Tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền của Phan Trung Lí/ Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 năm 20099

Để Quốc hội có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong các lĩnh vực, cần cải tiến cách thức tiến hành, thời gian và nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội. Cần cải tiến quy trình, cách thức xem xét, thông qua các vấn đề, nhất là các dự án luật vừa bảo đảm để đại biểu phát biểu sâu về những vấn đề thuộc nội dung dự án nhưng lại không bị sa vào các vấn đề kỹ thuật, cụ thể. Các dự án cần được chuẩn bị kỹ, chất lượng tốt khi trình Quốc hội, tránh tình trạng bắt Quốc hội phải tập trung nhiều thời gian vào những câu chữ và kỹ thuật văn bản. 4.4. Tăng cường hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội Đề cao trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đối với việc thẩm tra các dự án, báo cáo; tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan này là một trong những điều kiện bảo đảm để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 4.5. Khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội, bảo đảm nguyên tắc phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong Nhà nước pháp quyền Tạo điều kiện thuận lợi để Quốc hội thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời bảo đảm yêu cầu phân công phối hợp giữa Quốc hội với các cơ quan nhà nước khác trong việc phân công, phối hợp thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cần nghiên cứu để thiết lập cơ chế bảo đảm tổ chức, hoạt động của Quốc hội đúng Hiến pháp, pháp luật, cơ chế xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với việc bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của Toà án.

docx9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền của Phan Trung Lí/ Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 năm 20099, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTổ chức và hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền của Phan Trung Lí- Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 năm 20099.docx