• [Tóm tắt] Luận án Văn hóa tư tưởng phật giáo qua tư liệu văn bia Lý – Trần[Tóm tắt] Luận án Văn hóa tư tưởng phật giáo qua tư liệu văn bia Lý – Trần

  Có thể thấy, văn hóa tư tưởng Phật giáo thời Lý – Trần thể hiện trọn vẹn tinh thần dung hợp, hài hòa tất cả những giá trị tốt đẹp trong và ngoài Phật giáo. Song, sự dung hợp đó chủ yếu dựa trên nền tảng giáo điển nguyên điển của Phật giáo Ấn, phù hợp và thiết thực với đời sống tu học, đời sống thường nhật của văn hóa Việt, không sa đà vào hình thức...

  doc39 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình[Tóm tắt] Luận án Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình

  Hướng tiếp cận này hoàn toàn phù hợp trong trường hợp văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình và đặt ra sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy nền văn hóa đó như một tổng thể hữu cơ của tư tưởng, tri thức và khuôn mẫu hành vi liên quan tới nước của tộc người này. Những đề xuất để phát huy giá trị văn hóa nước của người Mường, vì vậy, cũng ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tếLuận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Nhìn chung, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở các doanh nghiệp thương mại Việt Nam còn nặng về hình thức, thiếu thực chất, chưa tạo được bước đà chắc chắn cho sự phát triển bền vững. Nghiên cứu này đã đưa ra cách tiếp cận văn hoá kinh doanh của riêng các doanh nghiệp thương mại Việt Nam, từ đó, xây dựng mô hình “Cây văn hoá kinh doanh của doanh ...

  docx220 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế[Tóm tắt] Luận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Nhìn chung, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở các doanh nghiệp thương mại Việt Nam còn nặng về hình thức, thiếu thực chất, chưa tạo được bước đà chắc chắn cho sự phát triển bền vững. Nghiên cứu này đã đưa ra cách tiếp cận văn hoá kinh doanh của riêng các doanh nghiệp thương mại Việt Nam, từ đó, xây dựng mô hình “Cây văn hoá kinh doanh của doanh ...

  docx27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tiểu thuyết về Đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền bắc giai đoạn 1960-1975Luận văn Tiểu thuyết về Đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền bắc giai đoạn 1960-1975

  Qua việc khảo sát diện mạo tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền Bắc giai đoạn 1960-1975, luận án mong muốn đem lại một nhận thức tương đối đầy đủ hơn, khoa học hơn về những thành tựu và hạn chế của văn học Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt - giai đoạn đất nước phải tiến hành một cuộc chiến tranh khốc l...

  pdf183 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận án Văn hóa gia đình truyền thống của người Lào (nghiên cứu trường hợp huyện Xay, CHDCND Lào)Luận án Văn hóa gia đình truyền thống của người Lào (nghiên cứu trường hợp huyện Xay, CHDCND Lào)

  Về phương diện gia đình và văn hóa gia đình, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế có những tác động tích cực và tiêu cực đến các hợp phần của văn hóa gia đình, trong đó có sự biến đổi về hệ giá trị gia đình, chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình và vai trò của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn nghiên cứu của luận án, nh...

  pdf159 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình[Tóm tắt] Luận án Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình

  Hòa Bình là cái nôi của nền văn hóa Mường (người Mường chiếm 62% dân số toàn tỉnh), là cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Hòa Bình đang bước vào thời kỳ hội nhập văn hóa thế giới, nhiều vấn đề về gia đình đang diễn ra phức tạp. Văn hóa gia đình truyền thống ở đây được xem là có tính điển hình cho người Mường ở Việt Nam hiện nay. Gia đình Mường là nơi bả...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa đồng đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng[Tóm tắt] Luận án Văn hóa đồng đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng

  Văn hóa Đồng Đậu được sản sinh ra trong sự bùng nổ kỹ thuật luyện kim do cuộc cách mạng luyện khí mang lại - là một trong những nền văn hóa có sự đóng góp mang ý nghĩa tạo nền cho sự ra đời của nền văn minh rực rỡ ở buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc” [171, tr.73]. Kết quả nghiên cứu dưới các khía cạnh khác nhau như môi trường sinh thái, đặ...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận án Văn hóa của người Hmông theo đạo tin lành ở tỉnh Lào CaiLuận án Văn hóa của người Hmông theo đạo tin lành ở tỉnh Lào Cai

  Từ khi người Hmông có một bộ phận theo đạo Tin lành, đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu ở các góc độ Chính trị học, Tôn giáo học, Triết học. Dưới giác độ Nhân học thì chưa nhiều và mới ở tầm vĩ mô, chưa có nghiên cứu điểm, chưa xem xét một cách hệ thống những biến đổi ở các dạn...

  pdf183 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Vận dụng quan hệ tích hợp giữa tiếp nhận và tạo lập văn bản để rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận cho học sinh THPTLuận văn Vận dụng quan hệ tích hợp giữa tiếp nhận và tạo lập văn bản để rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận cho học sinh THPT

  Trong các thể loại văn bản, văn nghị luận là loại văn bản tiêu biểu thể hiện rõ nhất năng lực văn học của học sinh trong nhà trường THPT. Để có thể tạo lập được một văn bản nghị luận, học sinh trước hết phải được trang bị tốt các tri thức cũng như kĩ năng làm văn nghị luận cơ bản. Điều làm nên sức sống của một văn bản nghị luận là sự chặt chẽ, ...

  pdf141 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0