Nghiên cứu phương pháp hấp xạ nguyên tử ngọn lửa để phân tích vi lượng molybden trong một số mẫu nông nghiệp

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HẤP XẠ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA ĐỂ PHÂN TÍCH VI LƯỢNG MOLYBDEN TRONG MỘT SỐ MẪU NÔNG NGHIỆP NGUYỄN TRẦN ANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu phương pháp hấp xạ nguyên tử ngọn lửa để phân tích vi lượng molybden trong một số mẫu nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan