Luận án Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam

Thái độ đối với hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam bị ảnh hưởng cùng lúc bởi 2 nhân tố khá trái ngược nhau là cảm nhận bản thân là người hiện đại và cảm nhận bản thân là người truyền thống, trong đó ảnh hưởng của cảm nhận bản thân là người truyền thống mạnh hơn, là cơ sở để các doanh nghiệp khuếch trương các đặc tính của sản phẩm một cách chính xác.

pdf152 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nhung_yeu_to_anh_huong_toi_y_dinh_mua_thuc_pham_huu.pdf
  • docxLA_PhanthanhHung_E.Docx
  • pdfLA_PhanThanhHung_Sum.pdf
  • pdfLA_PhanThanhHung_TT.pdf
  • docxLA_PhanThanhHung_V.Docx