm mới năng suất hiệu quả cao nhất. Trong kinh tế , cạnh tranh là đấu trnh đẻ giành lấy thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng các phương pháp khác nhau như kĩ thuật , kinh tế , chính trị , tâm lý xã hội. Cạnh tranh là thuộc tính, của nền kinh tế thị trường .Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế . Cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ( năng lực tổ chức quản lý,trình độ công nghệ , trình độ tay nghề…) nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực . Theo ônhg Michael Fairbanks – 1 chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về năng lực cạnh tranh thì cạnh tranh tạo đọng lực tối đa hoá hiệu quả sử dụngcác nguồn lực trong nền kinh tế. Ngoaì ra năng lực cạnh tranh còn mang lại lợi ích cho người tiêu dùng vì được sử dụng hàng hoá rẻ hơn , chất lượng cao hơn . hậu mại tốt hơn . Cạnh tranh không chỉ nhằm “ tiêu diệt lẫn nhau “ , “ cá lớn nuốt cá bé “ . Thực tế cho thấy , trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại , hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp với đủ loại quy mô từ cực lớn đến lớn , vừa , nhỏ và cực nhỏ vẫn cùng tồn tại và phát triển . Mỗi loại quy mô đều tìm thấy chỗ đứng của mình . Các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ vẫn tìm thấy “khe, ngách” để tồn tại và phát triển , nhiều doanh nghiệp vưa và nhỏ vuơn lên trở thành các doanh nghiệp lớn. Như vậy , cạnh tranh không phảI chỉ tranh giành mà cạnh tranh luôn đi với hợp tác , cạnh tranh trong sự hợp tác và bổ sung cho nhau , hỗ trợ cho nhau . Cạnh tranh và độc quyền là hai mặt của quá trình phát triển . Các doanh nghiệp luôn hướng tới đọc quyền nhằm mục đích định đoạt thị trường và thu lợi nhuận siêu ngạch . Độc quyền chỉ đem lại lợi ích trước mắt cho các doanh nghiệp độc quyền về lâu dài các độc quyền sẽ mất động lực phát triển sẽ dẫn đến suy thoái . Độc quyền gây tổn hại nền kinh tế và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Do vậy , việc tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh là vấn đề then chốt và có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1.2.Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng giành được lợi ích kinh tế thông qua việc tranh đua để giành những điều kiện sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ hàng hoá . Theo mô hình “ kim cương “ về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do Giáo sư Michael Poster – Đại học Harvard Mĩ đề xuất năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào : các điều kiện về cầu , các điều kiện về yếu tố sản xuất, chiến lược kinh doanh , cơ cấu và đối thủ cạnh tranh.Như vậy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết thể hiện khả năng của doanh nghiệp về quản lý , tíêp thị , trình độ ,công nghệ, … Tuy nhiên , năg lực cạnh tranh không đơn thuần chỉ là số cộng các năng lực đó mà còn là sự phù hợp của năng lực bên trong với nhu cầu thị trường và điều kiện bên ngoài. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho áp lực cạnh tranh tăng lên rất lớn. Các doang nghiệp phải cạnh tranh với hàng hoá từ bên ngoài vào ,với các nhà đầu tư từ bên ngoài trên thị trường nội địa và thị trường thế giới. Trong bối cảnh đó, nếu sức cạnh tranh thấp , doanh nghiệp sẽ bị thôn tính , sáp nhậpvà thậm chí phá sản . Vì vậy , năng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên , liên tục. 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. 