Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersusrussell và Bemisia tabacigennadius

Ấu trùng của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell có 4 tuổi, tổng vòng đời khoảng 28 ngày. Thành trùng có cặp cánh trắng, cơ thể dài khoảng 2 - 3 mm, là loài bướm nhỏ. Cả ấu trùng và thành trùng đều cư trú ở mặt dưới của lá cây ký chủ.

pdf72 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersusrussell và Bemisia tabacigennadius, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i của lá cây ký chủ, một đầu của trứng dính chặt vào biểu bì của lá, ở mật số cao thành trùng đẻ trứng cả mặt trên của lá. Trứng được đẻ theo hình xoắn ốc trên biểu bì của lá và phủ lên đó một lớp sáp trắng mịn. Theo kết quả bảng 1, quan sát, theo dõi trên 319 cá thể ghi nhận được thời gian ủ trứng trung bình của loài Aleurodicus dispersus Russell là 6,54 ngày, dao động từ 5 – 8 ngày, kết quả cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng thời gian ủ trứng là 7 ngày, dao động từ 6 - 8 ngày và của Wen và ctv. (1994, do Nguyễn Thị Thu Cúc, trích dẫn 2000) cho rằng thời gian ủ trứng là 6 - 7 ngày, theo Waterhouse và Norris (1989) thì ở nhiệt độ 20 - 390C, thời gian ủ trứng là 9 - 11 ngày. Bảng 1: Thời gian phát triển của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell qua các giai đoạn (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: ngày) Giai đoạn Số cá thể Biến động thời gian Thời gian trung bình Trứng 319 5 - 8 6,54 Tuổi 1 310 3 - 5 3,60 Tuổi 2 264 2 - 7 3,52 Tuổi 3 230 3 - 7 4,12 Tuổi 4* 183 7 - 14 8,66 Thành trùng 115 1 - 2 1,50 Tổng 21 - 41 27,94 Ghi chú: (*) tuổi 4 được xem như là nhộng.  Ấu trùng Rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell có 4 giai đoạn, giai đoạn ấu trùng tuổi cuối được xem như giai đoạn “nhộng”, ấu trùng tuổi 1 có khả năng di chuyển được và hoạt động rất linh hoạt, 3 giai đoạn tiếp theo chúng “bất động”. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) cho rằng rầy phấn trắng có 4 giai đoạn ấu trùng, giai đoạn đầu là giai đoạn duy nhất có khả năng di chuyển nhanh nhẹn. Tất cả các giai đoạn ấu trùng khác thì chúng bất động. * Tuổi 1 Ấu trùng tuổi 1 mới nở, di chuyển nhanh nhẹn, chúng thường di chuyển đến những gân lá trong ổ trứng của chúng và những vùng lân cận để thuận tiện cho việc chích hút. Tuy nhiên, trong giai đoạn này chúng không di chuyển đến những nơi quá xa ổ trứng (không di chuyển xa ổ trứng quá 1cm). Quan sát 310 cá thể thì thời gian trung bình của tuổi 1 là 3,6 ngày, dao động từ 3 - 5 ngày (bảng 1). Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng thời gian tuổi 1 là 4,2 ngày (dao động từ 3 - 5 ngày). * Tuổi 2 Quan sát, theo dõi trên 264 cá thể ghi nhận ấu trùng tuổi 2 sống cố định, thời gian trung bình của tuổi 2 là 3,52 ngày, dao động từ 2 - 7 ngày (bảng 1), theo Waterhouse và Norris (1989) thì thời gian tuổi 2 ở nhiệt độ từ 20 - 390C là 4 - 5 ngày. * Tuổi 3 Ấu trùng tuổi 3 sống cố định, quan sát trên 230 cá thể thì thời gian trung bình của tuổi 3 là 4,12 ngày, dao động trong khoảng 3 - 7 ngày (bảng 1). Theo Huỳnh Thanh Lộc (2003), quan sát trên 69 cá thể thì thời gian tuổi 3 là 3,4 ngày, dao động trong khoảng 3 - 7 ngày. So với kết quả của Huỳnh Thanh Lộc (2003), thì thời gian trung bình của tuổi 2 (quan sát trên 230 cá thể) cao hơn 0,72 ngày, nhưng khoảng thời gian dao động của tuổi 2, khi quan sát trên 69 cá thể (Huỳnh Thanh Lộc, 2003) và khi quan sát trên 230 cá thể thì trùng khớp với nhau là 3 - 7 ngày. * Tuổi 4 Ấu trùng tuổi 4, sống cố định và theo kết quả bảng 1, quan sát trên 183 cá thể thì thời gian trung bình của tuổi 4 là 8,66 ngày, dao động từ 7 - 14 ngày. Kết quả này tương đối phù hợp với nghiên cứu của Huỳnh Thanh Lộc (2003), quan sát trên 55 cá thể cho rằng thời gian của tuổi 4 là 8,8 ngày, dao động trong khoảng 8 - 14 ngày.  Thành trùng Qua kết quả theo dõi, quan sát trong suốt quá trình thí nghiệm thấy rằng thành trùng sống ở mặt dưới của lá cây. Kết quả này cũng phù hợp với ghi nhận của Wen và ctv. (1994, do Nguyễn Thị Thu Cúc, trích dẫn 2000) cho rằng ấu trùng và thành trùng đều tấn công ở mặt dưới của lá, do cấu trúc ở mặt dưới lá có liên quan đến tính ưa thích ký chủ của loài rầy này. Thành trùng sau khi vũ hóa 1,5 ngày, dao động từ 1 - 2 ngày, bắt đầu đẻ trứng trở lại (bảng 1). Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Huỳnh Thanh Lộc (2003), cho rằng thời gian từ vũ hóa đến đẻ trứng là 1,5 ngày, dao động từ 1 - 2 ngày và cũng tương đối phù hợp với nghiên cứu của Waterhouse và Norris (1989), cho rằng thành trùng cái đẻ trứng ngay trong ngày vũ hóa và tiếp tục đẻ trứng trong suốt vòng đời của chúng. Tổng vòng đời của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell là 27,94 ngày, dao động trong khoảng 21 - 41 ngày (bảng 1). Kết quả này tương đối phù hợp với kết quả nghiên cứu của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng thời gian từ trứng đến vũ hóa là 28,5 ngày, dao động trong khoảng 23 - 43 ngày. 4.1.2 Đặc điểm hình thái học  Trứng Trứng mới đẻ có màu trắng đục (hình 4A), sau một thời gian sẽ chuyển sang màu vàng nhạt và dần dần chuyển sang màu vàng nâu khi sắp nở. Trứng có hình dạng gần giống hình elip, được phủ một lớp sáp trắng mịn, vỏ nhẵn. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) cho rằng trứng hình elip, vỏ bọc nhẵn, trứng màu vàng đến nâu vàng, cùng với nhiều chất sáp nhỏ, bám ở bề mặt của lá, thường là mặt dưới của lá. Theo kết quả bảng 2, quan sát, đo kích thước trên 40 trứng ghi nhận được kết quả như sau: trứng dài 0,28 mm, (dao động từ 0,25 - 0,33 mm), rộng 0,12 mm (dao động từ 0,10 - 0,15 mm), theo Huỳnh Thanh Lộc (2003) thì trứng dài 0,2 mm, rộng 0,08 mm. Trong giai đoạn ủ trứng, nhận thấy một vệt màu vàng cam, gần giống hình elip, nằm khoảng 2/3 chiều dài của quả trứng (hình 4B). Khi trứng sắp nở vệt màu vàng cam này càng lớn. Trước khi trứng nở khoảng 1 ngày, chúng ta thấy rõ được 2 mắt của ấu trùng tuổi 1 (hình 4C). vệt màu cam Hình 4: Sự biến đổi của trứng trong giai đoạn ủ trứng Aleurodicus dispersus Russell Bảng 2: Kích thước của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell qua các giai đoạn (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm; n = 40) Giai đoạn Chiều dài Chiều rộngDao động Trung bình Dao động Trung bình Trứng 0,25 - 0,33 0,28 0,10 - 0,15 0,12 Tuổi 1 0,28 - 0,35 0,33 0,10 - 0,16 0,14 Tuổi 2 0,38 - 0,68 0,54 0,30 - 0,44 0,36 Tuổi 3 0,70 - 1,63 1,06 0,41 - 1,21 0,74 Tuổi 4* 1,00 - 2,45 1,74 0,78 - 1,39 1,12 A B C Thành trùng 2,00 - 3,00 2,49 Ghi chú: (*) tuổi 4 được xem như giai đoạn nhộng. n: là số cá thể quan sát  Ấu trùng * Tuổi 1 Cơ thể của ấu trùng tuổi 1 có màu vàng, chúng có 2 mắt màu đen, 3 cặp chân, có 2 râu và phía đuôi có 2 lông cứng rõ rệt, trên cơ thể chưa phủ lớp phấn sáp trắng (hình 5). Hình 5: Ấu trùng tuổi 1 của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell Theo kết quả quan sát ở bảng 2 ghi nhận được cơ thể ấu trùng tuổi 1 dài 0,33 mm (dao động từ 0,28 - 0,35 mm), rộng 0,14 mm (dao động từ 0,10 - 0,16 mm), theo Huỳnh Thanh Lộc (2003) thì cơ thể ấu trùng tuổi 1 dài 0,25 mm, rộng 0,1 mm. * Tuổi 2 Cơ thể ấu trùng tuổi 2 có hình bầu dục, theo thời gian ở giữa mặt lưng của ấu trùng tuổi 2 dần dần xuất hiện 2 vệt màu vàng cam đối xứng nhau, đồng thời những sợi lông tơ trên cơ thể và xung quanh rìa của cơ thể xuất hiện ngày càng nhiều hơn (hình 6). Tuy nhiên, trong giai đoạn tuổi 2 trên cơ thể ấu trùng chỉ được phủ một ít lớp sáp trắng. Theo kết quả quan sát ở bảng 2 ghi nhận: cơ thể ấu trùng tuổi 2 dài 0,54 mm (dao động từ 0,38 - 0,68 mm), rộng 0,36 mm (dao động từ 0,30 - 0,44 mm). Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng cơ thể ấu trùng tuổi 2 có chiều dài 0,6 mm, rộng 0,4 mm. vệt màu cam Hình 6: Sự biến đổi ở giai đoạn ấu trùng tuổi 2 của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell * Tuổi 3 Cơ thể ấu trùng tuổi 3 được phủ đầy lớp sáp trắng, các sợi lông tơ trên cơ thể kéo dài ra thêm. Trên cơ thể dần dần xuất hiện hình chữ V, màu vàng nâu, nơi này không có lớp sáp trắng phủ lên, vì thế khi quan sát dưới kính lúp cầm tay chúng ta thấy rõ một lỗ tròn (lỗ vasiform) (hình 7A). Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng cơ thể ấu trùng tuổi 3 được phủ sáp, các sợi lông sáp kéo dài, nơi chữ V nhìn thấy rõ lỗ vasiform. Hình 7: Ấu trùng tuổi 3 (A) và tuổi 4 (nhộng) (B) của Aleurodicus dispersus Russell Cơ thể ấu trùng tuổi 3 có hình bầu dục, dài khoảng 1,06 mm (dao động từ 0,70 - 1,63 mm), rộng 0,74 mm (dao động từ 0,41 - 1,21 mm) (bảng 2). Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Huỳnh Thanh Lộc (2003) cho rằng cơ thể ấu trùng tuổi 3 dài 1 mm, rộng 0,7 mm. * Tuổi 4 Cơ thể ấu trùng tuổi 4 hình bầu dục, cơ thể phủ rất nhiều sáp trắng, các sợi lông tơ trên cơ thể to và dài, nơi chữ V càng lớn, màu vàng nâu, không phủ lớp sáp trắng và càng thấy rõ lỗ vasiform. Phía đầu cơ thể gần nơi chữ V thấy rõ 2 sợi sáp trắng, dài, hình ống. Hai sợi sáp này cong về hai phía đối xứng nhau qua trục của cơ thể ấu trùng (hình 7B). Khi sắp vũ hóa những sợi lông tơ trên cơ thể càng nhiều và càng dài thêm (hình 8). A B Theo kết quả quan sát của bảng 2 thì cơ thể của ấu trùng tuổi 4 dài 1,74 mm (dao động từ 1,00 - 2,45 mm), rộng 1,12 mm (dao động từ 0,78 - 1,39 mm), theo Huỳnh Thanh Lộc (2003) thì cơ thể tuổi 4 dài 1,20 mm, rộng 0,90 mm. Hình 8: Ấu trùng tuổi 4 (nhộng) loài Aleurodicus dispersus Russell sắp vũ hóa  Thành trùng Thành trùng khi mới vũ hóa có cặp cánh trong suốt, cơ thể màu vàng ánh (hình 9). Một vài giờ sau khi vũ hóa, cánh sẽ được phủ lên một lớp bụi phấn trắng. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) cho rằng cánh của chúng thì trong suốt khi mới vũ hóa và sau khi vũ hóa một vài giờ thì phủ lên một lớp phấn trắng. Bảng 3: Kích thước các bộ phận của cơ thể thành trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm; n = 40) Đặc điểm cơ thể Dao động chiều dài Trung bình Râu đầu 0,79 - 0,92 0,85 Vòi chích 0,40 - 0,55 0,46 Thân 2,00 – 3,00 2,49 Cánh* 2,96 - 4,36 3,62 Ghi chú: * Chiều dài sải cánh. n: là số cá thể quan sát. Cánh của thành trùng Aleurodicus dispersus Russell có chiều dài sải cánh là 3,62 mm, dao động từ 2,96 - 4,36 mm (bảng 3). Gân cánh là gân phân 1 nhánh (hình 9). Thân của thành trùng khi mới vũ hóa có màu vàng ánh, chưa phủ lớp bụi phấn trắng. Một vài giờ sau khi vũ hóa thân được phủ lên một lớp bụi phấn trắng, nhưng ít hơn so với cánh. Thành trùng có thân dài 2,49 mm, dao động từ 2 - 3 mm (bảng 3), kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) cho rằng thành trùng có màu trắng và có kích thước nhỏ, chiều dài khoảng 2 – 3 mm và có phủ một lớp sáp mịn trên cơ thể. Mắt của thành trùng màu nâu đen, theo ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) thì mắt của thành trùng màu đỏ nâu hơi sậm. Râu đầu có 7 đốt, dài 0,85 mm, dao động 0,79 - 0,92 mm (bảng 3). Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Wen và ctv. (1994, do Nguyễn Thị Thu Cúc, trích dẫn 2000) cho rằng râu đầu có 7 đốt. Vòi chích hình ống, có chiều dài khoảng 0,46 mm, dao động 0,40 – 0,55 mm (bảng 3). Hình 9: Thành trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell mới vũ hóa Ngoài ra, trong quá trình khảo sát còn ghi nhận được hình thái của bộ phận sinh dục của loài Aleurodicus dispersus Russell (hình 10). Hình 10: Bộ phận sinh dục của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell 0,50 mm 0,20 mm 0,20 mm 0,30 - 0,35 mm 4.2 Một số đặc điểm liên quan đến sự đẻ trứng của loài Aleurodicus dispersus Russell 4.2.1 Xác định số vòng, kích thước ổ trứng, số lượng trứng đẻ trên ổ và đặc điểm hình thái của ổ trứng loài Aleurodicus dispersus Russell Thí nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm, khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại Học An Giang, trong điều kiện nhiệt độ trung bình là 31,50C, ẩm độ không khí trung bình là 70%. Quan sát, đo kích thước và đếm số vòng trên 40 ổ trứng và ghi nhận được kết quả như sau: Thành trùng đẻ trứng ở mặt dưới của lá cây ký chủ, ở mật số cao thành trùng đẻ trứng cả mặt trên của lá. Trứng được đẻ theo hình xoắn ốc trên biểu bì của lá và phủ lên đó một lớp sáp trắng mịn (hình 11), mỗi ổ trứng có nhiều trứng nhỏ. