Tiểu luận Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa 2

Sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Nó nhằm tới những mục tiêu rất cụ thể và mang tính cách mạng. Nó thay đổi mới hàng loạt vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, cả về kinh tế và chính trị - xã hội. Nó bảo vệ và phát triển chủ nghĩa mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh điều kiện mới.

pdf28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3440 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa 2.pdf
Luận văn liên quan