Đề án Xây dựng xã văn hóa xã Tân Thuận Tây năm 2010

ĐỀ ÁN Xây dựng xã văn hóa xã Tân Thuận Tây năm 2010 Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” là phong trào quần chúng mang tính toàn diện, chiến lược lâu dài, là sự kết hợp công tác giữa các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó MTTQ xã có vai trò nòng cốt để tạo sự chuyển biến mọi mặt trong đời sống của nhân dân. Là xã vùng ven của thành phố, trong quá trình tiến lên thành phố Cao Lãnh theo mục tiêu chung của Thành phố và của Tỉnh đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã phải phấn đấu tổ chức chỉ đạo xây dựng nền kinh tế ổn định, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; có môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người ngang tầm phát triển của thời đại.

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Xây dựng xã văn hóa xã Tân Thuận Tây năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐỀ ÁN Xây dựng xã văn hóa xã Tân Thuận Tây năm 2010.pdf
Luận văn liên quan