• Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk NôngTóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk Nông

  Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa nổi trội trong đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động của lễ hội là hoạt động hướng tới cộng đồng, phục vụ cộng đồng. Hoạt động này diễn ra với những hình thức và cấp độ khác nhau, nhằm thỏa mãn và phục vụ lợi ích đa dạng trước mắt và lâu dài của các tầng lớp trong xã hội, thõa mãn những nhu cầu củ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk NôngLuận văn Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk Nông

  Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa nổi trội trong đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động của lễ hội là hoạt động hướng tới cộng đồng, phục vụ cộng đồng. Hoạt động này diễn ra với những hình thức và cấp độ khác nhau, nhằm thỏa mãn và phục vụ lợi ích đa dạng trước mắt và lâu dài của các tầng lớp trong xã hội, thõa mãn những nhu cầu c...

  pdf121 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu để tăng hiệu quả lưu trữ chuỗi DNATóm tắt Luận văn Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu để tăng hiệu quả lưu trữ chuỗi DNA

  Đạt được những ưu việt về tỉ lệ nén, thời gian giải nén và không gian lưu trữ. Đồng thời xử lý và nén được nhiều định dạng tệp gen. Nhưng JDNA lại gặp bất lợi về thời gian nén do phải xử lý những chuỗi gen có sự tương đồng chưa cao, gồm nhiều những kí tự khác các bazơ đặc trưng (A, T, G, C) và chỉ đạt được tỉ lệ nén cao với các chuỗi DNA đã đượ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu để tăng hiệu quả lưu trữ chuỗi DNALuận văn Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu để tăng hiệu quả lưu trữ chuỗi DNA

  Mặc dù những thách thức đối với lưu trữ thông tin chuỗi DNA cho tới nay đã có thể kiểm soát phần nào nhưng việc cải tiến trong sắp xếp chuỗi đa lượng và phương pháp nén tốt hơn cho chuỗi DNA vẫn là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng sinh học, nhất là những tiềm năng trong việc kiểm soát việc mất thông tin trong hoặc sau quá trình nén/giải ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Một số mô hình học máy trong phân loại câu hỏiTóm tắt Luận văn Một số mô hình học máy trong phân loại câu hỏi

  Phân loại câu hỏi là một vấn đề khó.Thực tế là máy cần phải hiểu được câu hỏi và phân loại nó vào loại chính xác.Điều này được thực hiện bởi một loạt các bước phức tạp.Luận văn này đã trình bày các kiến thức cơ bản của bài toán phân loại câu hỏi và giới thiệu một số thuật toán để giải quyết bài toán phân loại.Tuy nhiên, luận văn chỉ mang tính t...

  pdf23 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số mô hình học máy trong phân loại câu hỏiLuận văn Một số mô hình học máy trong phân loại câu hỏi

  Phân loại câu hỏi là một vấn đề khó.Thực tế là máy cần phải hiểu được câu hỏi và phân loại nó vào loại chính xác.Điều này được thực hiện bởi một loạt các bước phức tạp.Luận văn này đã trình bày các kiến thức cơ bản của bài toán phân loại câu hỏi và giới thiệu một số thuật toán để giải quyết bài toán phân loại.Tuy nhiên, luận văn chỉ mang tính t...

  pdf59 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng Android app cho hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia NDBSTóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng Android app cho hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia NDBS

  Kết quả đạt được - Tìm hiểu về hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học ở Việt Nam. Xây dựng công cụ tìm kiếm về đa dạng sinh học Việt Nam trên nền tảng Android dành cho các thiết bị di dộng thông minh. Cung cấp cho cộng đồng một phương tiện tra cứu thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam mà dễ dàng tra cứu và tìm hiểu. Hỗ trợ các chuyên gia, n...

  pdf30 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu xây dựng Android app cho hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia NDBSLuận văn Nghiên cứu xây dựng Android app cho hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia NDBS

  Kết quả đạt được - Tìm hiểu về hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học ở Việt Nam. - Xây dựng công cụ tìm kiếm về đa dạng sinh học Việt Nam trên nền tảng Android dành cho các thiết bị di dộng thông minh. - Cung cấp cho cộng đồng một phương tiện tra cứu thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam mà dễ dàng tra cứu và tìm hiểu. - Hỗ trợ các chuyê...

  pdf81 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Sử dụng mô hình phân lớp để dự đoán mật độ giao thôngTóm tắt Luận văn Sử dụng mô hình phân lớp để dự đoán mật độ giao thông

  Cây quyết định oblivious là cây quyết định mà tất cả các nút tại cùng cấp thì cùng tính năng. Mặc dù có những hạn chế, song cây quyết định oblivious rất hiệu quả trong việc lựa chọn tính năng. [Almuallim và Deitterich (1994)] cũng như [Schlimmer (1993)] đã đề xuất một thủ tục lựa chọn tính năng trước đây bằng cách xây dựng cây quyết định oblivi...

  pdf24 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suyTóm tắt Luận văn Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy

  Với những nội dung đã tìm hiểu, nghiên cứu và được trình bày trong luận văn cả về lý thuyết và thực nghiệm, luận văn đã đặt được những kết quả như sau: - Tìm hiểu khái quát về đối tượng 3D, mô hình 3D và cách xây dựng mô hình 3D. - Tìm hiểu khái quát về cách thức thể hiện một số trạng thái biểu cảm khuôn mặt cơ bản trong thực tế, cách thức mô h...

  pdf21 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0