• Luận án Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt NamLuận án Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam

  Luận án Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam là một công trình nghiên cứu bài bản và toàn diện các vấn đề lý luận và pháp lý và thực tiễn xoay quanh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay. Công trình nghiên cứu này đã đi vào phân tích, so sánh, tổng hợp,. những vấn đề sau: Thứ nhất, luậ...

  pdf172 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam hiện nayLuận án Pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam hiện nay

  Trong các địa phương có cảng của khu vực miền Bắc, hiện tại chỉ có Hải Phòng có một số đơn vị làm nhiệm vụ thu gom dầu thải la canh từ các tàu biển với năng lực thu gom 300-400 tấn/tháng, còn lại các cảng khác đều chưa có tổ chức thu gom dầu thải la canh. Ngoài ra, các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển tại các địa phương này đều có phương tiện ...

  pdf176 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nayLuận án Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

  Để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật và chống các hành vi quảng cáo nhằm CTKLM, luận án cũng đề xuất các giải pháp trong tổ chức thực hiện như phải nâng cao trách nhiệm xã hội cũng như đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và trao cho Tòa án, cơ quan QLCT quyền được giải thích pháp luật t...

  pdf157 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về đăng ký kinh doanh ở Việt Nam hiện nayLuận án Pháp luật về đăng ký kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  Thực hiện nghiên cứu đề tài “Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” trong bối cảnh xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho phép rút ra những kết luận sau đây: 1. Đăng ký kinh doanh được nhìn nhận dưới nhiều phương diện như kinh tế, chính trị, quản lý nhà nước và ...

  pdf168 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diệnLuận án Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện

  Việt Nam là thành viên ILO và đã tham gia nhiều Công ước của ILO, trong đó có những Công ước hàm chứa các nguyên tắc trong Chương lao động đang đàm phán trong TPP (bao gồm Công ước 100 về công bằng trong tiền công/tiền lương; Công ước 111 về Phân biệt đối xử về lao động và việc làm; Công ước 182 về Các hình thức tồi tệ nhất của lao động trẻ em;...

  pdf163 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnhLuận án Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh

  Trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng, bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh là một trong các biện pháp phổ biến, mang tính xã hội và nhân văn. Bên cạnh tư cách là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bảo lãnh cũng có thể được sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng và các tổ...

  pdf159 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng BìnhLuận án Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình

  Hiệp hội cao su Việt Nam cần tăng cƣờng phối hợp với các cơ quan Quản lý Nhà nƣớc Trung ƣơng và Địa phƣơng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, kỹ năng quản lý, khoa học công nghệ, thị hiếu, giá cả thị trƣờng trong và ngoài nƣớc; liên kết, bảo vệ lẫn nhau, chống những hành vi độc quyền, tranh chấp thị trƣờng, đầu cơ gây tổn hại đến lợi ích ...

  pdf220 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Kiến thức quy trình và khái niệm về hàm số ở trung học phổ thôngLuận văn Kiến thức quy trình và khái niệm về hàm số ở trung học phổ thông

  Nghiên cứu này đã đề xuất một mô hình đo lường kiến thức quy trình và khái niệm của học sinh, từ đó xem xét khả năng áp dụng hai dạng kiến thức này vào các bài toán về hàm số. Mô hình cấu trúc tuyến tính đã được sử dụng như là một công cụ đo lường. Các kết quả thống kê cho thấy mô hình đáp ứng được các chỉ số về độ tin cậy và có ý nghĩa về mặt ...

  pdf106 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Luận án Dạy học xác suất và thống kê cho sinh viên ngành kế toán của các trường cao đẳng công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệpLuận án Dạy học xác suất và thống kê cho sinh viên ngành kế toán của các trường cao đẳng công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp

  Sản phẩm của các nhóm trong việc thực hiện DHTDA nội dung “Xây dựng một số bài toán về Kiểm định giá trị trung bình có nội dung gắn với công việc KT trường học” gồm: 1. Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án học tập; 2. Nội dung nghiên cứu lí thuyết thuộc chủ đề đã chọn của từng thành viên trong nhóm; 3. Nội dung sản phẩm nghiên cứu lí thuyết thuộ...

  pdf201 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Trà Vinh thực trạng và giải pháp phát triểnLuận văn Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Trà Vinh thực trạng và giải pháp phát triển

  Khẩn trương quy hoạch tổng thể thủy lợi phục vụ NTTS, tăng mức hỗ trợ cho vùng để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi như: thủy lợi, thủy điện, giao thông, nhất là những vùng nuôi tập trung mới khai thác đưa vào sử dụng. - Cần chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật đặc biệt là khoa học công nghệ, đồng thời tiến hành phổ biến các tiến bộ khoa học đ...

  pdf146 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0