• Luận án Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận án Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Trong đó, E(Rp) là tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư trên TTCK được đa dạng hóa P; Rf là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro; và βp là beta của danh mục đầu tư trên TTCK P (rủi ro hệ thống). TR xem xét rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư trên TTCK được đa dạng hóa P thay cho rủi ro tổng thể. Một hạn chế quan trọng của thước đo này là nó đòi hỏi phải...

  pdf276 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luận án Áp dụng marketing mix tại tổng công ty bảo hiểm Bảo MinhLuận án Áp dụng marketing mix tại tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh

  Bảo Minh cần đa dạng hóa danh mục các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng mua bảo hiểm. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn, cân đối giữa yếu tố bảo vệ hoặc tiết kiệm trong sản phẩm tùy theo nhu cầu của mình. Đây đƣợc xem là giải pháp tiết kiệm an toàn và hấp dẫn trong dài hạn khi giá trị tài khoản đƣợc tích lũy với mức lãi suất đầu tƣ hợp lý và ...

  pdf191 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam trung bộLuận án Nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam trung bộ

  Trên cơ sở phân tích các hạn chế tồn tại, nguyên nhân của các hạn chế tồn tại của chuỗi giá trị cá ngừ đại dương bước đầu tác giả đã đưa ra định hướng phát triển các sản phẩm của chuỗi đến năm 2020 trong đó chú trọng nhóm sản phẩm cá ngừ nguyên con và sản phẩm Tuna Saku có giá trị cao xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và E...

  pdf197 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệLuận án Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

  Trong mục tiêu phát triển đến 2030, Việt Nam đã nêu khát vọng trở thành một xã hội thịnh vượng, hiện đại, sáng tạo và dân chủ; một xã hội văn minh có thu nhập ở mức trung bình cao của thế giới. Nền kinh tế Việt Nam sẽ có các ngành kinh tế hiện đại, kinh tế tri thức phát triển [49]. Khát vọng đó được đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng KH&CN ngày ...

  pdf208 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh HóaLuận án Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa

  Chính quyền địa phương (từ chính quyền tỉnh xuống tới chính quyền huyện, xã) chưa tổ chức cung cấp thông tin thị trường, thông tin về chất lượng nông sản cũng như thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời chưa hình thành Tổ chức kiểm soát chất lượng nông sản trên địa bàn cũng như chưa hỗ trợ việc hìn...

  pdf180 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển thị trường truyền hình trả tiền ở một số quốc gia và bài học cho Việt NamLuận án Phát triển thị trường truyền hình trả tiền ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

  Ngoài điều kiện pháp lý, doanh nghiệp phải có: (i) dự toán chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu dự toán; (ii) có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh chương trình tập trung tại một địa điểm; (iii) phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và phương án quản lý...

  pdf186 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tếLuận án Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế

  Luận án đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực tại các DNDL ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế ở một số khía cạnh như: về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực. Từ đó làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó. Luận án khẳng định những hạn chế xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau: Thiếu sự...

  pdf174 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt NamLuận án Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam

  Mục tiêu điều hành chính sách an toàn vĩ mô: Căn cứ nhiệm vụ của NHNN quy định tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017, trên cơ sở chiến lược phát triển của Ngành và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động của NHNN, mục tiêu điều hành tổng quát của chính sách an toàn vĩ mô được đề xuất xác định là nhằm ổn định tài chính, hỗ trợ chính sách ti...

  pdf238 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận án Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt NamLuận án Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

  Quản lý nhà nước về phát triển NNLQT cấp cao tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ: Tài chính, GDĐT, Nội vụ và bộ chủ quản - Bộ NNPTNT thực hiện khá bài bản trong việc ban hành các quy định về quy hoạch phát triển NNL, kế hoạch, chương trình đào tạo phát triển NNLQT cấp cao Tập đoàn CNCSVN. Các văn bản pháp quy của Chính phủ, bộ, ngành liên quan v...

  pdf159 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai ChâuLuận án Phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ quản lý VĐT XDCB từ NS. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nói chung cũng như năng lực đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý ĐTXD nói riêng. Rà soát và quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn dựa trên nguyên tắc tinh gọn, tránh chồng chéo làm căn c...

  pdf194 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0