2.1. Thành tựu . Một thành tựu quan trọng do hội nhập kinh tế quốc tế đem lại đó là do việc mở cửa thị trường buộc các doanh nghiệp Việt Nam phảI chuyển sang cách làm ăn mới . Sự hôị nhập kinh tế đã thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển , tạo khả năng cạnh tranh. Có thể nói , chỉ hơn 10 năm qua các doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển lớn mạnh cả về lượng và chất. Từ chỗ chỉ có hơn 10000 doanh nghiệp đén nay đã có khoảng 240.000 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, từng bước thích nghi với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào sản suất kinh doanh , cảI tiến công tác quản lý…Vì vậy , Các doanh nghiệp đã đóng góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, đã tạo ra khoảng 49% việc làm phi nông nghiệp , 26% lực lượng lao động cả nước .Từ năm 2000 đến nay , các doanh nghiệp tư nhân mỗi năm các khuu vực tư nhân đã đóng góp 6.000tỷ đồng thuế chiếm 14,8% tổng thu ngân sách nhà nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh nghiệp tư nhân đạt 18-24%, khu vực nhà nước đạt dưới 10%. Như vậy , mặc dù mới ra đời và phát triển nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện tính năng động linh hoạt thích ứng với điều kiện hội nhập , sự tự tinvà ý chí kinh doanh cao, năng lực canh được cải thiện .Trong đó một số doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín , chất lượng hiệu quả và thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế . 2.2. Hạn chế Bên cạnh những thành tựu mà các doanh nghiệp Việt Nam đạt được các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những thách thức thât sự to lớn nhất là khi Viêt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO . 2.2.1 Về vốn của doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra hiện nay có 17,99%doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0,5tỷ đến 1tỷ, 34,35%doanh nghiệp có quy mô vốn từ 1tỷ đến 5tỷ, 7,63%doanh nghiệp có quy mô từ 5tỷ đến10tỷ , 9,23% có quy mô vốn từ 10tỷ đến 50tỷ, 8,46% có quy mô vốn từ 50tỷ đến 200tỷ, 0,81% có quy mô vốn từ 200tỷ đến 500tỷ và 0,48% doanh nghiệp có quy mô vốn trên 500 tỷ. Vậy đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và ít vốn. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ dễ dàng bị các tập đoàn lớn của các nước trong khu vực đánh bại. Những khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn của các doanh nghiệp là rất lớn trong khi vốn tồn đọng còn nhiều trong các nguồn và việc huy động vốn trong dân vào đâù tư sản xuất kinh doanh chưa được cải thiện. Các doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi về vốn (được cấp vốn ban đầu từ ngân sách nhà nước , cấp đất đai xây dựngcơ sở sản suất kinh doanh còn các doanh nghiệp ngoài nhà nước , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chủ yếu dựa vào nó. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự cạnh tranh. 2.2.2.Hoạt động nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. Có thể nói , một tình trạng phổ biến ở các doanh nghiệp đó là hoạt động nghiên cứu thị trường tìm hiểu về các thị trương nước ngoài còn rất hạn chế . Theo số liệu của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thì chưa đầy 10%số doanh nghiệp là thường xuyên thăm thị trường nước ngoài ( doanh nghiệp lớn)42% doanh nghiệp thỉnh thoảng mới có cuộc thăm dò 20%doanh nghiệp chưa một lần đặt chân lên thị trường ngoài nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ , tư nhân khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài hầu như không có. Hiệu quả nghiên cứu thị trường còn hạn chế và yếu kém, nhiều thị trường tiềm năng chưa được khai thác . Các doanh nghiệp còn chưa chủ động trong việc xây dựng thị trường mục tiêu cho mình mà luôn phản ứng theo nhu cầu của thị trường. 2.2.3.Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp - Chiến lược sản phẩm : Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp đã chú ý tới chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược sản phẩm . Tuy nhiên, các sản phẩm của doanh nghiệp Viêt Nam chưa đủ sức cạnh tranh với hàng hoá các nước trên thế giới. Hàm lượng tri thức và công nghệ trong sản phẩm không cao ,chủ yếu dựa vào yếu tố lao động . Vì vậy sức canh tranh thấp , chất lượng sản phẩm chưa thực sự có ưu thế trên thị trường . Hơn nữa hầu hết các doanh nghiệp đêù phải nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất . Ngay cả những sản phẩm xuất khẩu và các sản phẩm có sự tăng trưởng cao như: dệt may, da giày , ôtô, điện tử…cũng phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu bán thành phẩm nhập khẩu. Trong khi giá cả các nguyên vật liệu trên thế giới có xu hướng tăng nhanh. Nhiều nhóm sản phẩmcó tỷ trọng chi phí cho nguyên vật liệu chiếm trên 60% giá sản phẩm -Chiến lược phân phối , chiến lược truyền thông và xúc tiến thương mại(XTTM): Đa số các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu điều đó đã làm hạn chế tầm hoạt đọng và mạng lưới phân phối sản phẩm . hầu hết các doanh nghiệp chưa xây dưng được mạng lưới phân phối trực tiếp ở nước ngoài. Trong khi đó, hoạt đọng xúc tiến thương mại còn giản đơn , sơ lược và không có hiệu quả thiết thực . Có rất ít doanh nghiệp xây dựng được chương trình xúc tiến giới thiệu 1 cách bài bản về sản phẩm cho khách hàng . Hầu hết các doanh nghiệp chưa nhận thức đúng được giá trị và ý nghĩa của XTTM , quảng cáo…Vì vậy chi phí cho quảng cáo rất thấp chỉ dưới 1%. Hơn nữa , việc tạo lập thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp còn bị xem nhẹ , các doanh nghiêp chưa đẩy mạnh chiến lược marketing tổng thể , marketinh đa dạng sản phẩm và đa dạng thương hiệu. 2.2.4. Khoa học – Công nghệ Hiện nay đa số các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với thế giới từ 2 đến 3 thế hệ, 76% máy móc , dây chuyền công nghệ được sản xuất từ những năm 1950-1960, 75% thiết bị đã hết khấu hao, 50% thiết bị là đò tân trang. Tóm lại , máy móc thiết bị đang được sử dụng ở các doanh nghiệp Viêt Nam chỉ có 10% là hiên đại, 38% trung bình và 52% là lạc hâu và rất lạc hậu. Tỷ lệ sử dụng công nghệ cao mới chỉ có 2%( tỷ lệ này ở Thai lan là 31%, Malayxia là 51%, Singapo là 73%) Trong khi đó , các doanh nghiệp nước ta đầu tư cho đổi mới công nghệ là rất thấp chi phí chỉ khoảng 0,2%-0.3%tổng doanh thu. 2.2.5.Năng lực quản lý và điều hành. Chất lượng nguồn nhân lực. Trong các doanh nghiệp , tổ chức quản lý còn cồng kềnh , tổ chức hành chính rườm rà chưa được sửa đổi đã làm cho doanh nghiệp không thể năng động , linh hoạt đáp ứng kịp thời yêu cầu thị trường. Trình độ cán bộ quản lý thấp , hạn chế trong tiếp cận với kiến thức , phong cách quản lý hiện đại , đặc biệt là kinh nghiệm giao dịch xuất nhập khẩu , nghiên cứu tiếp cận thi trường . Theo điều tra hơn 63000 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy 43,3%lãnh đạo doanh nghiệp có trình đọ học vấn dưới THPT, số doanh nghiệp có trình độ thạc sĩ trở nênchỉ có 2.99%. Có thể nói da số các chủ doanh nghiệp và giám đóc doanh nghiệp tư nhân chưa được đào tạo 1 cách bài bản về kiến thức kinh doanh , quản lý …nhât là kĩ năng kinh doanh trong điều kiện hội nhập KTQT. Hơn nữa, chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiêp còn thấp. Lực lượng lao động xã hội khá lớn , trẻ khoẻ nhưng trình độ tay nghề còn thấp , không có kinh nghiệm , tính tiểu nông còn nặng nề , người lao động chưa có tác phong công nghiệp nên tính tự giác lao động chưa cao, còn chuyển giao công việc theo thu nhập chưa trung thành với công ty. Đây là hạn chế lớn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế gay gắt hiện nay. Đòi hỏi chúng ta phải có nhưng biện pháp giải quyết nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập KTQT. 3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập KTQT. 3.1.Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đặt ra trong bbối cảnh hội nhập KTQT tức là đặt các doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh quốc tế . Vì vậy các giải pháp từ phía doanh nghiệp cần bấưt đầu từ thị trường , gắn với nhu cầu thị trường từ đó tìm giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh để đầu tư các nhu cầu đó. 3.1.1. Nghiên cứu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế Đặt ra cho các doanh nghiệp nhiệm vụ đánh giá lại các chiến lược của mình ,chiến lược sản phẩm,chiến lược nguồn nhân lực.Đánh giá chất lượng sản phẩm nhằm đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trường,khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm trong điều kiện hội nhập KTQT đặc biệt khi Việt Nam ra nhập WTO.Bước tiếp theo là đầu tư nghiên cứu thị trường(trong và ngoài nước) về nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng …sau đó đưa ra quyết định về địa điểm phát triển, tiêu thụ hàng hoá.