Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần mía đường Phan Rang: Kế toán tiền và các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG I . KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH DÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG: 1 . Đặc điểm nguồn lao động : 1.1. Chức năng: Tiền lương của công ty bao gồm các khoản tiền trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý doanh nghiệp, nhân viên phục vụ quản lý phân xưởng, đội bảo vệ. 1.2. Nhiệm vụ : - Căn cứ vào quy định của Nhà nước, Công ty theo dõi thanh toán các khoản chi cho người lao động từ quỹ lương và BHXH . Thực hiện quản lý và thanh toán tiền lương chi tiết cho từng cán bộ công nhân viên của khối phòng ban như: chế biến , khối liên phòng . . . - Tính lương sản phẩm cho từng cán bộ công nhân viên ăn lương theo sản phẩm. Lên bảng tổng hợp lương, phát lương cho toàn Công ty theo định kỳ và các dịp lễ tết. - Theo dõi các nghiệp vụ chi về BHXH, BHYT, KPCĐ, thuế thu nhập của từng cán bộ công nhân viên, phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. Bồi thường độc hại vào giá thành hàng tháng, lên quyết toán BHXH, BHYT hàng tháng. - Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, bồi thường độc hại và thuế thu nhập. 1.3. Chính sách tuyển dụng nhân sự: Công ty Cổ phần Mía Đường Phan Rang chủ yếu tuyển dụng nhân sự tại địa phương, cho nên khi cần đơn vị sẽ thông báo tuyển dụng.  Hồ sơ xin việc bao gồm: - 1 đơn xin việc - 1 sơ yếu lý lịch - 1 giấy khám sức khỏe ( đạt yêu cầu ), hộ khẩu, CMND. - Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Căn cứ vào hồ sơ xin việc làm và số lượng cần tuyển dụng, Công ty sẽ tổ chức khóa huấn luyện tay nghề. Sản lượng đuờng, Gas, Phân , . . . cần phải có tay nghề, làm đúng theo quy trình như vậy sản phẩm mới đạt kết quả cao. Thời gian huấn luyện là 15 ngày, nếu người lao động làm đạt yêu cầu thì công ty sẽ làm hợp đồng có thời hạn 1 năm, trong thời gian hợp đồng ngắn hạn, nếu người lao động làm việc không tốt, không chấp hành đúng quy trình kỹ thuật và mọi kỷ luật của Công ty đề ra, thì Công ty sẽ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc không ký hợp đồng lao động cho người đó . 2 . Tổ chức lao động tại Công ty: Đội ngũ lao động trong công ty đa dạng về chuyên môn, trình độ tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau nên được phân loại như sau: 2.1 Lao động trực tiếc : Là những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Ví dụ : Công nhân ép mía, công nhân chế biến đường . . . 2.2 Lao động gián tiếp : Là những người không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất gồm nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý phục vụ sản xuất, cán bộ quản lý doanh nghiệp, khối liên phòng. Để quản lý lao động, nắm chắc số người thực tế làm việc, số người vắng mặt ở từng phân xưởng, từng bộ phận thì phòng kế toán mới có thể phản ánh tốt và đầy đủ tình hình lao động tại Công ty, trên cơ sở đó để tính lương cho công nhân được chính xác. Công ty đã dùng bảng chấm công để theo dõi lao động và thực hiện công khai ở từng phòng ban. Đây là chứng từ để phản ánh thời gian làm thực tế và thời gian vắng mặt của từng nhân viên nằm trong danh sách. Cách chấm công của Công ty được chấm theo từng ngày kể cả ngày chủ nhật. 3. Phương pháp theo dõi kết quả lao động: Công tác tổ chức của công ty hình thành từ các cấp tổ đội, tổ quản lý gồm 61 người chia làm nhiều tổ để quản lý 590 người lao động trong và ngoài vụ sản xuất . Hàng ngày người tổ trưởng theo dõi công việc của công nhân, về quy trình kỹ thuật và sản phẩm. Người tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm của từng người lao động, hàng tháng tổng kết số lượng của từng người gửi về bộ phận kế toán tiền lương để người kế toán tính lương cho người lao động. II . NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG :

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2695 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần mía đường Phan Rang: Kế toán tiền và các khoản trích theo lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU KHAÍ QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN MÍA ÑÖÔØNG PHAN RANG I . TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN MÍA ÑÖÔØNG PHAN RANG 1 . Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty : Vào đầu năm 1970, Công ty đường Việt Nam (thuộc chế độ Sài Gòn cũ) đã hợp tác với tập đoàn NIPPON KOEL của Nhật Bản tiến hành khảo sát, thăm dò các điều kiện tự nhiên và đã phát hiện ra Ninh Thuận là vùng đất thuận lợi cho cây mía sinh trưởng, phát triển và giá trị kinh tế cao, bởi đây là vùng đất có thời lượng nắng, nóng nhất trong cả nước và có nguồn nước tưới từ đập thủy điện Đa Nhim đưa về . Năm 1973 Công Ty Đường Việt Nam đã chủ trì dự án xây dựng nhà máy đường lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ với công suất thiết kế ban đầu 350 tấn mía/ngày và sản phẩm là đường vàng thô . Đầu năm 1975 bắt đầu đi vào sản xuất, đến tháng 5/1975 ta tiếp quản nhà máy, rồi trở thành Xí nghiệp hợp doanh và hoạt động cho đến nay. Thời kỳ trước năm 1995 việc đầu tư tái tạo thiết bị đa phần đều mang tính chắp vá, không đồng bộ, sản xuất kém hiệu quả. Qua nhiều giai đoạn kể từ năm 1995 đến nay, Công ty mía đường Phan Rang đã từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị nâng cao và đến nay đã nâng công suất ép mía lên 700 tấn mía/ ngày và sản phẩm là đường Sacarosa ( RS ) đạt tiêu chuẩn đường trắng Việt Nam theo TCVN 1695-87. Công ty Mía đường Phan Rang có tổng diện tích là 64.350m2. Trong đó : + Diện tích nhà xưởng sản xuất : 7.000m + Diện tích văn phòng : 250m Cuối năm 1991 theo quyết định 