• Đề tài Thiết kế hệ thống thoát nước của đường, cống và rãnh dọcĐề tài Thiết kế hệ thống thoát nước của đường, cống và rãnh dọc

  Đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến đường A-B” là một nhu cầu bức thiết. Dự án này rất khả thi, đầu tư dự án sẽ mang lại những hiệu quả sau: - Mở ra một hướng lưu thông mới trong khu vực. Thiết lập một trục đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. - Chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải thiện môi trường môi sinh, định hình và phát triển hệ t...

  doc293 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tính liên tục holder và sự ổn định của nghiệm phương trình monge - AmpereLuận văn Tính liên tục holder và sự ổn định của nghiệm phương trình monge - Ampere

  Trong chương này, ta sẽ ứng dụng các kết quả của chương trước về tính ổn định nghiệm của phương trình Monge-Ampère phức đổ nghiên cứu tính chất của hàm đa điền hòa dưới. Dặc biệt là lớp hàm thác triển dưới cực đại với các giá trị biên. 3.1 Tính chất của các hàm thuộc lớp Cegrell Dầu tiên, ta đưa ra định nghĩa về hàm thác triển dưới cực đại của mộ...

  pdf77 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân khu vực phía bắc nước ta hiện nayLuận văn Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân khu vực phía bắc nước ta hiện nay

  Trong những năm qua, tình hình chính trị - an ninh trên thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ. tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Cục diện thế ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nayLuận văn Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

  Giáo dục CMĐĐKD diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, phức tạp. Trong bối cảnh đó, giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả quan trọng nhất được thể hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; trong việc xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng giáo dục; trong thiết kế,...

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nayLuận văn Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

  Tuyên truyền pháp luật là lĩnh vực vô cùng rộng lớn, có đến hàng trăm văn bản pháp luật điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội. Trong phạm vi của luận án này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu về hiệu quả tuyên truyền pháp luật ở 3 lĩnh vực liên quan nhiều đến CBĐV là: Pháp luật phòng, chống tham nhũng; Pháp luật thực hành tiết...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 920 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa BìnhĐề tài Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình

  Mặc dù vũ trụ quan và nhân sinh quan trong Mo Mường Hòa Bình chưa thể hiện ở trình độ khái niệm, phạm trù (đặc trưng của triết học bác học) nhưng nó thể hiện dưới dạng biểu tượng (đặc trưng của triết lý dân gian) có giá trị như những cổ mẫu đóng vai trò nền tảng nhận thức cho sự hình thành, phát triển tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật,. của ngư...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nhân sinh quan phật giáo trong truyện cổ tích Việt NamLuận án Nhân sinh quan phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

  Đạo Phật nhìn đời bi quan khi cho rằng “đời là bể khổ” con người không tin tưởng cuộc sống thực tại. Mỗi con người đều tồn tại trong mình hai phần thể xác và tinh thần, sự bi quan không có niềm tin vào cuộc sống xuất phát từ yếu tố khách quan hoặc yếu tố chủ quan sự thất bại trong cuộc đời mà ra. Chính tư tưởng hướng nội tâm trong đạo Phật đã ả...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt NamLuận văn Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam

  Từ những hiệu quả của các chiến lược, tính điểm, đánh giá từng phương án như. Tác giả đưa ra chiến lược kết hợp đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài. 3.4.2.6. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam a. Nhóm giải pháp về tổ chức: Nâng cao nhận thức và hành động trong công tác phát ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu xác định các thông số khí quyển từ số liệu lidar quan trắc xon khíLuận văn Nghiên cứu xác định các thông số khí quyển từ số liệu lidar quan trắc xon khí

  Xác định độ cao lớp biên từ số liệu LIDAR bằng phương pháp biến đổi hiệp phương sai WCT (Wavelet Covariance Transform) Brook năm 2003 đã đưa ra phương pháp xác định độ cao lớp biên từ số liệu LIDAR bằng phương pháp biến đổi hiệp phương sai WCT (Wavelet Covariance Transform) [9]. Biến đổi hiệp phương sai WCT (Wavelet Covariance Transform) được ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 754 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamLuận văn Quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

  - VCB cần tranh thủ sự trợ giúp của đối tác chiến lược nước ngoài - Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro hoạt động; Các quy trình nghiệp vụ cụ thể của các hoạt động kinh doanh. - Tuân thủ 10 nguyên tắc vàng trong quản trị RRHĐ như Luận án đã nêu ở chương 1. - VCB cần nâng cao chất lượng dự báo thị trường trong và ngoài nước. - Tăng cường sự phố...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 3