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Wen và ctv. (1994, do Nguyễn Thị Thu Cúc, trích dẫn 2000) cho rằng, thành trùng đẻ trứng theo một vòng xoắn ốc ở mặt dưới lá và được che phủ bởi những lông sáp trắng mịn và cũng phù hợp với ghi nhận của Waterhouse và Norris (1989) cho rằng ổ trứng gồm một hay nhiều trứng nhỏ. Ổ trứng có kích thước khác nhau, dài 13,2 mm (dao động từ 6 - 22 mm), rộng 7,73 mm (dao động từ 4 - 13 mm) (bảng 4), chúng gồm nhiều vòng, trung bình khoảng 3,64 vòng (dao động từ 2 - 6 vòng), mỗi vòng có nhiều trứng riêng lẻ khác nhau. Số trứng thành trùng đẻ trung bình trên ổ là 21 trứng, dao động từ 5 - 54 trứng/ổ (bảng 4), theo nghiên cứu của Huỳnh Thanh Lộc (2003), quan sát trên 40 ổ trứng, ghi nhận mật số trứng thành trùng đẻ trung bình là 16,2 trứng/ổ, dao động khoảng 5 - 39 trứng/ổ. Hình 11: Ổ trứng của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Rusell Bảng 4: Số lượng trứng trên ổ, kích thước ổ trứng và tỷ lệ trứng nở của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Rusell (T0TB = 31,50C, HTB = 70%; n = 40 ) Đặc điểm ổ trứng Dao động Trung bình Dài (mm) 6 - 22 13,20 Rộng (mm) 4 - 13 7,73 Số vòng (vòng/ổ) 2 - 6 3,64 Số trứng trên ổ (trứng) 5 - 54 21 Tỷ lệ nở (%) 69 - 100 94 Ghi chú: n là số cá thể quan sát. Thông thường vòng ngoài cùng của mỗi ổ trứng chúng ta không thấy trứng hiện diện ở đó, (đôi khi chỉ có 1 – 2 trứng). Vòng này đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ ổ trứng của chúng. Ổ trứng mới đẻ chúng ta rất dễ nhận dạng, nhưng sau 2 – 5 ngày thì lớp sáp phủ trên ổ trứng bị mờ dần đi, đôi khi chúng ta không còn thấy lớp sáp mịn đó nữa. 4.2.2 Xác định tỷ lệ trứng nở Thí nghiệm được thực hiện ở khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại Học An Giang, trong điều kiện nhiệt độ trung bình là 31,50C, ẩm độ không khí trung bình là 70%. Quan sát trên 40 ổ trứng và ghi nhận tỷ lệ trứng nở trung bình là 94%, dao động từ 69 - 100% (bảng 4). Tỷ lệ nở trứng trung bình của loài Aleurodicus dispersus Russell khá cao. 4.3 Một số đặc điểm sinh học, hình thái của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius Thí nghiệm được thực hiện ở khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại Học An Giang, trong điều kiện nhiệt độ trung bình là 31,50C, ẩm độ không khí trung bình là 70%. Theo kết quả khảo sát ghi nhận được kết quả như sau: 4.3.1 Đặc điểm sinh học Vòng đời của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius có 6 giai đoạn như sau: giai đoạn trứng, 4 giai đoạn ấu trùng và giai đoạn thành trùng. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Ronald và Martin (1992) cho rằng rầy phấn trắng có 6 giai đoạn sống gồm trứng, 4 giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng thành.  Trứng Thành trùng đẻ trứng thành từng ổ từ 4 - 6 trứng hay đẻ rải rác từng trứng ở mặt dưới của lá non. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Ronald và Martin (1992) cho rằng trứng thường được đẻ ở mặt dưới của lá non, tầng trên của cây và cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng rầy phấn trắng trưởng thành đẻ trứng thành từng ổ từ 4 – 6 trứng hoặc rải rác ở mặt lá. Theo kết quả ghi nhận được ở bảng 5 thì thời gian ủ trứng trung bình của 91 cá thể là 6,52 ngày, dao động từ 5 - 8 ngày. Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Heather (2000) cho rằng, ở 250C trứng sẽ nở sau 6 - 7 ngày, theo Salas và Mendoza (1995, do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) thì thời gian ủ trứng của Bemisia tabaci trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65% là 7,5 ± 0,5 ngày. Hình 12: Vòng đời của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius  Ấu trùmg * Tuổi 1 Ấu trùng tuổi 1 là giai đoạn duy nhất của ấu trùng có khả năng di chuyển được và tìm nơi thích hợp để chích hút. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng bọ phấn non tuổi 1 bò chậm chạp trên mặt lá và cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ronald và Martin (1992) di chuyển với khoảng cách ngắn và định cư để ăn. Theo kết quả bảng 5, quan sát trên 82 cá thể thì thời gian tuổi 1 là 3,94 ngày, dao động từ 3 - 5 ngày. Kết quả này tương đối phù hợp với nghiên cứu của Salas và Mendoza (1995 do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) cho rằng rầy phấn trắng Bemisia tabaci trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65% thì thời gian tuổi 1 là 4 ± 1 ngày. 1 - 2 ngày 6 - 7 ngày 3 - 4 ngày 2 - 3 ngày 3 - 4 ngày 5 - 6 ngày Thành trùng Trứng Tuổi 1 Tuổi 2Tuổi 3 Tuổi 4 * Tuổi 2 Trong suốt quá trình thí nghiệm, quan sát thấy ấu trùng tuổi 2 sống cố định, kết quả này phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng từ cuối tuổi 1 sang tuổi 2 cho tới lúc trưởng thành, chúng sống cố định một chỗ. Theo kết quả ở bảng 5, quan sát trên 70 cá thể thì thời gian của ấu trùng tuổi 2 là 2,66 ngày dao động từ 2 - 4 ngày. Kết quả này tương đối phù hợp với nghiên cứu của Salas và Mendoza (1995, do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) cho rằng thời gian tuổi 2 trên cây cà chua là 2,7 ± 1,1 ngày, trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65%. Bảng 5: Thời gian phát triển của loài Bemisia tabaci Gennadius qua các giai đoạn (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: ngày) Giai đoạn Số cá thể Biến động thời gian Thời gian trung bình Trứng 91 5 - 8 6,52 Tuổi 1 82 3 - 5 3,94 Tuổi 2 70 2 - 4 2,66 Tuổi 3 67 2 - 5 3,25 Tuổi 4 61 4 - 7 5,92 Thành trùng 55 2 - 3 1,50 Tổng 16 - 29 23,8 * Tuổi 3 Trong suốt quá trình thí nghiệm quan sát thấy ấu trùng tuổi 3 sống cố định, kết quả này phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng từ cuối tuổi 1 sang tuổi 2 cho tới lúc trưởng thành, chúng sống cố định. Theo kết quả ở bảng 5, quan sát trên 67 cá thể thì thời gian của ấu trùng tuổi 3 là 3,25 ngày, dao động từ 2 - 5 ngày, theo Salas và Mendoza (1995 do, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) thì thời gian tuổi 3 của Bemisia tabaci trên cà chua là 2,5 ± 0,7 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65%. * Tuổi 4 Ấu trùng tuổi 4 sống cố định và giai đoạn này được xem như giai đoạn "nhộng" của loài này. