• Khóa luận Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà NộiKhóa luận Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

  Về mặt lý luận: Đề tài góp phần làm đầy đủ và phong phú hơn các khái niệm về KTTT, đồng thời nắm bắt được công tác đào tạo người dùng tin của thư viện. Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của khóa luận là cơ sở để khẳng định tầm quan trọng của KTTT, đồng thời sẽ giúp Trung tâm TT – TVĐHSP HN và Ban giám hiệu Nhà trường nhận ra thực trạng công...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Biến đổi tín ngưỡng thờ thành hoàng làng tại xã Đồng minh, huyện Vĩnh bảo, Hải PhòngBiến đổi tín ngưỡng thờ thành hoàng làng tại xã Đồng minh, huyện Vĩnh bảo, Hải Phòng

  Khóa luận đã sử dụng cơ sở lý luận dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin (quán triệt những nguyên tắc của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật lịch sử), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo , đánh giá cũng như các quan điểm của Đảng ta để nhìn nhận giá trị của tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục trí tuệĐề tài Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục trí tuệ

  Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm cụ thể ở đây là sách của công ty Trí Tuệ. Phản ánh trung thực những thành quả cùng hạn chế của việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh sách của công ty từ đó đề xuất một số giải pháp .

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thực trạng xây dựng thư viện số tại thư viện Tạ quang bửu trường đại học học bách khoa Hà NộiKhóa luận Thực trạng xây dựng thư viện số tại thư viện Tạ quang bửu trường đại học học bách khoa Hà Nội

  Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng xây dựng thư viện số tại TV TQB trường ĐHBK HN và đề xuất giải pháp hoàn thiện xây dựng thư viện số. +Nhiệmvụ: ‐ Hệ thống hóa các vấn đề cơ sở lý luận về thư viện số. ‐ Khảo sát thực trạng hoạt động xây dựng thư viện số. ‐ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện số tại TV T...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản thế giới trong hai năm 2012 - 2013Khóa luận Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản thế giới trong hai năm 2012 - 2013

  Đề tài nghiên cứu làm rõ những lý luận về xuất bản phẩm và hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của nhà xuất bản. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà nội hiện nayKhóa luận Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà nội hiện nay

  Bài nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu về sự biến động của thị trường sách văn học dịch, nhu cầu sử dụng sách văn học dịch, đặc biệt nghiên cứu sự tác động của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên. Qua đó, đưa ra những biện pháp để ngăn chặn những tác động xấu của sách văn học dịch đối với giới trẻ. 3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác giáo dục của bảo tàng Hồ Chí Minh (từ năm 2000 đến nay)Khóa luận Công tác giáo dục của bảo tàng Hồ Chí Minh (từ năm 2000 đến nay)

  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Bảo tàng Hồ Chí Minh. -Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh -Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục của Bảo tàng Hồ Chí Minh, các hình thức hoạt động giáo dục của bảo tàng. -Đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục của Bảo tàng Hồ Chí Minh. -Đề xuất một số giải pháp để nâng cao ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nghi lễ lên đồng trong tang ma người TàyKhóa luận Nghi lễ lên đồng trong tang ma người Tày

  Đề tài chỉ tiến hành các nội dung nghiên cứu tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, nhưng tập trung vào một điểm tiêu biểu được chọn khảo sát chính là bản Cò Luồng và bản Nà Kéo, những bản chỉ có người Tày sinh sống, đồng thời là những bản có số dân đông nhất xã và còn giữ được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc. Nghiên cứu về tình hình ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu khả năng kiến thức thông tin của sinh viên trường đại học luật Hà NộiKhóa luận Tìm hiểu khả năng kiến thức thông tin của sinh viên trường đại học luật Hà Nội

  Năm 2009, tác giả Trương Đại Lượng đã công bố nghiên cứu “Vai trò của thư viện trong việc phổ biến kiến thức thông tin” trên Tạp chí Thư viện Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một số định nghĩa về KTTT, nêu bật vai trò của TV trong việc phổ biến KTTT cho bạn đọc và trình bày thực trạng triển khai KTTT trên thế giới và ở Việt Na...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác tuyên truyền - Giáo dục của bảo tàng lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2009)Khóa luận Công tác tuyên truyền - Giáo dục của bảo tàng lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2009)

  Hệ thống đầy đủ thông tin và nguồn tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền – giáo dục của BTLSVN từ năm 2000 đến nay. - Nghiên cứu thực trạng, bước đầu đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền - giáo dục của bảo tàng - Khóa luận cung cấp tài liệu tham khảo cho các bảo tàng và sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0