Đăc biệt không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở đổi mới công nghệ,hợp lý hoá các quy trình sản xuất,nắm bắt biến dông của thị trường,thay đổi hình thức mẫu mã,lựa chon giữa xu hướng chuyên biệt hoá và đa dạng hoá sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh.Doanh nghiệp cần xây dưng thương hiệu và đăng ký bản quyền sản phẩm.Để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng,doanh nghiệp cần có hệ thống tiêu thụ sản phẩm dưới nhiều hình thức mở văn phòng,chi nhánh …các địa phương trong và ngoài nước. 3.1.2 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Đây là một yếu tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp.Biện pháp chủ yếu là tăng cường đào tạo dưới nhiều hình thức:Theo học các chương trình chính khoá cơ bản,đào tạo tại chức,nghề…Các doanh nghiệp phải có chế độ khuyến khích ưu đãi cho người lao đông,đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý,tăng cường năng lực của chủ doanh nghiệp ,giám đốc về quản trị kinh doanh ,quản trị chiến lược.Các doanh nhân cần cập nhật tri thức mới ,những kỹ năng cần thiết đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tiếp cận nền kinh tế tri thức.Để thực hiện biện pháp này doanh nghiệp cần có nguồn tài chính và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực. 3.1.3 Đổi mới thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp Thiết bị công nghệ hiên đại là cơ sở để nâng cao năng suất lao động,hạ giá thành sản phẩm.Điều đó tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin về công nghệ,luôn luôn tiếp cận thị trường khoa học công nghệ,đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất ,khuyến khích các hoạt động cải tiến,hợp lý hoá sản xuất.Đồng thời khuyến khích nghiên cứu khoa học và sáng chế. 3.1.4 Tăng cưòng hợp tác,Mở rộng liên kết giữa các doanh nghiệp Với điểm xuất phát thấp,năng lực cạnh tranh không cao,các doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ không đủ khả năng chống chọi với các doanh nghiệp lớn,các công ty siêu quốc gia của khu vực và thế giới.Vì vậy nếu muốn tồn tại và phát triển phảI không ngừng liên kết hợp tác,phảI chọn cách chạy tiếp sức chứ không nên mạnh ai nấy chạy.Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành phố cần chủ động tham gia hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏthuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy giữa các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể có mối quan hệ cộng sinh chứ không phải chỉ là cạnh tranh, tiêu diệt lãn nhau.Doanh nghiệp nhỏ có thể làm thầu phụ cho doanh nghiệp lớn còn các doanh nghiệp lớn có thể giúp doanh nghiệp nhỏ trong hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp , chiến lược sản phẩm…Việc liên kết sẽ làm tăng sức cạnh tranh của tất cả các doanh nghiệp,gia tăng cơ hội tồn tại và tài chính của doanh nghiệp. 3.1.5. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Sức cạnh tranh của doanh nghiệp có thể được nâng cao nhanh chóng nếu tạo được môi trường văn hoá tích cực, lành mạnh ,dân chủ để phát huy năng lực của từng người . Xây dựng văn hoá công ty ,văn hoá doanh nghiệp là việc làm cần thiết đối mỗi doanh nghiệp -1 tài sản vô hình của doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh trạnh và tồn tai của doanh nghiệp . Nói đến văn hoá là nói đến mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty ,phong cách lãnh đạo và phong cách ứng xử. Văn hoá doanh nghiệpluôn gắn với thương hiệu và uy tín doanh nghiệp .Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng 1 môi trường văn hoá lành mạnh,công khai minh bạch , thưởng phat nghiêm minh và trong đó mỗi thành viên phảI có tinh thần đồng đội , đồng cam cộng khổ. 3.2. Giải pháp về phía nhà nước. 3.2.1.Tiếp tục đổi mới thể chế đối với doanh nghiệp , hoàn thiện các chính sách kinh tế. Tiếp tục đổi mới về đầu tư đặc biêt là luật đầu tư 2005 có hiệu lực từ ngày1-7-2006.