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Hussain (1931, Gill, 1990; Bethke và ctv., 1991; Byrne và Bellows, 1991 do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) cho rằng tuổi 4 hay còn gọi là nhộng. Theo kết quả ghi nhận ở bảng 5, quan sát trên 61 cá thể thì thời gian của ấu trùng tuổi 5 là 5,92 ngày, dao động trong khoảng 4 - 7 ngày. Kết quả này tương đối phù hợp với nghiên cứu của Salas và Mendoza (1995, do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) cho rằng thời gian tuổi 4 (nhộng) của Bemisia tabaci trên cà chua là 5,8 ± 0,3 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65%.  Thành trùng Thành trùng cư trú ở mặt dưới của lá cây, chúng thích nhất là lá còn non, chúng hoạt động rất linh hoạt, động nhẹ chúng bay ra khỏi lá cây nơi cư trú. Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng thành trùng hoạt động rất linh hoạt, ban ngày đậu ở dưới mặt lá, có động nhẹ chúng bay lên cao chừng 2 – 3 m. Theo kết quả ghi nhận ở bảng 5 thì thành trùng sau khi vũ hóa 1,5 ngày, dao động từ 1 - 2 ngày thì bắt đầu đẻ trứng trở lại. Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng trong vòng 1 – 2 ngày sau khi vũ hóa con cái bắt đầu đẻ trứng. Tổng vòng đời của rầy phấn trắng Bemsia tabaci là 23,8 ngày, dao động từ 16 - 29 ngày. Trong đó thời gian từ trứng đến vũ hóa là 22,3 ngày. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Salas và Mendoza (1995 do Nguyễn Thị Mỹ Phụng, trích dẫn 2004) cho rằng từ trứng đến vũ hóa là 22,3 ngày, trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nhiệt độ 250C và ẩm độ không khí 65%. 4.3.2 Đặc điểm hình thái  Trứng Trứng hình quả lê, vỏ nhẵn và mỏng, một đầu của trứng dính chặt vào lá cây ký chủ. Trứng mới đẻ có màu trong suốt, sau một ngày đêm chuyển sang màu vàng và dần dần chuyển sang màu nâu xám khi sắp nở (hình 12). Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Ronald và Martin (1992) cho rằng con cái đẻ trứng hình quả lê vào biểu bì của lá hay tế bào ở mặt dưới của lá. Trứng bám chặt vào lá bằng một cái cuống. Khi mới đẻ trứng có màu trắng, và trở nên nâu khi sắp nở và cũng phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng trứng mới đẻ có màu trong suốt, sau một ngày đêm chuyển sang màu vàng sáp, dần dần chuyển sang màu nâu xám. Ổ trứng không có lớp sáp trắng phủ lên. Vì thế khi nhìn bằng mắt thường chúng ta rất khó phát hiện ra ổ trứng của loài này. Theo kết quả ghi nhận được ở bảng 6 thì trứng dài 0,19 mm (dao động từ 0,17 - 0,23 mm), rộng 0,09 mm (dao động từ 0,08 - 0,11 mm). Kết quả này phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng trứng dài khoảng 0,18 – 0,20 mm và cũng tương đối phù hợp với ghi nhận của Heather (2000) cho rằng trứng có chiều dài khoảng 0,21 mm, rộng khoảng 0,096 mm.  Ấu trùng * Tuổi 1 Qua kết quả quan sát trong quá trình thí nghiệm cho thấy cơ thể ấu trùng tuổi 1 có màu vàng hơi sậm, chúng có 2 mắt màu nâu đen, 3 cặp chân, có 2 râu và phía đuôi có 2 lông cứng rõ rệt (hình 12). Theo kết quả quan sát ở bảng 6, quan sát trên 40 cá thể thì cơ thể ấu trùng tuổi 1 dài 0,30 mm (dao động từ 0,25 - 0,35 mm), rộng 0,14 mm (dao động từ 0,12 - 0,16 mm). * Tuổi 2 Cơ thể ấu trùng tuổi 2 hình bầu dục, màu vàng sáng, không có lớp sáp trắng phủ lên cơ thể, phía đuôi có 2 lông cứng. Trong giai đoạn tuổi 2, giữa lưng của ấu trùng dần dần xuất hiện 2 vệt màu vàng cam đối xứng nhau qua trục của cơ thể, lúc này cơ thể có màu vàng nhạt hơi trong (hình 13). Theo kết quả ghi nhận ở bảng 6 thì cơ thể ấu trùng tuổi 2 dài 0,40 mm (dao động từ 0,35 - 0,45 mm), rộng 0,22 mm (dao động từ 0,16 - 0,25 mm). Bảng 6: Kích thước của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius qua các giai đoạn (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm; n = 40) Giai đoạn Chiều dài Chiều rộngDao động Trung bình Dao động Trung bình Trứng 0,17 - 0,23 0,19 0,08 - 0,11 0,09 Tuổi 1 0,25 - 0,35 0,30 0,12 - 0,16 0,14 Tuổi 2 0,35 - 0,45 0,40 0,16 - 0,25 0,22 Tuổi 3 0,45 - 0,58 0,51 0,25 - 0,36 0,30 Tuổi 4* 0,58 - 0,90 0,77 0,36 - 0,60 0,50 Thành trùng 0,85 - 1,40 1,01 Ghi chú: (*) tuổi 4 được xem như giai đoạn nhộng. n: là số cá thể quan sát. Vệt màu cam Hình 13: Sự biến đổi ở giai đoạn ấu trùng tuổi 2 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius * Tuổi 3 Cơ thể ấu trùng tuổi 3 có màu vàng trong, hình bầu dục, 2 vệt màu cam lớn dần và ngày càng thấy rõ qua tấm lưng trần của nó. Theo thời gian 2 vệt cam này dần dần mờ đi khi sắp chuyển sang tuổi 4 (nhộng), cơ thể của ấu trùng chuyển sang màu sáng hơn, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một viền màu vàng trong (hình 14). Ấu trùng tuổi 3 có cơ thể dài 0,51 mm (dao động từ 0,45 - 0,58 mm), rộng 0,30 mm (dao động từ 0,25 - 0,36 mm) (bảng 6). Vệt màu cam Hình 14: Sự biến đổi của ấu trùng tuổi 3 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius * Tuổi 4 (nhộng) Nhộng hình bầu dục, giai đoạn đầu, nhộng có màu vàng sáng và trở nên sậm hơn khi sắp vũ hóa. Kết quả này cũng phù hợp với ghi nhận của United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase (1995b) cho rằng nhộng hình oval, màu vàng sáng và trở nên sậm hơn khi sắp vũ hóa. Giai đoạn nhộng, hai vệt màu cam trên lưng nhộng dần dần biến mất, hai mắt của chúng lớn dần và nhận thấy rõ khi sắp vũ hóa (hình 15A). Vỏ nhộng màu trắng, không có các tua sáp xung quanh nhộng (hình 15B). Kết quả này cũng phù hợp với ghi nhận của United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase (1995b) cho rằng vỏ nhộng màu trắng, không có các tua sáp xung quanh nhộng và cũng phù hợp với kết quả ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng, ở giai đoạn nhộng có thể nhìn thấy mắt đỏ của con trưởng thành qua tấm lưng trần trong suốt của nó. Theo kết quả quan sát ở bảng 6 thì ấu trùng tuổi 4 (nhộng) có cơ thể dài 0,77 mm (dao động từ 0,58 - 0,90 mm), rộng 0,50 mm (dao động từ 0,36 – 0,60 mm). Hình 15: Nhộng (tuổi 4) (A) và vỏ nhộng (B) của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius  Thành trùng Thành trùng khi mới vũ hóa có cặp cánh trắng trong suốt, sau một