• Khóa luận Hoạt động phát hành tạp chí trong vài năm gần đâyKhóa luận Hoạt động phát hành tạp chí trong vài năm gần đây

  Tạp chí có đặc thù riêng khác với báo chí thông thường (báo tờ) nên khả năng phát hành tiêu thụ của tạp chí sẽ khác. Đặc biệt, đối với một bộ phận báo chí nhà nước, trong đó có tạp chí Kiểm sát, tồn tại theo cơ chế bao cấp là chính, thường có tư tưởng, nhận thức làm sao tăng dịch vụ quảng cáo trên tạp chí chứ chưa quan tâm đúng mức tới hoạt độn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tục lệ cưới xin của người Mường ở xóm Đa, xã Tân mỹ, huyện Lạc sơn, tỉnh Hoà BìnhKhóa luận Tục lệ cưới xin của người Mường ở xóm Đa, xã Tân mỹ, huyện Lạc sơn, tỉnh Hoà Bình

  Dưới thời Pháp, do yêu cầu muốn hiểu biết về người Mường để phục vụ cho mục đích cai trị, các cha cố, sĩ quan Pháp đã ghi chép về người Mường và xuất bản thành sách. Một số tác phẩm có giá trị như người Mường ở tỉnh Hoà Bình (P. Grossin), cư dân Đông Sơn và những người Mường (Gouloubew), Người Mường (J. Cuisinier) ư đây là cuốn miêu tả về người...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần văn hóa Phương NamKhóa luận Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam

  Ngoài những phần mở đầu, kết luận, các danh mục. Đề tài của em bao gồm 3 chương:  Chương 1: Thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm và ý nghĩa của việc mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm đối với công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam.  Chương 2: Tình hình mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam.  Chươ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Thị trường băng đĩa tại Hà nội năm 2008Thị trường băng đĩa tại Hà nội năm 2008

  Luận văn tập trung làm rõ đặc trưng, thị trường băng đĩa, đặt ra những phương hướng, phương pháp quản lý thị trường băng đĩa tại Hà Nội năm 2008. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng những phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, tiếp cận tài liệu gốc để đối chiếu, so sánh từ đó rút ra những đề xuất nhằm đáp ứng mục đích nghiên cứu. ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện Hà NộiCông tác phục vụ bạn đọc tại thư viện Hà Nội

  Hoạt động phục vụ bạn đọc có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc khẳng định hiệu quả hoạt động của mỗi thư viện. Hoạt động đó có được tổ6 chức tốt thì thư viện mới có thể thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình. Thông qua quá trình thực tập, tham gia thực tế và nghiên cứu khảo sát hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện Hà Nội em hi vọng nh...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thực trạng quản lý nhà nƣớc về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải DươngKhóa luận Thực trạng quản lý nhà nƣớc về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Dương

  Tìm hiểu vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế – văn hóa xã hội thành phố Hải Dương; - Tìm hiểu thực trạng quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Dương; - Đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Dương.

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu sưu tập tài liệu, hiện vật “đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng cộng sản đông dương, tháng 02 – 1951” tại bảo tàng Hồ Chí MinhKhóa luận Tìm hiểu sưu tập tài liệu, hiện vật “đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng cộng sản đông dương, tháng 02 – 1951” tại bảo tàng Hồ Chí Minh

  Giới thiệu nội dung của bộ sưu tập tài liệu, hiện vật “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 2-1951” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu được, khóa luận góp phần khẳng định giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị giáo dục và giá trị lưu niệm của sưu tập, bổ sung nguồ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bước đầu tìm hiểu về công tác xã hội hóa trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng cách mạng Việt Nam (2004 - 2007)Bước đầu tìm hiểu về công tác xã hội hóa trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng cách mạng Việt Nam (2004 - 2007)

  Nghiên cứu những vấn đề thực hiện xã hội hoá hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, cụ thể là nghiên cứu những hình thức xã hội hoá trong hoạt động bổ sung kiện toàn kho và trưng bày tuyên truyền. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam giai đoạn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phân tích tình hình tài chính của nhà xuất bản văn học năm 2009Khóa luận Phân tích tình hình tài chính của nhà xuất bản văn học năm 2009

  Mục đích chủ yếu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là đánh giá thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích, thông qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp để họ có những quyết định cần thiết, phù hợp với các lợi ích kinh tế khác nhau....

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu di tích miếu Mạch lũng (thôn Mạch lũng – xã Đại mạch huyện Đông anh – thành phố Hà Nội)Khóa luận Tìm hiểu di tích miếu Mạch lũng (thôn Mạch lũng – xã Đại mạch huyện Đông anh – thành phố Hà Nội)

  Đối tượng nghiên cứu của bài khóa luận tốt nghiệp là di tích miếu Mạch Lũng (thôn Mạch Lũng - xã Đại Mạch - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội). 4. Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Nghiên cứu di tích miếu Mạch Lũng gắn liền với quá trình hình thành, tồn tại của di tích từ khi khởi dựng đến nay. Về không gian: Nghiên cứu di tích miếu Mạch Lũng t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0