388/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng, Công ty miá đường được thành lập theo các quyết định sau : - Tên Công ty: Công ty Mía đường Phan Rang . - Trụ sở chính: Đường Bác Aí, phường Đô Vinh – Thị xã Phan Rang Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận . - Giấy phép thành lập doanh nghiệp: Theo quyết định số 1890/Công ty Mía đường Phan Rang ngày 11/9/1996 của UBND tỉnh Ninh Thuận cấp. + Đầu tư và phát triển vùng mía . + Sản xuất và kinh doanh sản phẩm đường trắng RS và các sản phẩm có liên quan đến mía đường như mật rĩ, cồn thực phẩm . + Sản xuất NGK có gaz . + Sản xuất và tiêu thụ Phân Hữu Cơ Phasuco trên địa bàn Tỉnh ( được bổ sung từ ngày 18/3/1998) Sự ra đời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển đến một giai đoạn nhất định mà vấn đề vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và cho cổ phần đang trở nên hết sức cần thiết để duy trì sự phát triển . Hơn nữa sự ra đời của thị trường chứng khoán còn biểu hiện xu hướng Quốc tế hóa trong hoạt động kinh tế cũng như hội nhập tất yếu của thị trường tài chính trong phạm vi khu vực cũng như toàn cầu . Cùng với xu hướng đó thực hiện chủ trương hóa các doanh nghiệp Nhà nước , Công ty Mía đường Phan Rang được cổ phần hóa và hình thành Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang theo Quyết định số 2747/QĐ/CTUB ngày 19/7/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận . Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4303000027 ngày 12/12/2005 do Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Ninh Thuận cấp . Vốn kinh doanh : 15.667.000.000 đồng Trong đó: Cổ đông nhà nước : 6.316.920.000đ chiếm 40,32% Cổ đông khác : 9.350.080.000đ chiếm 59,68% Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất , thương mại . Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ năm phát sinh thu nhập chịu thuế . Ngày nay Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang là một đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, và đã được xem là một trong những doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Ninh Thuận . Trụ sở chính của Công ty : Số 160 , đường Bác Aí , phường Đô Vinh , thành phố Phan Rang – Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận . Các chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty : Căn cứ báo cáo tài chính qua 2 năm thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần thì tình hình về doanh thu, lợi nhuận và nộp Ngân sách của doanh nghiệp như sau: Ñôn vò tính : ñoàng Caùc chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 Toång doanh thu Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá Noäp Ngaân saùch Nhaø Nöôùc 37.910.766.477 7.031.307.477 1.968.766.094 45.524.482.191 4.737.950.490 1.326.626.137 2. Nhiệm vụ, chức năng và nguyên tắc họat động của Công ty 2.1. Nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức theo kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh và kế hoạch khác có liên quan như hoạch định sản lượng sản xuất ra đường , hoạch định kế hoạch thu mua mía nhằm ổn định đời sống của người trồng mía an tâm tiếp tục trồng mía để cung cấp cho Công ty. Công ty đảm bảo việc hạch toán đầy đủ, chính xác và làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước . - Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả . 2.2. Chức năng: Sản xuất ra các loại đường , phân hữu cơ Phasuco và nước giải khát có Gaz . 2.3. Nguyên tắc hoạt động của Công ty: Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang hoạt động theo nguyên tắc sau : thực hiện hạch toán kinh tế độc lập và chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận để tái sản xuất mở rộng nhằm bảo tồn và phát triển vốn cổ phần, thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, chế độ chủ trương trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở quyền làm chủ. Cán bộ công nhân viên trong đơn vị không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển kinh tế phát triển của Đảng và Nhà nước. 3. Những thuận lợi và khó khăn: Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần mía đường Phan Rang, hơn 30 năm hình thành và phát triển của Công ty đã không ít những thuận lợi và khó khăn chủ yếu như sau: 3.1 Thuận lợi: Về điều kiện cơ bản Ninh Thuận là vùng đất thuận lợi cho cây mía sinh trưởng, phát triển, bởi đây là vùng đất có thời lượng nắng, nóng nhất trong cả nước và có nguồn nước tưới từ đập thủy điện Đa Nhiêm đưa về nên tạo điều kiện rất tốt cho người dân trồng mía trong việc trồng mía để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Công ty. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cũng như các ban ngành có liên quan về việc tạo điều kiện để Công ty phát triển, mở rộng sản xuất kịp thời cho nhu cầu xã hội. 3.2. Khó khăn: Cây mía là loại loại cây công nghiệp được chọn làm cây thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận, diện tích trồng mía trong toàn tỉnh theo quy hoạch của ngành Nông nghiệp là 2.500 ha, đủ để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty. Tuy nhiên, diện tích trồng mía không chủ động nước, có trên 70% diện tích phải dựa vào nước trời, vì vậy việc đầu tư thu mua nguyên liệu mía cây phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Đặc biệt trong những năm gần đây tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài làm cho cây mía bị chết gốc, cháy nắng gây thiệt hại lớn đối với người trồng mía. Ngoài ra còn ảnh hởn rất lớn đến việc giữ ổn định và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía. 4. Phương hướng phát triển : 4.1. Mục tiêu phát triển của công ty: Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp , đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và cổ tức của cổ đông ngày càng cao; Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Ninh Thuận; Giải quyết tốt việc làm, đảm bảo thu nhập vào đời sống người lao đậng trong doanh nghiệp. 