• Khóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện viện thông tin khoa học xã hộiKhóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện viện thông tin khoa học xã hội

  Bài viết “Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện hiện nay” được đăng trên Tạp chí Thư viện Việt Nam của ThS. Trần Nữ Quế Phương chỉ ra tầm quan trọng của CNTT, các đặc trưng của nguồn lực thông tin điện tử và thực trạng phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện ở Việt Nam.Tác giả đã nói lên vai trò của ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóaKhóa luận Giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa

  Ở Việt Nam, vị trí và tầm quan trọng của gia đình trong sự phát triển của xã hội đã được khẳng định từ rât lâu. Cha ông ta đã để lại vô vàn giá trị truyền thống tốt đẹp và các tri thức quý giá về giá trị gia đình và sự vận hành của gia đình trong xã hội Từ TK XV, Nguyễn Trãi viết “Gia huấn ca”, trong đó đưa ra các nguyên tắc xây dựng và giáo d...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hát quan lang trong đám cưới của người Tày ở xã Tân lang, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng SơnKhóa luận Hát quan lang trong đám cưới của người Tày ở xã Tân lang, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn

  Khóa luận này chịu ảnh hưởng của các quan điểm lý thuyết về biến đổi văn hóa, để nhận diện những giá trị truyền thống của tục hát Quan Lang và những biến đổi của nó trong cuộc sống đương đai, Bên cạnh đó những quan điểm lý thuyết về vùng văn hóa cũng được quan tâm sử dụng để nhận diện những nét tương đồng và sự khác biệt giữa hát Quan Lang ở Tâ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Văn hóa vật chất truyền thống cửa người thái ở xã Giao thiện, huyện Lang chánh, tỉnh Thanh hóa trong xu thế biến đổi hiện nayKhóa luận Văn hóa vật chất truyền thống cửa người thái ở xã Giao thiện, huyện Lang chánh, tỉnh Thanh hóa trong xu thế biến đổi hiện nay

  Để hoàn thành đề tài của mình, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau: Phương pháp điền dã dân tộc học như: quan sát, phỏng vấn, sưu tập tài liệu, chụp ảnh, các hoạt động thực nghiệm tại địa phương,. để thực hiện được phương pháp này, em đã đi thực tế nhiều lần tại xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Trong những đợt thực...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tang lễ của người thái với vận động xây dựng đời sống văn hoá mới ở Bản mo, thị xã Mường lay, tỉnh Điện BiênKhóa luận Tang lễ của người thái với vận động xây dựng đời sống văn hoá mới ở Bản mo, thị xã Mường lay, tỉnh Điện Biên

  Tang lÔ lµ nghi lÔ liªn quan ®Õn viÖc mai t¸ng ng−êi chÕt. Ngay tõ buæi b×nh minh cña lÞch sö, loµi ng−êi ®· cã c¸c h×nh thøc mai t¸ng ng−êi chÕt: ®Þa t¸ng (ch«n xuèng ®Êt), thñy t¸ng (th¶ xuèng s«ng, biÓn), háa t¸ng (thiªu), l−u t¸ng (cÊt vµo trong hang ®¸), ®iÓu t¸ng (®Ó ngoµi b·i cho qu¹, kÒn kÒn, diÒu h©u. ¨n), thùc t¸ng (nh÷ng ng−êi cßn sè...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Biến Đổi văn hóa dân tộc Thái tại huyện Quỳnh nhai, tỉnh Sơn LaBiến Đổi văn hóa dân tộc Thái tại huyện Quỳnh nhai, tỉnh Sơn La

  Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là biến đổi văn hóa của dân tộc Thái huyện Quỳnh Nhai. Bài khóa luận chỉ tập trung nghiên cứu đặc điểm văn hóa dân tộc Thái và những biến đổi văn hóa trong quá trình di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Phạm vi nghiên cứu, đề tài được nghiên cứu tại huyện Quỳnh Nhai vào tháng 4 năm 2014. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Sự biến đổi văn hoá gia đình dưới tác động của dự án KCN bắc Phú CátSự biến đổi văn hoá gia đình dưới tác động của dự án KCN bắc Phú Cát

  Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài cần giải quyết một số vấn đề sau: Thứ nhất: Xác định cơ sở lý luận của đề tài: giải thích các khái niệm cơ bản như gia đình, văn hóa gia đình, sự biến đổi văn hóa nói chung và văn hóa gia đình nói riêng. Thứ hai: Tìm hiểu thực trạng biến đổi văn hóa gia đình xã Phú Cát dưới tác động của dự án KCN trên các ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiúu lụ hội lồng tồng của người Tày ở ATK Định hóa, Thái NguyênTìm hiúu lụ hội lồng tồng của người Tày ở ATK Định hóa, Thái Nguyên

  Tìm hiểu về đặc điểm và các hình thức sinh hoạt văn hóa trong lễ hội Lồng Tồng của ng-ời Tày ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên, gắn hoạt động lễ hội với kinh tế, xã hội của địa ph-ơng trong đó có hoạt động du lịch. Đồng thời tổng quan về lễ hội Lồng Tồng, rút ra những giá trị tiêu biểu, mặt tích cực và hạn chế. Đề xuất khuyến nghị về giải pháp nhằm b...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Công tác quản lý lễ hội cầu mưa ở xã Lạc hồng, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng YênCông tác quản lý lễ hội cầu mưa ở xã Lạc hồng, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên

  Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý lễ hội cầu mưa, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên Phạm vi nghiên cứu: Không gian: đề tài chỉ giới hạn ở việc tìm hiểu công tác quản lý lễ hội cầu mưa, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thời gian: khóa luận tập trung khảo sát lễ hội cầu mưa từ năm 2010 tới nay

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nhà ở của người tày xã Mường lai, huyện Lục yên, tỉnh Yên bái: truyền thông và biến đổiKhóa luận Nhà ở của người tày xã Mường lai, huyện Lục yên, tỉnh Yên bái: truyền thông và biến đổi

  Đề tài sử dụng phương nghiên cứu Dân tộc học làm chủ đạo. Cụ thể là sử dụng phương pháp điền tại thực địa, bao gồm: quan sát, phỏng vấn, ghi chép. Bên cạnh đó, khóa luận cũng sử dụng các phương pháp bổ trợ như chụp ảnh, phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra của nội dung khóa luận. Ngoài ra, ph...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0