• Luận án Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung BộLuận án Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

  Phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ trở thành ngành kinh tế quan trọng là tầm nhìn chiến lược. Cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch được tập trung ở những địa bàn cụ thể có dòng du khách đến và xung quanh một khu vực cụ thể. Với ranh giới địa lý rõ ràng, các bên liên quan phải đối mặt với nhiệm vụ quản lý nhiều hơn để giải quyết n...

  pdf185 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua nhà ở của người dân khu vực đô thị Việt NamLuận án Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua nhà ở của người dân khu vực đô thị Việt Nam

  Luận án của nghiên cứu sinh về đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua nhà ở của người dân khu vực đô thị Việt Nam” được trình bày gồm 03 phần chính: mở đầu, nội dung, kết luận. Phần nội dung được kết cấu gồm 05 chương: Tổng quan nghiên cứu và mô hình nghiên cứu; Giả thuyết và mô hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả khảo sát; v...

  pdf271 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nayLuận án Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Theo dõi thi hành pháp luật (Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý chậm nộp và cưỡng chế thi hành QĐHC thuế; Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc) - Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý chậm nộp thuế và cưỡng chế thi hành QĐHC thuế. - Thực hiện quản lý xử lý vi p...

  pdf207 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý nhà nước về lưu trữ tại Việt Nam hiện nayLuận án Quản lý nhà nước về lưu trữ tại Việt Nam hiện nay

  Trong các phương án này, phương án khả thi là nâng cấp thành Tổng cục vì Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có thời gian 30 năm trực thuộc Phủ Thủ tướng, sau đó được hưởng chế độ của Cục loại I, đặc biệt Cục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập Tổng cục được quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính ph...

  pdf216 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt NamĐánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam

  Quán triệt các mục ti u, quan điểm chỉ đ o của Đảng về công tác cải cách tƣ pháp, đảm bảo chất lƣ ng đánh giá chứng cứ trong các vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng phải không ngừng phát huy vai trò và đảm bảo hiệu quả trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Ho t động đánh giá chứng cứ của các cơ quan tiến hành tố tụng ảnh hƣởng...

  pdf183 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Luận án Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - Tư (ppp) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt NamLuận án Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - Tư (ppp) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam

  Yescombe và Khulumane đã khẳng định rằng ”việc phát triển và quản lý dự án PPP có hiệu quả hay không đòi hỏi vai trò đặc biệt quan trọng từ phía Chính phủ hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hai ông cũng khẳng định luôn rằng một cơ chế chính sách không phù hợp cùng với năng lực nhà nước yếu kém sẽ đều dẫn đến thất bại trong việc phát triển và ...

  pdf73 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực đồng bằng Sông HồngLuận án Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực đồng bằng Sông Hồng

  Những nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng về vốn nhân lực, vốn tổ chức, vốn xã hội ở nước ta cho đến nay, vẫn còn dừng lại ở giai đoạn khởi động, cụ thể như ở một số doanh nghiệp nằm trong khu vực đô thị, hoặc ở vài ba cộng đồng làng xã ở khu vực nông thôn. Thế nhưng, trong thực tiễn, việc tạo dựng, duy trì và sử dụng vốn nhân lực, vốn tổ chức, ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Luận án Chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt NamLuận án Chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

  Cần sửa đổi quy định về việc Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố. Theo Điều 156 BLTTHS hiện hành thì: "Nếu xét thấy có những căn cứ quy định tại Điều 89 Bộ luật này hoặc khi có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án". Chúng tôi cho rằng, quy đị...

  pdf167 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhLuận án Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

  Về nguyên tắc, Đoàn Luật sư TP.HCM phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp TP.HCM và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư và đề nghị Liên Đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư đối với các luật sư bị xóa tên (theo khoản 3 Điều 85, Luật Luật sư hiện hành). Các luật sư bị xóa tên có quyền khiếu nại quyết định có số nói trê...

  pdf168 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 1

 • Luận án Đầu tư giá trị và tỷ suất sinh lời tại Việt NamLuận án Đầu tư giá trị và tỷ suất sinh lời tại Việt Nam

  Đối với các nhà đầu tư dài hạn, trong thời gian nắm giữ cổ phiếu, dòng thu nhập họ nhận được chủ yếu đến từ cổ tức; do đó, thuế thu nhập tính trên cổ tức được xem như một khoản chi phí mà các nhà đầu tư phải gánh chịu. Nếu mức thuế này cao sẽ trở thành một nhân tố để các nhà đầu tư phải cân nhắc đến khả năng nắm giữ dài hạn; ngược lại, nếu mức ...

  pdf207 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0