• Khóa luận Công tác xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện quốc gia Việt NamKhóa luận Công tác xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện quốc gia Việt Nam

  Mục đích nghiên cứu của khoá luận là tìm hiểu, nghiên cứu vốn tài liệu của TVQGVN, đánh giá ưu, khuyết điểm và từ đó đưa ra các giải pháp phát triển vốn tài liệu một cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tin một cách nhanh chóng, đầy đủ. Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau: - Khảo sát thực trạn...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu di tích đình Quan nhân (phường Nhân chính - Quận Thanh xuân - Thành phố Hà Nội)Khóa luận Tìm hiểu di tích đình Quan nhân (phường Nhân chính - Quận Thanh xuân - Thành phố Hà Nội)

  + Phương pháp nghiên cứu là chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng. + Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Bảo tàng học, Sử học, Dân tộc học, Xã hội học, Mỹ thuật học, + Phương pháp khảo sát điền dã với các kỹ năng: quan sát, chụp ảnh, đo vẽ, ghi chép, ghi âm, phỏng vấn, nói chuyện, Ngoài ra, quá trình thực hiện khóa luận, tôi còn sử ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu công tác chỉ đạo nghiệp vụ của thư viện quốc gia Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXIĐề tài Tìm hiểu công tác chỉ đạo nghiệp vụ của thư viện quốc gia Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI

  Mục đích nghiên cứu: Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thư viện Quốc Gia Việt Nam, qua đó thấy được ưu điểm và nhược điểm của công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Tìm hiểu công tác chỉ đạo nghiệp vụ của Thư viện Quốc Gia Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỉ 21” làm đề tài...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thực trạng bình đẳng giới trong gia đình công giáo (khảo sát tại giáo xứ Cẩm sơn, huyện Thanh LiêmKhóa luận Thực trạng bình đẳng giới trong gia đình công giáo (khảo sát tại giáo xứ Cẩm sơn, huyện Thanh Liêm

  Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau như: phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, đối chiếu tư liệu. Đặc biệt là phương pháp điền dã, quan sát thực địa và phỏng vấn. - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đề tài nghiên cứu những cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của Công giáo cũng như nội dung của giáo lý hôn ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận “bữa trưa công sở” – Nét mới trong văn hóa ẩm thực hà nội thời kỳ công nghiệp hóa - Hiện đại hóaKhóa luận “bữa trưa công sở” – Nét mới trong văn hóa ẩm thực hà nội thời kỳ công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Đề tài mong muốn đứng trên góc nhìn văn hóa ẩm thực của Hà Nội mà cụ thể là bữa trưa của các nhân viên công sở cho ta thấy được thực trạng của “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội hiện nay. Từ đó nói lên một khía cạnh của quá trình biến đổi lối sống của người dân thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trên cơ sở đó đề tài đưa r...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách dân tộc trong hai năm 2009 – 2010Khóa luận Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách dân tộc trong hai năm 2009 – 2010

  Trong bài viết này em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp so sánh Phương pháp thống kê Phương pháp phân tích tổng hợp 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận bài viết gồm 3 chương: Chương I. Nhận thức chung về kinh doanh sách tham khảo và ý nghĩa đối với công ty cổ phần sách Dân Tộc. Chương II. Thực trạng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tập lê Quang chức – Hội cổ vật thiên trường tỉnh Nam ĐịnhTìm hiểu sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tập lê Quang chức – Hội cổ vật thiên trường tỉnh Nam Định

  Đối tượng của đề tài là sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tầm Lê Quang Chức – Chủ tịch Hội Cổ vật Thiên Trường, Nam Định. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về loại hình, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí của cổ vật thuộc sưu tập. 4. Phương pháp nghiên cứu Áp dụng các phương pháp nghiên nghiên cứu lịch sử, phương pháp điều tra khảo...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trịKhóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trị

  Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là công tác phát triển nguồn lực thông tin ở Học viện Chính trị. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Thư viện Học viện Chính trị Thời gian: Các vấn đề liên quan đến đề tài từ 2003 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình triển khai nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp cụ thế sau...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại thư viện quân đội những năm đầu thế kỉ XXIKhóa luận Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại thư viện quân đội những năm đầu thế kỉ XXI

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thư viện Quân đội. Đề tài tập trung nghiên cứu công tác hướng dẫn nghiệp vụ ở thư viện Quân đội bao gồm: đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc, nghiên cứu phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, biên soạn các tài liệu nghiệp vụ giai đoạn từ năm 2000 đến nay

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nguy cơ thất học của trẻ em người hmông ở Mộc châu, Sơn LaKhóa luận Nguy cơ thất học của trẻ em người hmông ở Mộc châu, Sơn La

  Khóa luận góp phần bổ sung tư liệu và cách đánh giá thực tế giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam cụ thể hơn là dân tộc Hmông ở Mộc Châu , Sơn La. Từ đó có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số cũng như của cả nước. - Kết quả của khóa luận có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm công t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0