• Luận án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030Luận án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

  Để giúp TPHCM trong việc đầu tư, đào tạo và sử dụng dài hạn NNL có chất lượng, các bộ, ban, ngành cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thích hợp. Cụ thể như sau: - Trước hết, Bộ KH&ĐT cần có quy hoạch cụ thể và chi tiết về phát triển các KCN trên phạm vi cả nước, cũng như quy hoạch về phát triển NNL cho các KCN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030...

  pdf242 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt NamLuận án Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

  Chủ động nắm bắt thông tin và tích cực khai thác các khoản nợ vay dài hạn có chi phí sử dụng vốn rẻ hơn: Các khoản nợ vay này hiện nay đƣợc cung cấp chủ yếu bởi Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, do đầu vào của các DN thực phẩm chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp và đó cũng chính là lợi thế của cá...

  pdf243 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Luận án Giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên QuangLuận án Giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên Quang

  Qua đánh giá thực trạng các hoạt động phát triển sản xuất và tiêu thụ cam, cũng nhƣ qua phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển sản xuất cam theo hƣớng hàng hóa ở tỉnh cho thấy bên cạnh những kết quả đạt đƣợc cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế mà các tác nhân tham gia phát triển sản xuất cam theo hƣớng hàng hóa phải đối mặt. Tiếp tục phát h...

  pdf218 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa kỹ năng lãnh đạo và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may Việt NamLuận án Nghiên cứu mối quan hệ giữa kỹ năng lãnh đạo và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Kiểm định mở rộng mô hình nghiên cứu cho thấy, kỹ năng chiến lược ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, bao gồm: khía cạnh khách hàng, khía cạnh học hỏi và phát triển, khía cạnh quy trình nội bộ và khía cạnh tài chính của doanh nghiệp. Trong khi đó, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng làm việc v...

  docx161 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi hướng đến khách hàng và hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên giao dịchLuận án Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi hướng đến khách hàng và hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên giao dịch

  Hành vi công dân trong tổ chức giúp làm giảm đi sự kiệt sức về cảm xúc của người lao động và qua đó làm tăng sự gắn kết với công việc của người lao động. Kết quả nghiên cứu đã giúp cho nhà quản trị thấy rằng hành vi công dân trong tổ chức không chỉ làm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức mà còn đem lại những lợi ích tinh thần cho người lao ...

  pdf299 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu công nghệ thu hồi bitmut từ tinh quặng bitmut núi PháoLuận án Nghiên cứu công nghệ thu hồi bitmut từ tinh quặng bitmut núi Pháo

  Các thí nghiệm về nhiệt kim bitmut bằng nhôm, chứng minh rằng phản ứng (2.26) xảy ra trong thực tế ở nhiệt độ dưới 100 oC và đã thu được Bi kim loại. Hiệu suất thực thu bitmut kim loại vào sản phẩm đạt tới 97,08% ở chế độ công nghệ hợp lý: nhiệt độ 100 oC; hệ số dư nhôm 1,2 và thời gian 150 phút. - Phản ứng (2.26) thuộc dạng phản ứng hoàn nguyê...

  pdf122 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thu hút đầu tư tư nhân dưới hình thức hợp tác công tư (PPP) vào ngành điện tại Việt NamLuận án Thu hút đầu tư tư nhân dưới hình thức hợp tác công tư (PPP) vào ngành điện tại Việt Nam

  Hiện nay, tại Việt Nam, nguồn vốn dự án PPP đến từ 3 nguồn chính (i) nguồn từ các tổ chức cho vay chiếm 60-80% vốn cho dự án PPP hoạt động; (ii) vốn chủ sở hữu nhà đầu tư; và (iii) vốn và hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất điện, các dự án PPP có yêu cầu về vốn rất cao. Do đó, để thu hút các nhà đầu tư, những ưu đãi hỗ trợ v...

  pdf219 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Luận án Trách nhiệm giải trình của chính phủ theo pháp luật Việt NamLuận án Trách nhiệm giải trình của chính phủ theo pháp luật Việt Nam

  Trong bối cảnh dân chủ hoá cũng như những đòi hỏi cải cách của nên hành chính quốc gia theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch và kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu quả thực hiện TNGT của CP là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, việc cải cách này cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nó, bởi sự thay đổi vội vàng cũng phải gánh chịu những h...

  pdf177 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú ThọLuận án Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

  Các hình thức nêu trên phải được phát triển mạnh mẽ đối với các lĩnh vực: i). Chăn nuôi bò ở Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập; ii). Chăn nuôi lợn siêu nạc: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thủy; iii). Trồng rau sạch chất lượng cao. + Doanh nghiệp lớn (đó là t...

  docx186 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhLuận án Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Lý thuyết về phát triển kinh tế nói chung và lý thuyết phát triển nông nghiệp nói riêng và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này chính là cơ sở lý luận về phát triển chăn nuôi ĐGS. Cơ sở lý luận này đã chỉ ra cách thức và cơ chế tạo ra sự phát triển và ảnh hưởng các yếu tố tới quá trình đó. Theo đó, sự phát triển chăn nuôi đại ĐGS là...

  pdf187 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0