• Luận án Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhLuận án Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình

  Giải pháp thực thi chính sách: Tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất để thực hiện cải thiện 7011,31 ha đất trống chưa sử dụng đưa vào sản xuất, trong đó là 5812,58 ha đất bằng và đất đồi núi có thể sử dụng cho các loài cây công nghiệp và lâm nghiệp; hỗ trợ giống chăn nuôi, chuồng trại, đồng cỏ; nuôi trồng thủy sản. Chính sách hỗ trợ khoá...

  pdf210 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận án Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sựLuận án Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

  Khám xét ngƣời là biện pháp điều tra ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể - một trong những quyền con ngƣời của bị can. Trong khi đó, căn cứ khám xét tại khoản 1 Điều 192 BLTTHS năm 2015 quy định việc khám xét ngƣời chỉ tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong ngƣời có công cụ phƣơng tiện phạm tội, đồ vật, tài liệu tài s...

  pdf213 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Luận án Liên kết đào tạo và sử dụng lao động ở tỉnh Nghệ AnLuận án Liên kết đào tạo và sử dụng lao động ở tỉnh Nghệ An

  Luận án đã hệ thống hóa được các khái niệm, công cụ, xây dựng được khung phân tích nghiên cứu, chỉ ra nội hàm gắn kết và các nhân tố cơ bản có tác động đến liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo. Xuất phát từ các lý thuyết và mô hình về mối quan hệ giữa trường- doanh nghiệp- Chính phủ và vận dụng ...

  pdf232 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt NamLuận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt Nam

  Chuyển dịch cơ cấu lao động có ảnh hưởng tích cực đến tăng NSLĐXH trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là khác nhau giữa các ngành và giữa các vùng kinh tế. Cụ thể: cả 3 biến đại diện cho cơ cấu lao động là tỷ trọng lao động của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tỷ trọng lao động của các ngành dịch vụ hiện đại, tỷ trọng ...

  pdf175 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của công bố Báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận án Tác động của công bố Báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Dựa trên những hạn chế của đề tài, các nghiên cứu trong tương lai có thể khắc phục các khoảng trống trong nghiên cứu như sau: Thứ nhất, mở rộng đối tượng nghiên cứu trong việc trình bày và thực hiện công bố Báo cáo Trách nhiệm xã hội đặc biệt là đối với các DN tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Đây là những đối tượng mà tác động của hoạt động sản ...

  doc281 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamLuận án Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Luận án này nhằm mục tiêu chính là phân tích tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các NHTM CP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2018. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài, tác giả đã chỉ rõ các khoảng trống nghiên cứu và đưa ra các câu hỏi nghiên cứu trong Chương 1. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các l...

  pdf145 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Luận án tiến sĩ Luật học Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sựLuận án tiến sĩ Luật học Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân tham gia tố tụng với tư cách là đương sự đối với các vụ việc phát sinh từ hoạt động của ...

  pdf166 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luận án Miễn, giảm hình phạt theo pháp luật hình sự Việt NamLuận án Miễn, giảm hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam

  Qua nghiên cứu thực tiễn xét xử từ năm 2010 đến 06 tháng đầu năm 2020, NCS. thấy rằng việc áp dụng miễn, giảm hình phạt trong xét xử là tương đối chuẩn xác, đúng quy định pháp luật, mang lại những hiệu quả tốt trong việc giáo dục, cải tạo người phạm tội (hiện nay, BLHS năm 2015 đã bổ sung thêm chủ thể là pháp nhân thương mại phạm tội, tuy nhiên...

  pdf168 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển cluster (cụm ngành): nghiên cứu cluster công nghiệp nội dung số ở Việt NamQuan hệ giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển cluster (cụm ngành): nghiên cứu cluster công nghiệp nội dung số ở Việt Nam

  Chính sách cần theo cách tiếp cận Cluster tích hợp dọc và tích hợp ngang, Chính sách tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sản xuất và dịch vụ, đảm bảo nguồn lực cho sản xuất và dịch vụ, nâng cao hiệu quả thâm nhập, mở rộng quy mô thị trường, quyết định lựa chọn cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghiệ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam hiện nayTóm tắt Luận án Quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam hiện nay

  Nhiều chính sách, chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu cụ thể của trẻ em có HCĐB hoặc chưa mang lại những kết quả tốt nhất có thể cho tất cả các em, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền vẫn còn hạn chế. Đồng thời các cơ quan chức năng thực hiện pháp luật cũng chưa thật tốt và đầy đủ, chưa có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để th...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0