vài giờ phủ lên một lớp bụi phấn trắng. Theo kết quả ghi nhận ở bảng 7 thì thành trùng có chiều dài sải cánh là 2,02 mm, dao động từ 1,66 - 2,70 mm. Bảng 7: Kích thước các bộ phận trên cơ thể thành trùng rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius (T0TB = 31,50C, HTB = 70%; đơn vị: mm; n = 40 ) Đặc điểm cơ thể Dao động chiều dài Trung bình Râu đầu 0,28 - 0,37 0,31 Vòi chích 0,28 - 0,33 0,30 Thân 0,85 - 1,40 1,01 Cánh* 1,66 - 2,70 2,02 Ghi chú: (*) Chiều dài sải cánh n: là số cá thể quan sát A B Hình 16: Rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius đang vũ hóa Thân của thành trùng khi mới vũ hóa có màu vàng ánh, chưa phủ lớp bụi phấn trắng. Một vài giờ sau khi vũ hóa thân được phủ lên một lớp bụi phấn trắng, mắt màu đỏ nâu. Kết quả này tương đối phù hợp với ghi nhận của Phạm Thị Nhất (2002) cho rằng rầy phấn trắng trưởng thành có màu vàng nhạt, thân, cánh được phủ một lớp phấn màu trắng nên được gọi là bọ phấn trắng. Theo kết quả ghi nhận ở bảng 7 thì thành trùng có cơ thể dài 1,01 mm, dao động từ 0,85 - 1,40 mm. Râu đầu có 7 đốt, dài 0,31 mm, dao động 0,28 - 0,37 mm. Vòi chích hình ống, có chiều dài khoảng 0,30 mm, dao động 0,28 – 0,33 mm. Hình 17: Thành trùng rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius 4.4 Xác định tỷ lệ trứng nở của loài Bemisia tabaci Gennadius Thí nghiệm được thực hiện ở khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại Học An Giang, trong điều kiện nhiệt độ trung bình là 31,50C, ẩm độ không khí trung bình là 70%. Quan sát trên 40 ổ trứng và ghi nhận tỷ lệ trứng nở trung bình của Bemisia tabaci Gennadius là 96,21%, dao động trong khoảng 75 - 100% (phụ chương 9), cao hơn tỷ lệ nở của Aleurodicus dispersus Russell (bảng 4). 4.5 So sánh một số đặc điểm sinh học, sinh thái hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell và Bemisia tabaci Gennadius 4.5.1 Đặc điểm sinh học Qua kết quả khảo sát như trên cho thấy rằng: hầu hết các giai đoạn phát triển của loài Bemisia tabaci Gennadius đều ngắn hơn loài Aleurodicus dispersus Russell. Riêng chỉ có giai đoạn tuổi 1 thì loài Bemisia tabaci Gennadius có thời gian phát triển dài hơn loài Aleurodicus dispersus Russell là 0,34 ngày (bảng 8) và thời giai đoạn từ vũ hóa đến đẻ trứng của hai loài là bằng nhau (1,5 ngày) (bảng 8). Tổng vòng đời của loài Bemisia tabaci Gennadius ngắn hơn vòng đời của loài Aleurodicus dispersus Russell là 4,14 ngày (bảng 8). Cả ấu trùng và thành trùng của hai loài đều cư ngụ ở mặt dưới của lá cây ký chủ, chúng thích cư ngụ và đẻ trứng ở mặt dưới của lá non. Tỷ lệ trứng nở của loài Bemisia tabaci Gennadius (96,21%) cao hơn tỷ lệ trứng nở của loài Aleurodicus dispersus Russell (94%). Bảng 8: So sánh thời gian phát triển trung bình của hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell và Bemisia tabaci Gennadius qua các giai đoạn (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: ngày) Các giai đoạn Aleurodicus dispersus Bemisia tabaci Chênh lệch* Trứng 6,54 6,52 0,02 Tuổi 1 3,60 3,94 - 0,34 Tuổi 2 3,52 2,66 0,84 Tuổi 3 4,12 3,25 0,87 Tuổi 4** 8,66 5,92 2,74 Thành trùng 1,50 1,50 0,00 Tổng 27,94 23,80 4,14 Ghi chú: * sự chênh lệch của Aleurodicus dispersus so với Bemisia tabaci ** tuổi 4 được xem như giai đoạn nhộng 4.5.2 Đặc điểm hình thái Ổ trứng của loài Aleurodicus dispersus Russell hình xoắn ốc được phủ nhiều sáp trắng, đây là đặc điểm điển hình để nhận dạng ổ trứng của loài này ngoài đồng. Còn ổ trứng của loài Bemisia tabaci Gennadius không có lớp sáp trắng phủ lên, trứng nằm rải rác hay thành chùm rất nhỏ và rất khó phát hiện. Các giai đoạn ấu trùng (tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4) của loài Bemisia tabaci Gennadius không có các tua sáp trắng phủ lên, chỉ khi nhộng vũ hóa thì chúng ta mới thấy vỏ nhộng có màu trắng. Đối với loài Aleurodicus dispersus Russell thì giai đoạn cuối tuổi 1 đã được phủ lên một lớp sáp trắng mịn và dần dần phát triển nhiều thêm theo giai đoạn của từng tuổi, đặc biệt là giai đoạn tuổi 4 (nhộng) trên cơ thể có rất nhiều sáp trắng. Kích thước của tất cả các giai đoạn trứng, tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4 (nhộng), của loài Bemisia tabaci Gennadius đều nhỏ hơn loài Aleurodicus dispersus Russell (bảng 9). Thành trùng loài Bemisia tabaci Gennadius có kích thước nhỏ hơn thành trùng loài Aleurodicus dispersus Russell 1,48 mm (bảng 9). Bảng 9: So sánh kích thước từng giai đoạn phát triển của Aleurodicus dispersus và Bemisia tabaci (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm; n = 40) Giai đoạn Aleurodicus dispersus Bemisia tabaci Chênh lệch*Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Trứng 0,28 0,12 0,19 0,09 0,09 0,03 Tuổi 1 0,33 0,14 0,30 0,14 0,03 0,00 Tuổi 2 0,54 0,36 0,39 0,21 0,15 0,15 Tuổi 3 1,06 0,74 0,51 0,29 0,55 0,45 Tuổi 4** 1,74 1,12 0,76 0,49 0,98 0,63 Thành trùng 2,49 1,01 1,48 Ghi chú: * độ chênh lệch của Aleurodicus dispersus so với Bemisia tabaci ** tuổi 4 được xem như giai đoạn nhộng. n: là số cá thể quan sát. Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ    5.1 Kết luận  Ấu trùng của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell có 4 tuổi, tổng vòng đời khoảng 28 ngày. Thành trùng có cặp cánh trắng, cơ thể dài khoảng 2 - 3 mm, là loài bướm nhỏ. Cả ấu trùng và thành trùng đều cư trú ở mặt dưới của lá cây ký chủ.  Ổ trứng của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell có hình xoắn ốc, được phủ một lớp sáp trắng mịn, trứng có tỷ lệ nở cao (94%).  Ấu trùng của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius có 4 tuổi, tổng vòng đời khoảng 24 ngày. Thành trùng có cặp cánh trắng, cơ thể dài khoảng 1 mm. Ấu trùng và thành trùng đều cư trú ở mặt dưới của lá cây ký chủ.  Ổ trứng của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius, không có hình dạng nhất định, rất khó nhận biết khi nhìn bằng mắt thường, trứng có tỷ lệ nở khá cao (96,21%). 5.2 Đề nghị  Cần phổ biến rộng rãi cho nông dân và cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật của địa phương biết rõ hơn về đặc điểm hình thái và cách gây hại của 2 loài rầy này.  