Đổi mới về cơ cấu nguồn vốn : Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ nguồn vốn còn hạn chế, ví vậy nhà nước cần có kế hoạch tái cơ cấu các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng tín dụng để cung cấp vốn và các dịch vụ ngân hàng hiệu quả cho doanh nghiệp. Đổi mới về đất đai : nhà nước hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh . lập quy hoạch ,kế hoạch chi tiết sử dụng đất đến tận các xã phường , công khai các quy hoach này để đảm bảo cơ sở vững chắc cho việc giao đất và cho thuê đất . Đổi mới về thuế : nhà nước cần tiếp tục đổi mới và bổ sung các khoản thuế, thay đổi thuế xuất thuế thu nhập ,thuế GTGT, thuế xúât nhập khẩu…Đổi mới các thủ tục hành chính khác như thủ tục hảI quan , thủ tục về công chứng… xoá bỏ các thủ tục không cần thiết tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển ,phát huy năng lực cạnh tranh. Nhà nước cần phải hoàn thiện các chính sách vê kinh tế : chính sách tài chính ,chính sách thương mai ,chinh sách cạnh tranh, hàng rào thương mại. Đặc biệt chính sách thương mại và chính sách cạnh tranh là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3.2.2 Thực hiện hỗ trợ đối với các doanh nghiệp . Đẩy manh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp. Cần tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan quản ký nhà nước về vốn ,cơ chế , chính sách , luật pháp , xúc tiến thương mại, giáo dục - đào tạo, tư vấn về thiết bị , công nghệ hiên đại…cho doanh nghiệp .Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp , hình thành các cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, phát triển “chính phủ điện tử” Đồng thời , tăng cường hơn nữa vai trò của các hiệp hội ,các câu lạc bộ giám đốc và các tổ chức chuyên môn , nghiệp vụ đối với sự phát triểncủa doanh nghiệp. Song , nhà nước nên tách bạch các hoạt động hỗ trợ , chuyển giao thu nhập từ ngân sách nhà nước cho các bộ phận dân cư khỏi các giao dịch hàng hoá thông thường . Nói cách khác , cần dùng cạnh tranh để luyện doanh nghiệp Việt Nam có bước trưởng thành . Kinh nghiệm Nhat Bản cho thấy , để có hệ thống doanh nghiệp mạnh nhà nước chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh , cũng chỉ hỗ trợ thông qua các giải pháp để có thị trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhờ đó mà các doanh nghệp Nhật Bản trưởng thành rất nhanh chóng . Đông thời,Đẩy mạnh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nứơc ngoài , giải thể các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả không có khả năng cạnh tranh, sáp nhập các doanh nghiệp thành các tập đoàn lớn để nâng cao sức cạnh tranh. 3.2.3 Mở rộng quan hệ ngoai giao và thương mại với nước ngoài Tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới , tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại tạo điều kiện phát triển đất nước và tao thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp Viêt Nam. Đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm tránh phụ thuộc nhiều vào 1 thị trường sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu. Đưa các ưu đãi đối với các nhà đầu tư nứơc ngoài kinh doanh tại Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động song phưong , đa phương nhằm tao môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp . * Tóm lại gia nhập WTO, Viêt Nam đang hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới , chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể và đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Song , chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn khi hội nhập KTQT đặc biệt là năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy , để đất nước phát triển 1 cách bền vững các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tăng cường năng lực cạnh tranh dựa trên cơ sở những tiềm lực của đất nước. Đây là vấn đề không chỉ của các doanh nghiệp mà đòi hỏi nhà nước cũng phải có những giải pháp hữu hiệu và toàn diện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.DOC
Luận văn liên quan