Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2015

Kiến nghị đối với các NHTMCP là: 1/Tạo môi trường làm việc tốt: điều kiện làm tăng hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên, kích thích sự sáng tạo. 2/Hợp tác với các tổ chức có danh tiếng: làm tăng uy tín thương hiệu. 3/Niêm yết cổ phiếu trên TTCK chính thức: mang lại những lợi ích về tài chính như: được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm; thặng dư vốn có được từ chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá. 4/Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa HĐQT và BTGĐ: để tránh tình trạng HĐQT điều hành thay cho BTGĐ. 5/Các thành viên của HĐQT phải đảm bảo có thực tài và thực vốn.

pdf83 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgp_nang_cao_nang_luc_canh_tranh_cua_cac_nhtmcp_tren_dia_ban_tp_hcm_giai_doan_phan_ngoc_tan_3146.pdf