4.2. Phương hướng phát triển của công ty: Ưu tiên cho việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, xây dựng hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư và quy hoạch cụ thể vùng nguyên liệu mía trên tinh thần ổn định lâu dài và thông thoáng hơn nhằm củng cố và phát triển mở rộng vùng nguyên liệu mía trong tỉnh và những vùng phụ cận ngoài tỉnh đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chế biến đường . Tiếp tục thực hiện việc đầu tư và phát triển Công ty, tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới nhằm tận dụng tối đa các điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh. Chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có làm tiền đề cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. II . CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG : 1.Sơ đồ 1.1: hệ thống tổ chức bộ máy quản lý: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TỔ SX NGK 2 PHÒNG TC-HC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG NGUYÊN LIỆU PHÒNG SẢN XUẤT CA SX ĐƯỜNG 1 CA SX ĐƯỜNG 2 TỔ SX NGK 1 CA SX ĐƯỜNG 3 PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT Ghi chú: Hệ thống trực tuyến Hệ thống chức năng TỔ SX NGK 2 TỔ SX NGK 1 CA SX ĐƯỜNG 3 CA SX ĐƯỜNG 2 CA SX ĐƯỜNG 1 Hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển của Công ty, thông qua báo cáo hàng năm, chỉ đạo điều hành trực tiếp các thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát . Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Có nhiệm vụ giám sát chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty . Ban kiểm soát: Thực hiện giám sát hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao . Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động hàng gày của Công ty theo điều nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và quyết định của hội đồng quản trị, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc kinh doanh bình thường của Công ty mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị; là người đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước cấp trên và Nhà nước về mọi mặt hoạt động của Công ty . Phó giám đốc: là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc, chịu sự sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Quản lý và điều hành mọi hoạt động và kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động sản xuất của Công ty . Phòng tổ chức hành chính: Giúp Ban Gíam đốc tổ chức quản lý sắp xếp, bố trí lao động trong toàn Công ty, lập phương án đào tạo bồi dưỡng, thi tay nghề, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên, bảo quản và lưu trữ công văn, tài liệu mang tính pháp lý của công ty . Phòng kinh doanh: bao gồm các bộ phận nghiệp vụ tài chính – kế toán – lao động tiền lương và kinh doanh. Phòng kinh doanh có trách nhiệm lập và thu chi tài chính, hạch toán kinh tế, thực hiện toàn bộ công tác thống kê, cung cấp thông tin kinh tế, các chính sách kế toán tài chính, lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ hàng tháng, quý, năm, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát các định mức trên. Phòng sản xuất: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện các phương án sản xuất, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý máy móc thiết bị, quy trình vận hành, an toàn thiết bị, nghiên cứu phát triển, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật quản lý và điều hành phương tiện vận tải, đóng góp tham gia các đề án có liên quan đến kỹ thuật kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện chế độ sản xuất. Phòng nguyên liệu: bao gồm bộ phận thu mua và cung ứng vật tư, chịu trách nhiệm: + Lập kế hoạch vật tư, cung ứng và quản lý vật tư + Kiểm tra chất lượng vật tư. + Chuẩn bị, quản lý thực hiện các phương án thu mua mía cây, nghiên cứu khả năng, nhu cầu phát triển, quản lý trồng và thử nghiệm giống mía mới. + Đề xuất chính sách thu mua . + Điều động phương tiện vận tải trong sản xuất + Tham gia các đề án có liên quan , xử lý vi phạm hợp đồng trồng mía trong trường hợp khẩn cấp có khả năng gây thiệt hại + Kiểm tra việc sử dụng vật tư . Phân xưởng sản xuất: chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất tu bổ sửa chữa máy máy móc thiết bị, sử dụng hợp lý lao động. Có quyền quyết định những vấn đề kỹ thuật, kế hoạch sản xuất, tổ chức và điều động phân xưởng. Kế toán vật tư – TSCĐ III . TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: 1. Hình thức tổ chức: Kế toán tiêu thụ Ngân hàng – Tiền lương Công ty cổ phần mía đường Phan Rang lấy niên độ kế toán hàng năm từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Tổ chức bộ máy kế toán theo phương pháp tập trung, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được chuyển về phòng kinh doanh . 2. Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: KẾ TOÁN TỔNG HỢP ( Kiêm Phó phòng kinh doanh ) KẾ TOÁN TRƯỞNG ( Kiêm Trưởng phòng kinh doanh ) Thủ quỹ Kế toán thanh toán Chuyên viên phụ trách kế toán Nguồn : Phòng kế toán trưởng Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán: Theo dõi mọi vấn đề liên quan đến tài chính kế toán, kế toán trực tiếp hạch toán theo hợp đồng ký kết đúng với nghệp vụ kinh tế phát sinh. Cố vấn cho Ban Giám đốc về khả năng đạt hiệu quả kinh tế của các hợp đồng kinh tế. đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác số liệu khi có yêu cầu. Hướng dẫn đúng yêu cầu của Nhà nước về thuế cũng như quy định khác. Thực hiện công tác tài chính của Công ty đảm bảo nhu cầu về vốn cho sản xuất và kinh doanh. Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán tại đơn vị, tham mưu cho Giám đốc về mặt tài chính, chịu trách nhiệm về mặt công tác kế toán tại đơn vị. Kế toán tổng hợp: là người chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu từ các kế toán khác để hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo tài chính. Kế toán thanh toán: là người đảm nhận công tác thu chi hằng ngày, lập các phiếu thu, phiếu chi, … theo dõi tình hình thanh toán với người mua, người bán và trong nội bộ Công ty. Kế toán vật tư, tài sản cố định: là người chịu trách nhiệm hạch toán nhập - xuất - tồn vật tư, phản ánh đúg tình hình nhập - xuất các loại nguyên - nhiên - vật liệu, tính toán và phản ánh chính xác chi phí vật liệu vào đối tượng sử dụng, kiểm tra định mức tiêu hao nhiên liệu. Kế toán tiêu thụ ngân hàng tiền lương: là người chịu trách nhiệm lập phiếu nhập xuất thành phẩm, theo dõi tình hình tiêu thụ. Đảm nhận thêm việc liên hệ giao dịch với ngân hàng, quản lý theo dõi hoạt động gởi vào, rút ra các khoản tiền tại ngân hàng. Chuyên viên phụ trách kế hoạch tài chính: là người chịu trách nhiệm lập báo cáo biểu sơ bộ về tình hình hoạt động của Công ty trong kỳ kế toán tổng hợp làm cơ sở lập báo cáo tài chính cho Công ty, đồng thời lập ra các kế hoạch cho Công ty. Thủ quỹ: là người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát về tiền mặt tại Công ty, làm các thủ tục cần thiết để thu hay chi tiền cho các hoạt động tại Công ty, lập các sổ quỹ là cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. IV. HÌNH THỨC KẾ TOÁN: Hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng là chứng từ ghi sổ, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ, từ chứng từ ghi sổ kế toán phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp . Sổ sách sử dụng trong hình thức này gồm: Chứng từ ghi sổ . Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Các sổ kế toán chi tiết khác cho từng đối tượng cụ thể. Hình thức này thích hợp với mỗi đơn vị, thuận tiện cho việc áp dụng máy tính . Tuy nhiên việc ghi chép bị trùng lặp nhiều nên việc báo cáo dễ bị chậm . Chứng từ ghi sổ được lập 5 ngày /lần vào các ngày 05, 10, 25, 31 hàng tháng và lập cho từng phần thu chi hàng ngày, căn cứ chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc. 1. Sơ đồ 1.3 sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ : Chứng từ gốc Báo cáo tài chính BCĐ số phát sinh Bảng tổng hợp Sổ cái Sổ quỹ Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Sổ hay thẻ Kế toán chi Bảng tổng hợp Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Ghi chú: Ghi cuối tháng Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Chứng từ sử dụng: Đơn vị sử dụng hệ thống chứng từ dựa trên biểu mẫu do Bộ Tài Chính phát hành gồm: - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu thu - Phiếu chi - Giấy đề xuất - Biên bảng giao nhận tài sản Đơn vị mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo trình tự thời gian. Đồng thời, để quản lý, theo dõi số thứ tự và để kiểm tra đối chiếu số liệu của Bảng cân đối phát sinh. Cuối tháng, cuối năm kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và lấy số liệu đối chiếu với Bảng cân đối sổ phát sinh. Số liệu để ghi vào bảng này là căn cứ vào chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ đã đăng ký, kế toán ghi vào sổ cái cho các nghiệp vụ. Sổ cái là căn cứ để lập báo cáo tài chính. Sổ, thẻ kế toán chi tiết phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng riêng biệt mà trên sổ kế toán chưa phản ánh cụ thể về tình hình tài sản vật tư, tiền vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và lập căn cứ để lập báo cáo tài chính . V. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : Công ty thực hiện các chức năng sản xuất kinh doanh nên sử dụng hầu hết các tài khoản do Bộ Tài Chính ban hành theo quy định số 1141/QĐ/TC/CĐ ngày 01 - 11 - 1996. Dưới đây là một số tài khoản thường sử dụng : TK 111 : Tiền mặt TK 131 : Phải thu của khách hàng TK 1331 : Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ TK 211 : TSCĐ hữu hình TK 214 : Hao mòn TSCĐ TK 241 : Xây dựng cơ bản dở dang TK 311 : Vay ngắn hạn TK 331 : Phải trả người bán TK 333 : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước TK 334 : Phải trả người lao động TK 411 : Nguồn vốn kinh doanh TK 421 : Lợi nhuận chưa phân phối TK 511 : Doanh thu TK 622 : Chi phí nhân công trực tiếp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG I . KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH DÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG: 1 . Đặc điểm nguồn lao động : 1.1. Chức năng: Tiền lương của công ty bao gồm các khoản tiền trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý doanh nghiệp, nhân viên phục vụ quản lý phân xưởng, đội bảo vệ. 1.2. Nhiệm vụ : - Căn cứ vào quy định của Nhà nước, Công ty theo dõi thanh toán các khoản chi cho người lao động từ quỹ lương và BHXH . Thực hiện quản lý và thanh toán tiền lương chi tiết cho từng cán bộ công nhân viên của khối phòng ban như: chế biến , khối liên phòng . . . - Tính lương sản phẩm cho từng cán bộ công nhân viên ăn lương theo sản phẩm. Lên bảng tổng hợp lương, phát lương cho toàn Công ty theo định kỳ và các dịp lễ tết. - Theo dõi các nghiệp vụ chi về BHXH, BHYT, KPCĐ, thuế thu nhập của từng cán bộ công nhân viên, phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. Bồi thường độc hại vào giá thành hàng tháng, lên quyết toán BHXH, BHYT hàng tháng. - Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, bồi thường độc hại và thuế thu nhập. 1.3. Chính sách tuyển dụng nhân sự: Công ty Cổ phần Mía Đường Phan Rang chủ yếu tuyển dụng nhân sự tại địa phương, cho nên khi cần đơn vị sẽ thông báo tuyển dụng. Hồ sơ xin việc bao gồm: - 1 đơn xin việc - 1 sơ yếu lý lịch - 1 giấy khám sức khỏe ( đạt yêu cầu ), hộ khẩu, CMND. - Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Căn cứ vào hồ sơ xin việc làm và số lượng cần tuyển dụng, Công ty sẽ tổ chức khóa huấn luyện tay nghề. Sản lượng đuờng, Gas, Phân , . . . cần phải có tay nghề, làm đúng theo quy trình như vậy sản phẩm mới đạt kết quả cao. Thời gian huấn luyện là 15 ngày, nếu người lao động làm đạt yêu cầu thì công ty sẽ làm hợp đồng có thời hạn 1 năm, trong thời gian hợp đồng ngắn hạn, nếu người lao động làm việc không tốt, không chấp hành đúng quy trình kỹ thuật và mọi kỷ luật của Công ty đề ra, thì Công ty sẽ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc không ký hợp đồng lao động cho người đó . 2 . Tổ chức lao động tại Công ty: Đội ngũ lao động trong công ty đa dạng về chuyên môn, trình độ tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau nên được phân loại như sau: 2.1 Lao động trực tiếc : Là những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Ví dụ : Công nhân ép mía, công nhân chế biến đường . . . 2.2 Lao động gián tiếp : Là những người không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất gồm nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý phục vụ sản xuất, cán bộ quản lý doanh nghiệp, khối liên phòng. Để quản lý lao động, nắm chắc số người thực tế làm việc, số người vắng mặt ở từng phân xưởng, từng bộ phận thì phòng kế toán mới có thể phản ánh tốt và đầy đủ tình hình lao động tại Công ty, trên cơ sở đó để tính lương cho công nhân được chính xác. Công ty đã dùng bảng chấm công để theo dõi lao động và thực hiện công khai ở từng phòng ban. Đây là chứng từ để phản ánh thời gian làm thực tế và thời gian vắng mặt của từng nhân viên nằm trong danh sách. Cách chấm công của Công ty được chấm theo từng ngày kể cả ngày chủ nhật. 3. Phương pháp theo dõi kết quả lao động: Công tác tổ chức của công ty hình thành từ các cấp tổ đội, tổ quản lý gồm 61 người chia làm nhiều tổ để quản lý 590 người lao động trong và ngoài vụ sản xuất . Hàng ngày người tổ trưởng theo dõi công việc của công nhân, về quy trình kỹ thuật và sản phẩm. Người tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm của từng người lao động, hàng tháng tổng kết số lượng của từng người gửi về bộ phận kế toán tiền lương để người kế toán tính lương cho người lao động. II . NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG : 1 . Các hình thức trả lương công ty áp dụng : Hình thức tiền lương: Khi tính lương phải căn cứ vào hình thức trả lương phù hợp với từng đối tượng áp dụng như sau: Có 4 hình thức trả lương: Hình thức trả lương Đối tượng áp dụng 1/ Trả lương theo sản phẩm Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất các loại sản phẩm , tổ chức sản xuất ổn định như : NGK, phân Phasuco, cồn, gaz, CO2. 2/ Trả lương khoán việc Công nhân sửa chữa, tu bổ thiết bị đường (đây là những công việc chưa xác định được đơn giá, không thường xuyên, liên tục) 3/ Trả lương thời gian Cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ và các đối tượng khác không thể trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán. 4/ BHXH trả thay lương Người lao động khi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp , . . ., nghỉ lễ, nghỉ phép, việc riêng Theo quy chế trả lương việc tính toán quỹ lương để cho người lao động được áp dụng như sau: Tổng doanh thu Qũy tiền lương = 1000 Cứ 1000 đ tổng doanh thu thì có 365 đ tiền lương Qũy lương áp dụng tại công ty: Tổng quỹ lương của Công ty: Căn cứ vào doanh thu hàng tháng, lãi suất nhóm mặt hàng sản xuất và tỷ lệ tính lương đăng ký với cơ quan cấp trên được chấp thuận và trích lương. Nguồn quỹ lương tương ứng để trả cho người lao động bao gồm: + Qũy tiền lương sản phẩm theo đơn giá tiền lương được Hội đồng quản trị duyệt. + Qũy tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của Bộ luật lao động. + Qũy tiền lương từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lương được duyệt. + Qũy tiền lương trong vụ mùa tu bổ máy móc thiết bị . + Qũy tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang (nếu có). Chế độ lương tại công ty: - Lương cơ bản : theo mức lương căn bản do Nhà nước quy định là 450.000 đ - Lương thực trả: Căn cứ vào công việc được giao để định khung mức lương cho cán bộ CNV, do Giám đốc quyết định chi trả lương hàng tháng khối sản xuất căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất để tính lương trả trong tháng. Cách tính lương thưởng: - Cách tính lương: + Lương khoán hoặc lương sản phẩm cá nhân trực tiếp : Trong đó : T : là tiền lương của một lao động nào đó . T = Vđg q Vđg : là đơn giá tiền lương sản phẩm, đối với làm khoán và tiền lương khoán q : là số lượng sản phẩm hay việc khoán hoàn thành + Lương khoán , lương sản phẩm tập thể : Trong đó : Ti : là số tiền lương của người thứ I nhận được ni : là thời gian thực tế làm của người làm thứ i (tính bằng giờ hoặc ngày) Ti = Vsp : là quỹ tiền lương sản phẩm của tập thể m : là số lượng thành viên trong tập thể ti : là hệ số mức lương được xếp theo NĐ số 26/CP của người thứ i hi : hệ số mức độ đóng góp để hoàn thành công việc + Lương thời gian : Ti = Trong đó : Ti : là tiền lương của người thứ i nhận được ni : là ngày công thực tế trong kỳ của người thứ i m : là số người của bộ phận làm lương thời gian Vt : là quỹ tiền lương tương ứng với mức độ hoàn thành công việc của bộ phận làm lương thời gian . Sơ đồ 3.1 Sơ đồ phân bổ quỹ tiền lương : QUỸ LƯƠNG CỦA CÔNG TY QUỸ LƯƠNG CỦA ĐƠN VỊ Quỹ lương SXKD Qũy lương theo Nghị định 26 / CP Quỹ lương trả theo diện tích được giao Qũy lương theo Nghị định 26 / CP Qũy lương theo Nghị định 26 / CP Quỹ lương trả theo sản lượng thực hiện Quỹ lương trả theo mức độ phức tạp hệ số công việc Xây dựng cơ bản Qũy lương quản lý trợ cấp 2. Chứng từ sử dụng : Chứng từ gốc, bảng chấm công, phiếu nghỉ hưu BHXH, bảng thanh toán lương , bảng thanh toán BHXH, phiếu chi. Sơ đồ 3.2 Sơ đồ tính lương , BHXH tại công ty : Bảng thanh toán lương Chứng từ gốc Bảng chấm công Phiếu nghỉ hưởng BHXH Phiếu chi Bảng thanh toán lương 3. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty : 3.1. Hạch toán tiền lương – BHXH: - Tiền lương được trả cho người lao động 2 lần trong tháng . + Lần thứ I: Tạm ứng 30-40% mức lương kế hoạch trong tháng, vào ngày 14-15 hàng tháng. + Lần thứ II: Thanh toán dứt điểm vào ngày 05 tháng sau . - Phòng kế toán kiểm tra các chứng từ về lao động và lập bảng tổng hợp lương. Sau khi lập bảng tổng hợp tiền lương phải được Giám đốc và Kế toán trưởng đồng ý duyệt . Khi đó Kế toán tiền mặt viết phiếu chi cho Thủ quỹ, căn cứ vào phiếu chi Kế toán tiền lương phát lương cho từng bộ phận . 3.2. Trình tự phát lương của Công ty: Từ bảng tổng hợp lương , Kế toán tiền lương chia lương cho từng phân xưởng: - Phân xưởng 1 - Phân xưởng 2 - Phân xưởng 3 - Phân xưởng sản xuất NGK - Phân xưởng sản xuất phân Sau đó từng phân xưởng phát lương cho từng tổ trưởng của phân xưởng mình. Căn cứ vào đó các tổ trưởng phát lương trực tiếp cho từng người lao động. Mức lương tối thiểu Tiền nghỉ lễ , nghỉ chế độ , tiền nghỉ kế hoạch Ngày công chế độ Lương thời gian nghỉ lễ Hệ số lương cơ bản x x Số ngày nghỉ thực tế Số liệu thực tế về cách tính lương thời gian nghỉ tết của Phó phòng nghiệp vụ, hệ số lương là 2,5. Lương thời gian nghỉ lễ = đ Phụ cấp thâm niên = Lương sản phẩm hệ số phụ cấp Lương sản phẩm Hệ số phụ cấp Phụ cấp độc hại = Ngày công chế độ Lương sản phẩm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm đêm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ: Phụ cấp làm đêm = [lương sản phẩm 40%] số giờ làm đêm Phụ cấp trách nhiệm = Hệ số phụ cấp x Lương tối thiểu Phụ cấp trách nhiệm = Hệ số phụ cấp lương tối thiểu Số liệu thực tế tại công ty về cách tính phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng : Phụ cấp trách nhiệm = 1,8 450.000 = 810.000 đ Phụ cấp chức vụ = Hệ số phụ cấp Lương tối thiểu - Số liệu thực tế về cách tính lương sản phẩm của nước giải khát NGK với đơn giá = 306,889 đ/chai. Tháng 4 với số lượng sản phẩm nhập kho là 194.125 chai TLương NGK = 194.125 306,889= 59.584.827,13 đ Tháng 5 với số lượng sản phẩm nhập kho là 214.025 chai TLương NGK = 214.025 306,889 = 65.681.918,13 đ Tháng 6 với số lượng sản phẩm nhập kho là 186.775 chai TLương NGK = 186.775 306,889 = 57.139.192,98 đ 3.3.Cách tính đơn giá lương cho từng loại sản phẩm: Sản phẩm đường : - Năng lực sản xuất : Quy trình công nghệ của Công ty Mía đường Phan Rang: trong tuần ép liên tục nhưng phải ngưng 1 ngày để sửa chữa, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị truyền động, thiết bị sản xuất. Như vậy trong tháng phải ép : 26 ngày Ngưng : 4 ngày Trong năm 2007 ép 4 tháng, phải ngưng ép 12 ngày vì: - Nghỉ tết dương lịch 1 ngày. - Nghỉ tết âm lịch 4 ngày. - Nghỉ đóng nước 7 ngày. Phân bổ trong 4 tháng như vậy bình quân mỗi tháng nghỉ 3 ngày Thời gian thực hiện sản xuất trong tháng là : 30 - 4 -3 = 23 ngày Năng suất ép : 600 tấn mía / ngày 23 = 13.800 tấn mía Bình quân ngày : tấn mía / ngày Với chữ đường bình quân : 10 Hiệu suất ( 12,5 CCS ) : 10,5 Sản lượng bình quân ngày là : tấn mía / ngày Năng lực sản xuất bình quân : - Năng suất ép : 460 tấn mía / ngày - Sản lượng ngày : 35 tấn - Sản lượng tháng : 1.050 tấn - Sản lượng năm : 4.200 tấn Định mức hao phí lao động / tấn sản phẩm ( TSP ) TSP = TCN + TPV + TQL + TBS Theo bản thuyết minh định biên lao động ta có : Số công nhân sản xuất chính : 288 người Số công nhân phục vụ : 87 người Cán bộ quản lý : 29 người Vận dụng công thức tính mức lao động công nghệ , mức lao động phục vụ , mức lao động quản lý ta được: TCN = = 65,83 giờ – người / TSP TPV = = 19,89 giờ- người / TSP TQL = = 6,63 giờ- người/TSP TSP = 92,35 + TSP TBS là phần lương theo các chế độ như : nghỉ phép , học tập , hội họp , . . . được tính vào giá thành . Phần thanh toán theo chế độ = 13,36 giờ – người / TSP Trong quá trình sản xuất sản phẩm thời gian hoạt động liên tục không ngừng máy kể cả ngày lễ và chủ nhật . Phần thanh toán thêm ngoài giờ = 8,08 giờ- người / TSP TSP = 92,35 + 13,36 + 8,08 = 113,79 giờ – người / TSP (14,22 c) Vậy định mức hao phí lao động cho 1 tấn đường là 14,22 công Đơn giá tiền lương / TSP Theo công thức : VĐG = Vgiờ TSP Mức lương tối thiểu : 450.000 đ Tiền lương bình quân sản xuất đường 1.075.266 đ Vgiờ = = 5.169,55 đ / tấn SP VĐG = 5,169,55 113,79 = 588.243,55 đ / tấn SP Sản phẩm nước giải khát (NGK): - Năng lực sản xuất : 3000 chai / ngày - Ngày sản xuất 2 ca = 6000 chai Định mức hao phí lao động cho 1000 chai: TSP = TCN + TPV + TQL + TBS Theo bản thuyết minh định biên lao động ta có : Số công nhân sản xuất chính : 44 người Số công nhân phục vụ : 4 người Tương tự như sản phẩm đường ta được : TCN = = 58,67 giờ- người TPV = = 5,33 giờ- người TQL = 0 ( vì sản phẩm NGK là sản phẩm phụ sau đường , chủ yếu là để giải quyết lao động sau vụ sản xuất đường nên mức lao động quản lý tập trung hết cho sản phẩm đường). TSP = 58,67 + TBS = 58,67 + 4,17 = 62,84 giờ – người / 1000 chai ( 7,86c) Đơn giá lương cho 1.000 NGK : Theo công thức : VĐG = Vgiờ TSP Tương tự như sản phẩm đường, sản phẩm NGK được chọn mức lương tối thiểu là 450.000 đ . Tiền lương bình quân sản xuất NGK = 1.015.802đ Vgiờ = = 4.883,66 đ / giờ VĐG = 4.883,66 62,84 = 306.889,19 đ/1.000 chai Sản phẩm phân PHASUCO: Năng lực sản xuất: Năng lực sản xuất năm : 1.000 tấn Năng lực sản xuất tháng : 85 tấn Năng lực sản xuất ngày : 3,5 tấn Định mức hao phí lao động cho 1 tấn sản phẩm : TSP = TCN + TPV + TQL + TBS Theo bảng thuyết minh định biên lao động ta có : Số công nhân sản xuất chính : 14 người Số công nhân phục vụ : 3 người Tương tự như sản phẩm đường ta được : TCN = = 32 giờ- người/TSP TPV = = 6,86 giờ-người/TSP TQL = 0 ( tương tự như sản phẩm NGK) TSP = 38,86 + TBS = 38,86 + 2,54 = 41,40 giờ-người/TSP ( 5,18 c) Theo công thức : VĐG = Vgiờ + TSP Tương tự như sản phẩm đường , sản phẩm Phasuco được chọn mức lương tối thiểu là 450.000 đ . Tiền lương bình quân sản phẩm phân Phasuco = 891.059đ Vgiờ = = 4.283,94 đ / giờ VĐG = 4.283,94 41,40 = 177.355,17 đ Sản phẩm cồn: - Năng lực sản xuất : Năng lực sản xuất ngày : 500 lít Năng lực sản xuất năm : 100.000 lít Định mức hao phí lao động cho 100 lít sản phẩm : TSP = TCN + TPV + TQL + TBS Theo bảng thuyết minh định biên lao động ta có : Số công nhân sản xuất chính : 20 người Số công nhân phục vụ : 2 người Tương tự như sản phẩm đường ta được : TCN = = 32 giờ – người / 100 lít SP TPV = = 3,2 giờ – người / 100 lít SP TQL = 0 ( Tương tự như sản phẩm NGK ) TSP = 35,2 + TBS = 35,2 + 5,47 = 40,67 giờ-người /100 lít SP ( 5,08 c ) Đơn giá lương cho 100 lít SP: Theo công thức : VĐG = Vgiờ + TSP Tương tự như sản phẩm đường , sản phẩm cồn được chọn mức lương tối thiểu là 450.000 đ . Tiền lương bình quân sản phẩm cồn = 953.856 đ Vgiờ = = 4.585,85 đ / giờ VĐG = 4.585,85 40,67 = 186.506,52 đ/100 lít SP Sản phẩm CO2 : Năng lực sản xuất: Năng lực sản xuất ngày : 200 kg Năng lực sản xuất năm : 40.000 kg Định mức hao phí lao động cho 100 kg sản phẩm: TSP = TCN + TPV + TQL Theo bảng thuyết minh định biên lao động ta có: Số công nhân sản xuất chính : 3 người Số công nhân phục vụ : 1 người Vận dụng công thức ta được : TCN = = 12 giờ-người/100 kg SP TPV = = 4 giờ-người / 100 kg SP TQL = 0 ( Tương tự như sản phẩm NGK) TSP = 16 giờ-người/100 kg SP Đơn giá lương cho 100 kg SP: Theo công thức : VĐG = Vgiờ TSP Tương tự như sản phẩm đường , sản phẩm CO2 được chọn mức lương tối thiểu là 450.000 đ. Tiền lương bình quân sản phẩm cồn = 945.817 đ Vgiờ = = 4547,19 đ/giờ VĐG = 4547,19 16 = 72.755,04 đ/100 lít SP 3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương: Tài khoản sử dụng : + TK 334 : “Phải trả người lao động” + TK 338 : “Phải trả , phải nộp khác” + TK 3382 : “Kinh phí công đoàn” + TK 3383 : “Bảo hiểm xã hội” + TK 3383 : “Bảo hiểm y tế” CHƯƠNG 3 THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT , KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN I . NHẬN XÉT : Trong khuôn khổ của một đề tài tốt nghiệp được thực hiện trong một thời gian ngắn, tuy khả năng còn hạn chế cũng như kinh ngiệm thực tế còn yếu kém nhưng bằng những kiến thức đã học, đã thực tập, em cũng xin được nói lên đôi lời nhận xét của mình về tình hình thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại đơn vị Công ty cổ phần mía đường Phan Rang như sau: 1 . Ưu điểm : - Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức rất gọn nhẹ , thực hiện đúng theo nội dung quy định của tổ chức công tác kế toán . - Cơ cấu bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức tập trung phù với quy mô và đặc điểm của công ty đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Đội ngũ nhân viên kế toán trẻ, năng động, sáng tạo, trình độ chuyên môn cao luôn nắm bắt nhanh chóng những thay đổi , chỉnh sửa trong hệ thống kế toán. - Công tác trả lương đầy đủ, chính xác và đúng ngày theo quy định. - Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm nên đã góp phần khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, tích cực tăng năng suất lao động, đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động trên cơ sở công bằng, chính xác. - Bên cạnh đó công nty còn chú trọng đến đời sống của cán bộ công nhân viên thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp hợp lý, . . . Tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, tái sản xuất sức lao động , nâng cao tay nghề . - Nhìn chung bộ máy kế toán của doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả, các nhân viên của phòng kế toán có năng lực và khả năng chuyên môn phù hợp cũng như tinh thần làm việc cao, đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành chế biến thực phẩm là ngành phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế phức tạp, không những sản phẩm sản xuất ra phải hợp thị hiếu, tuân thủ quy trình công nghệ mà còn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng . . . , góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. 2 . Nhược điểm : Hiện nay doanh nghiệp chỉ mới sử dụng hệ thống báo cáo tài chính do Bộ Tài Chính quy định để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng có liên quan vào cuối kỳ, cuối năm báo cáo một cách đối phó và hình thức, mà chưa sử dụng một hệ thống báo cáo khác rất hiệu quả đó là báo cáo Kế toán quản trị. Báo cáo kế toán quản trị là một công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, nhanh chóng và thực chất hơn là Hệ thống báo cáo tài chính do Nhà nước ban hành vì thiết kế của báo cáo quản trị nhằm phục vụ mục đích quản lý trong phạm vi nội bộ Ban điều hành doanh nghiệp, không chịu sự quy định chuẩn mực của Nhà nước, có thể cung cấp thông tin bao gồm doanh thu chi phí và khả năng sinh lợi của các sản phẩm dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào. Từ đó giúp cho Giám đốc có những quyết định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn, phù hợp