• Đào nguyên phổ trong đời sống văn hóa và văn học Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XXĐào nguyên phổ trong đời sống văn hóa và văn học Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

  Đối diện với sự khủng hoảng nhiều mặt của xã hội Xã hội Việt Nam giai đoạn giao thời có nhiều biến đổi lớn, có khủng hoảng trên nhiều mặt của xã hội như khủng hoảng về tư tưởng, khủng hoảng ý thức hệ và khủng hoảng về đường lối yêu nước. Vậy là vào thời điểm những năm bản lề giữa hai thế kỷ, đặc biệt là những năm đầu thế kỷ XX, chỉ còn mỗi văn ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại khách sạn crowne plaza west hanoiNâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại khách sạn crowne plaza west hanoi

  Đây là một vấn đề đang được quan tâm. Đã có một vài công trình nghiên cứu về chất lượng phục vụ của ngành du lịch Việt Nam. Ví dụ như các đề tài:7 - Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Nhà hàng, Khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch - Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Âu Lee Mayour khách sạn Hà Nội Hori...

  pdf19 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh Quảng nam hiện nayLuận văn Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh Quảng nam hiện nay

  Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm đào tạo những người lao động chất lượng cao cho xã hội cần quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên. Vị thế của đất nước trên trường quốc tế như thế nào? Nền văn hóa truyền thống sẽ được kế thừa, bổ sung và phát ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố Đà nẵng trong bối cảnh hiện nayLuận văn Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố Đà nẵng trong bối cảnh hiện nay

  Quản lý HĐĐGHSTH trong bối cảnh hiện nay là yêu cầu của thực tiễn QL giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể rút ra những kết luận chủ yếu sau: - Về mặt lý luận: Luận văn đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về QL, QLGD, QL nhà trường, các khái niệm về ĐG, ĐGHS, QL HĐĐGHS. Việc nghiên cứu, hệ thống hoá lý l...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Sen Việt trong hoạt động du lịchSen Việt trong hoạt động du lịch

  Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, một số phương pháp đã được sử dụng như: Phương pháp nghiên cứu liên ngành: văn hóa học, du lịch học, văn học dân gian, Phương pháp sưu tầm, chọn lọc, so sánh, thống kê tư liệu Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp tư liệu Phương pháp khảo sát, điều tra thực địa.

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tác động của chương trình 135 tới đời sống của đồng bào dân tộc nùng ở huyện cao lộc tỉnh Lạng SơnKhóa luận Tác động của chương trình 135 tới đời sống của đồng bào dân tộc nùng ở huyện cao lộc tỉnh Lạng Sơn

  Để thực hiện đề tài em dựa trên chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và t- t-ởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận. Em sử dụng nhiều ph-ơng pháp nh-ng ph-ơng pháp chính đó là điền dã dân tộc học. Bên cạnh đó, còn sử dụng ph-ơng pháp thống kê, mô tả, so sánh, phân tích tổng hợp trên cơ sở tài liệu điền dã, thu ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tác động của chương trình nông thôn mới tới văn hóa tộc người dao thanh y ở xã bằng cả, huyện Hoanh bồ, tỉnh Quảng NinhLuận văn Tác động của chương trình nông thôn mới tới văn hóa tộc người dao thanh y ở xã bằng cả, huyện Hoanh bồ, tỉnh Quảng Ninh

  Trên cơ sở phương pháp luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề nghiên cứu của đề tài được đánh giá, nhìn nhận, phân tích, lý giải theo quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam. Phương pháp đầu tiên để thu thập tài liệu là phương pháp phân tích tài liệu. Dựa vào các tư liệu của các nhà n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin – Thư viện trường đại học luật Hà NộiKhóa luận Nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin – Thư viện trường đại học luật Hà Nội

  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung khóa luận được chia thành 3 chương: Chương 1: Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội với nhiệm vụ phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ Chương 2: Thực trạng nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội Chương3: G...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Then của người Tày ở xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng NinhĐề tài Then của người Tày ở xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

  Với việc đi sâu nghiên cứu về Then Tày ở xã Lục Hồn, đề tài góp phần bổ sung tư liệu nghiên cứu, là tài liệu tham khảo cho cán bộ văn hóa ở địa phương. Đề tài giúp bảo lưu những giá trị văn hóa tốt đẹp của tộc người Tày ở Bình Liêu, bước đầu đưa ra một số giải pháp đưa Then Tày đến gần du khách để từ đó có thể đưa Bình Liêu đi lên những bước mớ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Khai thác giá trị của dân ca quan họ tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Bắc NinhKhóa luận Khai thác giá trị của dân ca quan họ tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Bắc Ninh

  Dân tộc Việt Nam nói chung người Việt Nam nói riêng có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Chỉ với những bài dân ca hiện đã được công bố do các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, các thạc sĩ sưu tập mấy chục năm gần đây chúng ta đã thấy choáng ngớp trước kho tang di sản văn hóa phi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0