• Luận án Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại, tăng trưởng kinh tế ở Việt NamLuận án Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về (i) Hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM; (ii) Các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM; (iii) Vai trò của sự phát triển hệ thống tài chính đến tăng trƣởng kinh tế nói chung và mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của NHTM và tăng trƣởng kinh tế nói riêng. Nghiên cứu ...

  pdf222 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện chính sách thuế đối với các dịch vụ tài chính ở Việt NamLuận án Hoàn thiện chính sách thuế đối với các dịch vụ tài chính ở Việt Nam

  Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ của các Ban soạn thảo là phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan và các đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp từ văn bản. Từ đây, Chính phủ đã có những biện pháp cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tƣớn...

  pdf201 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện kế toán ĐGDN trong bối cảnh TCT DN taị các DNNN Việt NamLuận án Hoàn thiện kế toán ĐGDN trong bối cảnh TCT DN taị các DNNN Việt Nam

  Trong chương 1: Luận án đã làm rõ được cơ sở lý luận về kế toán ĐGDN khi tiến hành TCT các DN nói chung, từ đó chỉ ra được bản chất của kế toán ĐGDN. Chương 1 đã đi nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận thuộc phương pháp luận kế toán ĐGDN, và đưa ra được khái niệm cơ bản cho kế toán ĐGDN, từ đó tìm ra quy trình cơ bản thực hiện công tác ...

  pdf170 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vữngLuận án Phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững

  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, tạo nên sự thay đổi lớn trong phương thức sản xuất, sự hội tụ giữa ứng dụng vật lý và ứng dụng kỹ thuật số làm thay đổi nhanh chóng, sâu rộng toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất. Trong đó, làng nghề chè cũng chịu sự tác động to lớn tro...

  pdf223 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Việt NamLuận án Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam

  Từ thực trạng hoạt động thanh tra thuế, luận án đã đi sâu phân tích kết quả quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với DN ở Việt Nam thông qua các tiêu chí xác định rủi ro thanh tra thuế và tiêu chí đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp đã nêu chương 2 của luận án. Qua đó cho thấ...

  pdf167 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ khuyến nông qua tập huấn công nghệ Luận án Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ khuyến nông qua tập huấn công nghệ "Một phải năm giảm" chỉ thực hiện ở An Giang

  Qua nghiên cứu, Chương trình khuyến nông chuyển giao công nghệ mới "Ba giảm ba tăng" và "Một phải năm giảm" đã có tác động đến hiệu quả kỹ23 thuật và hiệu quả sản xuất trong thực tế sản xuất của nông dân ĐBSCL. Để có thể mở rộng ứng dụng công nghệ "Một phải năm giảm" vào sản xuất lúa, đề nghị tập trung thực hiện các chính sách sau đây

  pdf24 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt NamLuận án Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đối với các biến kiểm soát thì tác động của biến tỷ lệ nợ xấu NPL là đáng kể nhất khi biến giải thích này cho thấy mức ý nghĩa giải thích 1% đối với biến phụ thuộc BONDI đồng thời có mức ý nghĩa 10% đối với biến phụ thuộc BONDA. Điều này có thể giải thích rằng các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thường hướng tới đầu tư trên các lĩnh vực khác nhằm...

  pdf196 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận án Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn LaLuận án Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La

  Để nâng cao hiệu quả tiên lượng xu hướng, Sở VH, TT&DL cần hoàn thiện hệ thống thu thập và phân tích thông tin DL hiện đại, tiên tiến, đồng thời phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng phân tích, dự báo những tác động của biến đổi xu hướng đến hoạt động MKTĐP với PTDLBV. Hoạt động tiên lượng xu hướng chung cần được thực hiện tối thiểu một lần tron...

  pdf186 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà TĩnhLuận án Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh

  Thiết kế bảng hỏi: Phiếu điều tra được cập nhật điều chỉnh từ phiếu điều tra năm 2005. Phiếu điều tra gồm các thông tin cơ bản về doanh nghiệp cũng như về điều hành kinh tế cấp tỉnh. Một số câu hỏi có nguồn gốc từ Đánh giá môi trường đầu tư của World Bank (WB) được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Kết quả điều tra phụ thuộc rất lớn đ...

  doc238 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Quản lý hiệu quả vốn tại các Doanh nghiệp nhà nước – Từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Thành phố Hồ Chí MinhQuản lý hiệu quả vốn tại các Doanh nghiệp nhà nước – Từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh

  Chuyên nghiệp hóa bộ máy tổ chức, cán bộ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt vai trò của chủ sở hữu trong việc nắm tình hình kiểm soát và quản lý hoạt động DNNN; kiểm soát chặt chẽ hơn, dễ xác định và xử lý trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp và cơ quan thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước....

  pdf214 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0