Phát hiện phân biệt salmonella spp, salmonella enterica i bằng pcr và khảo sát tần số xuất hiện tương đố của s. Enterica i trong thủy sản, nước tự nhiên

NGUYỄN TIẾN DŨNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu - Phương pháp Phần 3: Kết quả - Biện luận Phần 4: Kết luận - Đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2826 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát hiện phân biệt salmonella spp, salmonella enterica i bằng pcr và khảo sát tần số xuất hiện tương đố của s. Enterica i trong thủy sản, nước tự nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenTienDung.jpg
Luận văn liên quan