với yêu cầu của thị trường. - Bộ phận kế toán cần đi sâu vào việc nghiên cưú và phân tích hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính để cố vấn cho Giám đốc doanh nghiệp có quyết định đầu tư sao cho đúng hướng và hiệu quả hơn. Ví dụ: Nhìn vào bảng cân đối kế toán cuối năm 2007, ta thấy một lượng hàng hóa tồn kho rất lớn làm cho chi phí tồn trữ hàng hóa tăng cao, một lượng tiền gửi trong tài khoản ngân hàng rất lớn làm cho vòng quay của vốn chậm lại, hay doanh nghiệp cho khách hàng nợ quá nhiều, làm cho nguồn vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng, hay doanh nghiệp chưa phân tích sâu các chỉ tiêu tài chính như hệ số đòn cân nợ (ROE) để xem nên vay vốn ngắn hạn với tỷ lệ như thế nào so với vốn chủ sở hữu thì có hiệu quả vì tiền lãi vay là một lá chắn thu nhập doanh nghiệp rất hữu hiệu, hoặc doanh nghiệp nên xem xét và tham khảo thêm các phương pháp khấu hao tài sản cố định như các phương pháp khấu hao gia tốc thay vì vẫn giữ phương pháp khấu hao theo đường thẳng truyền thống . . . từ đó làm giảm phần nào hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ : Trong cơ chế thị trường hiện nay, đặc biệt là nước ta vừa gia nhập vào thị trường thế giới, một thị trường cạnh tranh hết sức khốc liệt vì vậy đòi hỏi Công ty phỉa phấn đấu hơn nữa. Trước mắt là phải tập trung một số giải pháp chính nhằm hoàn thiện hơn nữa, cả bộ máy kế toán cũng như bộ máy quản lý của Công ty. - Tin học hóa nhằm giảm bớt lượng công việc đơn thuần cho nhân viên để họ tập trung nâng cao nghiệp vụ, chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa. - Tin học hóa sẽ giúp cho phòng kế toán có thời gian phân tích các thông tin kinh tế chính xác và cố vấn cho giám đốc doanh nghiệp hiệu quả hơn. - Đầu tư phần mềm kế toán chính là đầu tư chiều sâu cho bộ phận quản lý tài chính hết sức quan trọng này trong doanh nghiệp. - Cần phải thiết lập kế hoạch chặt chẽ và khoa học giữa việc cung ứng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ , . . . ký kết các hợp đồng cung ứng với các nhà cung cấp để ổn định đầu vào, tăng chi phí tồn trữ hàng hóa mà vẫn đảm bảo duy trì vật tư đầy đủ cho dây chuyền sản xuất. - Phải có biện pháp quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hợp lý hơn tránh tình trạng để tồn quỹ tiền mặt quá nhiều thì lãng phí, giảm tốc độ chi tiêu tiền, dành nguồn vốn cho việc đầu tư sinh lợi , tăng vòng quay của đồng tiền. - Quản lý tốt các khoản phải thu của khách hàng (bán chịu), đưa ra một mức hợp lý cho phép khách hàng trả chậm trong một thời gian tối thiểu nào đó, đặt ra một mức chiết khấu thương mại để khuyến khích khách hàng thanh toán nợ nhanh chóng tránh bị chiếm dụng vốn mà mà vẫn giữ được khách hàng vì đây là một công cụ cạnh tranh mạnh mẽ của doanh nghiệp. - Cần phân tích cơ cấu tài chính, cơ cấu vốn, tác động của đòn cân nợ, hệ số sinh lời, hệ thống các đòn bẩy tài chính khác … của doanh nghiệp thật sâu sắc. - Kế toán trưởng cần xem xét nghiên cứu ứng dụng thêm về vấn đề trích khấu hao tài sản cố định đưa vào chi phí. - Hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, tức là khấu hao tuyến tính, mức khấu hao hàng năm đều bằng nhau và không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. Phương pháp này có ưu điểm là dễ tính toán, dễ hạch toán tuy nhiên về lợi ích cho doanh nghiệp thì không hẳn là một biện pháp tối ưu vì tiền khấu hao tài sản cố định được luật kế toán cho phép hạch toán như 1 yếu tố chi phí làm giảm đáng kể thu nhập chịu thuế. Trong khi doanh nghiệp chịu sự chi phối của chu kỳ kinh doanh thăng trầm, lúc tăng trưởng suy thoái của vòng đời sản phẩm. Vậy ta cần xem xét thêm các phương pháp khấu hao tổng số, cân bằng giảm dần, hay cân bằng giảm dần kép để hạch toán mức trích khấu hao hằng năm hợp lý hơn, phù hợp với chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp hơn nhằm tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tính hợp pháp. - Trên đây là một vài thiểu ý của em góp một phần nhỏ để xây dựng bộ máy kế toán tại công ty cổ phần mía đường Phan Rang thêm phần vững mạnh và hiệu quả hơn sau một thời gian thực tập tại đơn vị. Nếu có điều gì sơ suất vì đã quan tâm và đã can thiệp đến những thông tin nội bộ của Công ty, rất mong được sự cảm thông và chia sẻ từ phía Lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường Phan Rang. 3 . Lời kết: Trong quá trình thực tập cùng với sự tìm hiểu, nghiên cứu tại Công ty cho thấy bên cạnh những thuận lợi và những ưu điểm thì vẫn tồn tại một số nhược điểm và khó khăn. Nhưng với tiềm năng và năng lực sẵn có của Công ty đã xác định được vị trí kinh doanh của mình trên thương trường, sự thành công này là nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo , tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty cùng với sự ủng hộ, cổ vũ của các cơ quan có chức năng trên đại bàn Tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Công ty đã từg bước nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong khuôn khổ của một đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp, được thực hiện trong một thời gian ngắn, tuy khả năng còn hạn chế cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn yếu kém và đã được các anh chị trong bộ phận kế toán chỉ dẫn công tác tính tiền lương và các khoản trích theo lương. Nhưng bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế cần được bổ sung, em rất mong được sự quan tâm chỉ dẫn của quý thầy cô cùng ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên trong Công ty để bài viết này được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty cổ phần mía đường Phan Rang- kế toán tiền và các khoản trích theo lương.doc
Luận văn liên quan