Tiếp tục nghiên cứu thêm về đặc điểm sinh học, sinh thái của 2 loài rầy này với số cá thể lớn hơn, đặc biệt là bộ phận sinh dục của chúng và khả năng sống của thành trùng. TÀI LIỆU THAM KHẢO Bohmfalk G.T.; Frisbie R.E.; Sterling W.L.; Metzer R.B. and Knutson A.E.. 1996. Identification, biology and sampling of cotton insects; Whiteflies (Bemisia tabaci [Gennadius]) [on-line]. Edgar Cross. Available from: [Accessed 12/10/2004] Cherry R.H. 1979. Temperature tolerance of three whitefly species found in Florida. Environ [on-line]. Entomol. 8: 1150-1152. Available from: [Accessed 12/10/2004] Cohen S. and M.J. Berlinger. 1986. Transmission and cultural control of whitefly - borne viruses [on-line]. Agric. Ecosystems Environ. Available from: [Accessed 12/10/2004] Heather J. McAuslane. 2000. Common name: sweetpotato whitefly B biotype or silverleaf whitefly [on-line]. University of Florida. Available from: [Accessed 28/11/2004] Huỳnh Thanh Lộc. 2003. Xác định phổ ký chủ của rầy phấn trắng (Homoptera: Aleyrodidae) và hiệu quả của một số loại nông dược đối với rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học. Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ. Kajita, H.; Samudra, I.M.; Naito, A.. 1991. Discovery of the spiralling whitefly Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera: Aleyrodidae) from Indonesia, with notes on its host lanpts and natural enemies. Applied Entomology and Zoology 26, 397 - 400. Martin J.L. Kessing and Ronald F.L. Mau. 1993. Crop knowledge master Aleurodicus dispersus (Russell) spiraling whitefly [on-line]. Department of Entomology, Honolulu, Hawaii. Available from: [Accessed 12/10/2004] Nguyễn Thị Mỹ Phụng. 2004. Tuyển chọn bộ giống/dòng cà chua kháng bệnh khảm vàng xoăn lá và phòng trị rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius bằng nông dược. Luận văn thạc sĩ ngành Trồng trọt. Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ. Nguyễn Thị Thu Cúc. 1993. Bài giảng côn trùng đại cương. Bộ môn bảo vệ thực vật. Khoa trồng trọt, Trường Đại Học Cần Thơ. Nguyễn Thị Thu Cúc. 2000. Côn trùng và nhện hại cây ăn trái ở vùng ĐBSCL. TPHCM: NXB Nông Nghiệp. Phạm Thị Nhất. 2002. Sâu bệnh chính hại một số cây thực phẩm và biện pháp quản lý. Hà Nội: NXB Nông Nghiệp. Pests and diseases [on-line]. Available from: www.granitehydro.com/learnxx/pests&diseases.html [Accessed 12/10/2004] Ronald F. L. Mau và Martin Jayma L. Kessing. 1992. Bemisia tabaci biological charateristics as biological control agents [on-line]. Department of Entomology, Honolulu, Hawaii. Available from: [Accessed 12/10/2004] The problem: whiteflies [on-line]. Available from: [Accessed 27/10/2004] United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase. 1995a. Whitefly Damage [on-line]. University of Florida. Available from: [Accessed 28/11/2004] United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase. 1995b. Sweetpotato Whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) [on-line]. University of Florida. Available from: [Accessed 28/11/2004] Viện Bảo Vệ Thực Vật. 1999. Kết quả điều tra côn trùng và bệnh hại cây ăn quả ở Việt Nam 1997 – 1998. Hà Nội: NXB Nông Nghiệp. Waterhouse D.F. and K.R. Norris. 1989. Aleurodicus dispersus (Russell) spiraling whitefly [on-line]. Australian Center for International Agriculture Research, Canberra. Available from: [Accessed 12.10.2004] Whiteflies [on-line]. Available from: [Accessed 12/10/2004] Wijesekera. G.A.W. and Kudagamage. C.. 1990. Life history and control of ‘spiralling’ whitefly Aleurodicus dispersus (Homoptera: Aleyrodidae): fast spreading pest in Sri Lanka. Quarterly Newsletter, Asia and Pacific Plant Protection Commission 33, 22-24. Phụ chương Phụ chương 1: Tỷ lệ trứng nở của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng theo dõi Kích thước (mm) Dài Rộng Số vòng/ổ Số trứng /ổ Ấu trùng tuổi 1 /ổ (con) Tỷ lệ trứng nở (%) 1 13 4 3 11 9 82 2 14 7 4,5 23 23 100 3 9 6 3 12 11 92 4 8 6 3 11 10 91 5 10 9 4 18 18 100 6 11 5 3 15 15 100 7 14 9 4 17 17 100 8 14 11 3,5 20 17 85 9 13 5 3 17 16 94 10 17 10 5 17 17 100 11 9 6 3 16 14 88 12 16 7 3 17 16 94 13 9 6 3 17 16 94 14 13 6 3 18 17 94 15 6 5 2 13 9 69 16 18 9 3 21 21 100 17 8 7 4 8 8 100 18 6 4 2 5 5 100 19 22 11 4 54 50 93 20 17 11 4 37 37 100 21 19 9 3 23 23 100 22 16 6 4 23 22 96 23 16 13 6 40 35 88 24 12 9 4 25 23 92 25 15 4 3 16 15 94 26 11 8 4 24 22 92 27 11 11 3,5 13 13 100 28 14 9 5 27 25 93 29 10 7 4 17 17 100 30 10 10 4 28 26 93 31 17 7 4 25 23 92 32 13 10 4 15 15 100 33 11 5 3 15 14 93 34 15 10 5 26 25 96 35 19 10 4 34 32 94 36 20 11 6 46 40 87 37 18 7 3 29 28 97 38 13 7 3 16 16 100 39 9 5 2 9 9 100 40 12 7 4 22 22 100 Trung bình 13,2 (dao dộng từ 6 - 22 ) 7,73 (dao động từ 4 - 23) 3,64 (dao động từ 2 - 6) 21 (dao động từ 5 - 54) 19,77 (dao động từ 5 - 50) 94 (dao động từ 69 - 100%) Phụ chương 2: Kích thước của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell qua các giai đoạn trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm) ST T Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 (nhộng) Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng 1 0,25 0,10 0,35 0,15 0,38 0,24 0,80 0,60 1,20 0,89 2 0,30 0,12 0,33 0,14 0,40 0.30 1,00 0,69 1,15 0,82 3 0,26 0,10 0,34 0,14 0,60 0,40 0,70 0,45 1,85 0,99 4 0,27 0,11 0,33 0,14 0,45 0,30 0,78 0,48 1,75 0,90 5 0,25 0,10 0,30 0,12 0,65 0,42 1,00 0,78 1,00 0,78 6 0,28 0,11 0,32 0,13 0,62 0,41 1,20 0,89 1,20 0,89 7 0,30 0,11 0,32 0,14 0,45 0,35 1,50 1,09 1,50 1,09 8 0,25 0,12 0,33 0,14 0,68 0,44 1,60 1,18 1,60 1,18 9 0,33 0,15 0,32 0,13 0,62 0,41 1,55 1,15 1,55 1,15 10 0,32 0,14 0,33 0,15 0,55 0,35 0,95 0,62 1,98 1,28 11 0,25 0,10 0,31 0,13 0,50 0,32 0,86 0,54 2,10 1,30 12 0,30 0,12 0,30 0,12 0,60 0,39 0,75 0,45 2,45 1,39 13 0,26 0,10 0,28 0,10 0,58 0,34 0,79 0,41 2,32 1,34 14 0,27 0,11 0,30 0,11 0,57 0,34 0,89 0,58 2,18 1,32 15 0,25 0,10 0,35 0,15 0,52 0,32 0,84 0,52 2,38 1,35 16 0,28 0,11 0,35 0,16 0,68 0,43 0,98 0,76 2,40 1,36 17 0,30 0,10 0,33 0,14 0,42 0,31 1,63 1,21 1,63 1,21 18 0,25 0,12 0,34 0,14 0,48 0,34 1,42 1,05 1,42 1,05 19 0,33 0,15 0,33 0,14 0,53 