• Đề tài Chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam: Nhũng vấn đề đặt ra và giải phápĐề tài Chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam: Nhũng vấn đề đặt ra và giải pháp

  • Hoạt động của Cục QLCT trong các công tác bảo vệ quyền lọi NTD Cục QLCT là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công thương. Với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi NTD, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào...

  pdf87 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk NôngLuận văn Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông

  Việc kê khai đăng ký vốn do chủ doanh nghiệp tự khai và chịu trách nhiệm nên rất khó xác định được số vốn đầu tư thực tế và thực hiện. Một số doanh nghiệp sau khi đăng ký các thành viên không thực hiện góp vốn theo cam kết đã dẫn đến tình trạng tranh chấp, kiện tụng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Các nguồn ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế gtgt đối với DNTN trên địa bàn tỉnh Đắk LắkLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế gtgt đối với DNTN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Cục thuế đã quản lý sát sao, hiệu quả các DNTN có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cục đã hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế GTGT, hạn chế tình trạng thất thu thuế và giảm tình trạng nợ đọng thuế GTGT. - Trong tổ chức công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DNTN đã triển khai và thực hiện tốt các văn bản, quy trình quản lý, thực hiện các quy ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Phát triển du lịch tại tỉnh Quảng NgãiLuận văn Phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi

  Tổ chức các trạm thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch và các đầu mối giao thông chính đến Quảng Ngãi như sân bay, bến xe Xây dựng các điểm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ kết hợp cung cấp thông tin cho du khách thông qua việc chiếu phim, phát tờ rơi giới thiệu các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhả hàng, cửa hàng lưu niệm của Quảng Ngã...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghệ cao Đà NẵngLuận văn Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghệ cao Đà Nẵng

  Trong giai đoạn ngắn hạn (2010-2015), cần tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo trên nền tảng hiện có của một số cơ sở đang tồn tại. Bắt đầu xây dựng một số cơ sở hạ tầng và nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong mức độ khả thi, như Đại học Quốc tế mới đang được quy hoạch tại khuôn viên củ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ðăk NôngLuận văn Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ðăk Nông

  Tỉnh đăk Nông là một trong những mới thành lập, có xuất phát ñiểm thấp, ñiều kiện về cơ sở hạ tầng còn yếu kém, giao thông ñi lại khó khăn - Tuy ñược Nhà nước ưu tiên nguồn lực ñầu tư cho các huyện nghèo, xã, thôn, buôn ñặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, nhưng mức ñầu tư còn thấp so với nhu cầu thực tế của ñịa phương. - Chưa kịp thời ba...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính - Kế hoạch huyện Krông pắc, tỉnh Đắk LắkLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính - Kế hoạch huyện Krông pắc, tỉnh Đắk Lắk

  Qua phân tích những tồn tại và nguyên nhân, từ thực tiễn điều hành NSNN tại địa phương cho thấy cần phải thực hiện tốt các công tác sau: - Phải hoàn thiện công tác lập dự toán và chấp hành dự toán chi ngân sách. - Quản lý sử dụng hiệu quả các khoản chi NSNN. - Hoàn thiện công tác quyết toán chi NS hàng năm. - Cần tăng cường công tác thành tr...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện krông nô tỉnh Đắk NôngLuận văn Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện krông nô tỉnh Đắk Nông

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Krông Nô lần thứ VII đã xác định mục tiêu đến năm 2020, huyện Krông Nô phát triển đạt mức khá ở khu vực Tỉnh Đăk Nông, sớm trở thành Huyện công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; đồng thời xác định chỉ tiêu giải quyết việc làm trong 5 năm trên 1.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 45%; ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Kon TumLuận văn Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum

  Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trường nghiệp vụ du lịch để bồi dưỡng bổ sung kiến thức, đào tạo mới và đào tạo lại nguồn nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển. Tập trung đầu tư, tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch; Cần có chính sách để các doanh nghiệp...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh Ðắk NôngLuận văn Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh Ðắk Nông

  b. Cơ cấu nguồn nhân lực bảo ñảm phân bố theo tuyến Tăng cường cán bộ cho các tuyến huyện và tuyến xã: thì cần phải có quy ñịnh luân chuyển, bắt buộc bác sĩ tuyến trên về phục vụ tuyến dưới trong một thời gian nhất ñịnh nhằm tăng cường nhân lực ở các tuyến huyện, xã khó khăn. Tăng cường y tế dự phòng và y tế cộng ñồng tại các huyện. ðào tạo n...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 2