0,31 1,15 0,82 1,80 1,25 20 0,32 0,14 0,30 0,12 0,59 0,38 0,92 0,61 1,25 0,90 21 0,29 0,10 0,32 0,13 0,38 0,24 0,80 0,60 1,20 0,89 22 0,25 0,10 0,32 0,14 0,40 0.30 1,00 0,69 1,15 0,82 23 0,30 0,12 0,33 0,14 0,60 0,40 0,70 0,45 1,85 0,99 24 0,26 0,10 0,35 0,16 0,45 0,30 0,78 0,48 1,75 0,90 25 0,27 0,11 0,33 0,14 0,65 0,42 1,00 0,78 1,00 0,78 26 0,25 0,10 0,35 0,15 0,62 0,41 1,20 0,89 1,20 0,89 27 0,28 0,11 0,33 0,14 0,45 0,35 1,50 1,09 1,50 1,09 28 0,30 0,13 0,34 0,14 0,68 0,44 1,60 1,18 1,60 1,18 29 0,25 0,12 0,33 0,14 0,62 0,41 1,55 1,15 1,55 1,15 30 0,33 0,15 0,35 0,15 0,55 0,35 0,95 0,62 1,98 1,28 31 0,32 0,14 0,33 0,14 0,50 0,32 0,86 0,54 2,10 1,30 32 0,25 0,10 0,35 0,15 0,60 0,39 0,75 0,45 2,45 1,39 33 0,30 0,12 0,33 0,14 0,58 0,34 0,79 0,41 2,32 1,34 34 0,26 0,10 0,34 0,14 0,57 0,34 0,89 0,58 2,18 1,32 35 0,27 0,11 0,33 0,14 0,52 0,32 0,84 0,52 2,38 1,35 36 0,25 0,10 0,30 0,12 0,68 0,43 0,98 0,76 2,40 1,36 37 0,28 0,11 0,32 0,13 0,42 0,31 1,63 1,21 1,63 1,21 38 0,30 0,12 0,32 0,14 0,48 0,34 1,42 1,05 1,42 1,05 39 0,25 0,12 0,33 0,14 0,53 0,31 1,15 0,82 1,80 1,25 40 0,33 0,15 0,34 0,14 0,59 0,38 0,92 0,61 1,25 0,90 TB 0,28 0,12 0,33 0,14 0,54 0,36 1,07 0,74 1,74 1,12 Phụ chương 3: Chiều dài các bộ phận trên cơ thể thành trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm) STT Râu đầu Vòi Thân Cánh* 1 0,89 0,50 2,80 4,10 2 0,90 0,52 2,90 4,24 3 0,90 0,52 3,00 4,30 4 0,85 0,48 2,72 3,88 5 0,91 0,54 3,00 4,34 6 0,92 0,55 3,00 4,36 7 0,86 0,49 2,75 3,90 8 0,88 0,50 2,79 4,08 9 0,90 0,51 2,95 4,30 10 0,89 0,48 2,85 4,16 11 0,85 0,42 2,25 3,36 12 0,84 0,41 2,18 3,04 13 0,81 0,40 2,09 2,98 14 0,83 0,41 2,20 3,30 15 0,80 0,41 2,00 2,96 16 0,82 0,40 2,10 3,02 17 0,81 0,42 2,15 3,08 18 0,79 0,40 2,05 3,00 19 0,79 0,40 2,10 3,02 20 0,80 0,41 2,00 2,96 21 0,89 0,50 2,80 4,10 22 0,90 0,52 2,90 4,24 23 0,90 0,52 3,00 4,30 24 0,85 0,48 2,72 3,88 25 0,91 0,54 3,00 4,34 26 0,92 0,55 3,00 4,36 27 0,86 0,49 2,75 3,90 28 0,88 0,50 2,79 4,08 29 0,90 0,51 2,95 4,30 30 0,89 0,48 2,85 4,16 31 0,85 0,42 2,25 3,36 32 0,84 0,41 2,18 3,04 33 0,81 0,40 2,09 2,98 34 0,83 0,41 2,20 3,30 35 0,80 0,41 2,00 2,96 36 0,82 0,40 2,10 3,02 37 0,81 0,42 2,15 3,08 38 0,79 0,40 2,05 3,00 39 0,79 0,40 2,10 3,02 40 0,80 0,41 2,00 2,96 Trung bình 0,85 (dao động từ 0,79 - 0,92) 0,46 ( dao động từ 0,40 - 0,55) 2,49 (dao động từ 2 - 3) 3,62 (Dao động từ 2,96 - 4,36) Ghi chú: (*) chiều dài sải cánh. Phụ chương 4: Thời gian ủ trứng của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ khi trứng được đẻ đến nở 5 ngày 6 ngày 7 ngày 8 ngày 1 0 0 9 0 2 0 15 2 0 3 0 10 6 0 4 0 10 7 0 5 0 0 11 0 6 10 0 0 0 7 0 10 2 2 8 0 12 5 1 9 0 11 4 0 10 0 1 13 3 11 0 8 2 6 12 0 1 15 0 13 0 0 15 2 14 9 0 0 0 15 0 12 9 0 16 0 1 4 3 17 1 10 6 0 18 1 4 0 0 19 3 18 13 0 20 0 12 2 18 Tổng số trứng (319) 24 135 125 35 Thời gian ủ trứng trung bình: 6,536 (dao động từ 5 – 8 ngày) Phụ chương 5: Thời gian tuổi 1 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russelltrong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ trứng nở đến hết tuổi 1 3 ngày 4 ngày 5 ngày 1 0 6 3 2 2 3 12 3 9 5 2 4 0 7 10 5 9 2 0 6 10 0 0 7 0 10 2 8 5 12 1 9 11 4 0 10 13 3 1 11 6 8 2 12 15 1 0 13 0 15 2 14 0 8 1 15 15 6 0 16 4 3 1 17 12 5 0 18 5 0 0 19 18 10 3 20 18 8 2 Tổng số con (310) 152 116 42 Thời gian tuổi 1 trung bình: 3,645 (dao động từ 3 - 5 ngày) Phụ chương 6: Thời gian tuổi 2 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN - TNTN trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian bắt đầu tuổi 2 đến hết tuổi 2 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 1 0 6 3 0 0 0 2 0 2 10 1 0 1 3 0 9 3 2 0 1 4 0 6 10 1 0 0 5 0 2 6 2 0 1 6 4 2 2 0 1 0 7 0 2 8 0 0 0 8 0 5 6 2 1 1 9 1 5 2 3 0 1 10 0 2 8 0 4 1 11 7 4 2 1 0 0 12 2 2 4 6 0 0 13 1 8 0 3 1 1 14 2 5 0 0 0 0 15 9 6 0 2 0 1 16 3 1 3 0 0 0 17 3 7 2 3 1 0 18 3 1 0 0 0 0 19 10 8 3 0 0 1 20 8 10 2 0 1 0 Tổng số (264 con) 53 93 74 26 9 9 Thời gian trung bình tuổi 2: 3,515 ngày (dao động từ 2 - 7 ngày) Phụ chương 7: Thời gian tuổi 3 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian bắt đầu tuổi 3 đến hết tuổi 3 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 1 0 3 2 3 0 2 10 2 0 1 0 3 9 4 0 0 0 4 6 5 2 0 1 5 5 2 0 2 1 6 4 1 0 1 1 7 1 5 1 0 0 8 6 4 0 1 1 9 1 6 2 2 2 10 2 0 8 2 1 11 0 7 3 0 2 12 1 8 2 1 0 13 6 4 0 2 0 14 0 0 1 5 0 15 9 0 4 1 1 16 4 2 0 0 0 17 8 4 2 0 0 18 3 0 1 0 0 19 12 6 0 0 2 20 5 2 10 2 0 Tổng số con (230) 92 65 38 23 12 Thời gian trung bình tuổi 3: 4,12 ngày(dao động từ 3 - 7 ngày) Phụ chương 8: Thời gian tuổi 4 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russelltrong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian bắt đầu tuổi 4 đến hết tuổi 4 7 ngày 8 ngày 9 ngày 10 ngày 11 ngày 12 ngày 13 ngày 14 ngày 1 4 0 2 0 0 1 0 0 2 6 4 0 0 0 0 1 0 3 5 3 0 2 0 0 1 0 4 2 6 1 0 3 0 0 0 5 1 3 2 0 0 1 0 1 6 3 3 0 1 0 0 0 0 7 2 1 0 1 0 0 1 0 8 4 1 2 0 1 1 0 1 9 3 0 4 1 0 2 0 0 10 4 0 3 0 1 0 1 0 11 0 4 3 0 1 0 1 0 12 4 3 0 2 0 1 0 0 13 6 0 2 0 0 0 1 0 14 3 0 1 0 1 0 0 0 15 6 3 0 2 0 0 0 1 16 0 2 0 2 0 1 0 0 17 1 6 0 0 2 0 1 0 18 0 2 0 0 0 1 0 0 19 8 0 4 0 2 0 0 1 20 4 6 0 2 0 2 1 0 Tổng số con (183) 66 47 24 13 11 10 8 4 Thời gian trung bình tuổi: 8,66 ngày (dao động từ 7 - 14 ngày) Phụ chương 9: Tỷ lệ trứng nở của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN - TNTN trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Số trứng đếm được /ổ (trứng) Số ấu trùng tuổi 1 đếm được/ổ (con) Tỷ lệ nở (%) 1 6 6 100 2 4 4 100 3 5 5 100 4 6 6 100 5 6 6 100 6 6 6 100 7 6 5 83,33 8 5 5 100 9 6 6 100 10 6 6 100 11 5 5 100 12 6 6 100 13 4 4 100 14 5 4 80 15 5 5 100 16 4 4 100 17 6 6 100 18 5 4 80 19 6 5 83,33 20 6 6 100 21 6 6 100 22 4 4 100 23 5 5 100 24 6 6 100 25 6 6 100 26 6 6 100 27 4 3 75 28 5 5 100 29 6 6 100 30 6 5 83,33 31 5 5 100 32 6 6 100 33 4 4 100 34 6 6 100 35 5 5 100 36 4 4 100 37 6 6 100 38 5 4 80 39 6 5 83,33 40 6 6 100 Trung bình 5,375 5,175 96,21 Dao động 4 - 6 3 - 6 75 - 100 Phụ chương 10: Kích thước của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius qua các giai đoạn trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN - TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm) STT Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 * Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng 1 0,17 0,085 0,31 0,14 0,38 0,18 0,48 0,27 0,58 0,38 2 0,20 0,10 0,25 0,12 0,40 0,25 0,50 0,29 0,60 0,42 3 0,18 0,09 0,30 0,14 0,39 0,20 0,52 0,30 0,65 0,43 4 0,19 0,092 0,29 0,13 0,37 0,18 0,47 0,27 0,90 0,60 5 0,20 0,095 0,35 0,16 0,35 0,16 0,45 0,25 0,58 0,39 6 0,21 0,099 0,31 0,14 0,40 0,22 0,55 0,34 0,85 0,56 7 0,18 0,09 0,25 0,12 0,42 0,25 0,50 0,30 0,90 0,58 8 0,22 0,10 0,30 0,14 0,41 0,22 0,54 0,32 0,86 0,54 9 0,21 0,10 0,29 0,13 0,45 0,25 0,45 0,25 0,80 0,52 10 0,23 0,11 0,35 0,16 0,43 0,25 0,51 0,31 0,78 0,45 11 0,19 0,097 0,28 0,14 0,40 0,23 0,58 0,36 0,58 0,36 12 0,20 0,098 0,30 0,14 0,38 0,18 0,56 0,33 0,86 0,57 13 0,18 0,089 0,26 0,12 0,40 0,25 0,50 0,29 0,75 0,50 14 0,20 0,095 0,32 0,15 0,40 0,22 0,49 0,27 0,85 0,56 15 0,17 0,086 0,27 0,13 0,42 0,25 0,46 0,25 0,90 0,58 16 0,21 0,099 0,33 0,15 0,41 0,22 0,57 0,35 0,86 0,54 17 0,19 0,096 0,35 0,16 0,39 0,23 0,53 0,30 0,80 0,52 18 0,22 0,10 0,30 0,14 0,35 0,18 0,52 0,30 0,78 0,45 19 0,19 0,087 0,29 0,13 0,40 0,22 0,55 0,33 0,75 0,50 20 0,20 0,097 0,35 0,16 0,42 0,25 0,50 0,29 0,70 0,47 21 0,17 0,085 0,31 0,14 0,38 0,18 0,48 0,27 0,58 0,38 22 0,20 0,10 0,25 0,12 0,40 0,25 0,50 0,29 0,60 0,42 23 0,18 0,09 0,30 0,14 0,39 0,20 0,52 0,30 0,65 0,43 24 0,19 0,092 0,29 0,13 0,37 0,18 0,47 0,27 0,90 0,60 25 0,20 0,095 0,35 0,16 0,35 0,16 0,45 0,25 0,58 0,39 26 0,21 0,099 0,31 0,14 0,40 0,22 0,55 0,34 0,85 0,56 27 0,18 0,09 0,25 0,12 0,42 0,25 0,50 0,30 0,90 0,58 28 0,22 0,10 0,30 0,14 0,41 0,22 0,54 0,32 0,86 0,54 29 0,21 0,10 0,29 0,13 0,45 0,25 0,45 0,25 0,80 0,52 30 0,23 0,11 0,35 0,16 0,43 0,25 0,51 0,31 0,78 0,45 31 0,19 0,097 0,28 0,14 0,40 0,23 0,58 0,36 0,58 0,36 32 0,20 0,098 0,30 0,14 0,38 0,18 0,56 0,33 0,86 0,57 33 0,18 0,089 0,26 0,12 0,40 0,25 0,50 0,29 0,75 0,50 34 0,20 0,095 0,32 0,15 0,40 0,22 0,49 0,27 0,85 0,56 35 0,17 0,086 0,27 0,13 0,42 0,25 0,46 0,25 0,90 0,58 36 0,21 0,099 0,33 0,15 0,41 0,22 0,57 0,35 0,86 0,54 37 0,19 0,096 0,35 0,16 0,39 0,23 0,53 0,30 0,80 0,52 38 0,22 0,10 0,30 0,14 0,35 0,18 0,52 0,30 0,78 0,45 39 0,19 0,087 0,29 0,13 0,40 0,22 0,55 0,33 0,75 0,50 40 0,20 0,097 0,35 0,16 0,42 0,25 0,50 0,29 0,70 0,47 Trung bình 0,197 0,095 0,30 0,14 0,398 0,219 0,512 0,298 0,767 0,496 Ghi chú: (*) tuổi 4 được xem như giai đoạn nhộng Phụ chương 11: Chiều dài các bộ phận trên cơ thể thành trùng rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%; đơn vị: mm) STT Râu đầu Vòi Thân Cánh* 1 0,30 0,30 0,90 1,8 2 0,30 0,28 0,85 1,66 3 0,30 0,30 0,90 1,8 4 0,28 0,30 0,86 1,74 5 0,30 0,30 0,90 1,7 6 0,31 0,30 0,93 1,88 7 0,29 0,28 0,87 1,76 8 0,32 0,30 0,95 1,92 9 0,30 0,30 0,92 1,8 10 0,33 0,31 1,20 2,42 11 0,35 0,32 1,30 2,56 12 0,30 0,30 0,92 1,8 13 0,37 0,33 1,40 2,7 14 0,31 0,30 0,93 1,88 15 0,35 0,32 1,35 2,6 16 0,33 0,31 1,10 2,24 17 0,31 0,30 1,00 2,2 18 0,33 0,31 1,25 2,54 19 0,30 0,30 0,90 1,8 20 0,30 0,28 0,85 1,66 21 0,30 0,30 0,90 1,8 22 0,30 0,28 0,85 1,66 23 0,30 0,30 0,90 1,8 24 0,28 0,30 0,86 1,74 25 0,30 0,30 0,90 1,7 26 0,31 0,30 0,93 1,88 27 0,29 0,28 0,87 1,76 28 0,32 0,30 0,95 1,92 29 0,30 0,30 0,92 1,8 30 0,33 0,31 1,20 2,42 31 0,35 0,32 1,30 2,56 32 0,30 0,30 0,92 1,8 33 0,37 0,33 1,40 2,7 34 0,31 0,30 0,93 1,88 35 0,35 0,32 1,35 2,6 36 0,33 0,31 1,10 2,24 37 0,31 0,30 1,00 2,2 38 0,33 0,31 1,25 2,54 39 0,30 0,30 0,90 1,8 40 0,30 0,28 0,85 1,66 Trung bình 0,314 0,302 1,014 2,002 ( dao động từ 0,28 - 0,37) (dao động từ 0,28 - 0,33) (dao động từ 0,85 - 1,4) (dao động từ 1,66 - 2,7) Ghi chú: (*) chiều dài sải cánh. Phụ chương 12: Thời gian ủ trứng của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ khi trứng được đẻ đến nở 5 ngày 6 ngày 7 ngày 8 ngày 1 2 1 1 0 2 1 3 0 1 3 0 3 2 0 4 0 0 4 0 5 0 3 1 0 6 1 0 3 0 7 0 1 2 1 8 0 0 3 1 9 0 2 4 0 10 1 3 0 0 11 2 0 1 0 12 1 3 0 1 13 0 3 2 0 14 0 1 3 0 15 0 3 1 2 16 0 1 3 0 17 0 1 2 1 18 0 1 5 0 19 0 2 3 1 20 1 3 0 0 Tổng số trứng (91) 9 34 40 8 Thời gian ủ trứng trung bình: 6,52 (dao động từ 5 – 8 ngày) Phụ chương 13: Thời gian tuổi 1 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ khi trứng được nở đến hết tuổi 1 3 ngày 4 ngày 5 ngày 1 0 3 0 2 1 4 1 3 0 3 1 4 0 0 3 5 0 3 1 6 2 1 0 7 1 3 0 8 1 3 0 9 0 4 2 10 1 3 0 11 2 0 1 12 1 3 0 13 0 4 0 14 1 3 0 15 0 4 2 16 0 3 0 17 2 2 0 18 3 2 0 19 2 3 0 20 0 2 1 Tổng số con (82) 17 53 12 Thời gian tuổi 1 trung bình: 3,94 ngày (dao động từ 3 - 5 ngày) Phụ chương 14: Thời gian tuổi 2 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ tuổi 2 đến hết tuổi 2 2 ngày 3 ngày 4 ngày 1 2 0 0 2 4 1 1 3 0 3 0 4 2 0 0 5 0 3 1 6 2 1 0 7 3 0 0 8 2 2 0 9 2 4 0 10 0 2 1 11 2 0 0 12 1 3 0 13 0 2 1 14 3 0 0 15 3 0 2 16 1 2 0 17 2 0 1 18 3 2 0 19 0 3 0 20 0 2 1 Tổng số con (70) 32 30 8 Thời gian tuổi 2 trung bình: 2,66 ngày (dao động từ 2 - 4 ngày) Phụ chương 15: Thời gian tuổi 3 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ tuổi 3 đến hết tuổi 3 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 1 0 2 0 0 2 4 0 1 1 3 0 3 0 0 4 0 0 0 2 5 2 1 1 0 6 2 1 0 0 7 0 2 0 1 8 3 1 0 0 9 0 3 2 0 10 0 2 1 0 11 0 2 0 0 12 0 1 3 0 13 0 2 1 0 14 0 0 3 0 15 0 2 2 0 16 1 2 0 0 17 0 0 1 2 18 1 2 0 1 19 0 3 0 0 20 0 2 1 0 Tổng số con (67 ) 13 31 16 7 Thời gian tuổi 3 trung bình: 3,25 ngày (dao động từ 2 - 5 ngày) Phụ chương 16: Thời gian tuổi 4 của rầy phấn trắng Bemisia tabaci Gennadius trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang. (T0TB = 31,50C, H TB = 70%) Ổ trứng quan sát Thời gian từ tuổi 4 đến hết tuổi 4 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 1 0 0 2 0 2 1 0 3 1 3 0 0 2 1 4 0 0 0 2 5 0 0 1 2 6 0 1 0 2 7 0 2 0 1 8 2 0 1 0 9 0 0 2 2 10 0 0 2 1 11 0 0 0 2 12 0 1 3 0 13 0 0 1 1 14 0 0 3 0 15 1 0 2 0 16 1 0 2 0 17 0 0 1 2 18 1 2 0 1 19 0 3 0 0 20 0 2 1 0 Tổng số con (61 ) 6 11 26 18 Thời gian tuổi 4 trung bình: 5,92 ngày (dao động từ 4 - 7 ngày)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfngothinhuha_4411.pdf
Luận văn liên quan