• Đề tài Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 500oC của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và ParafinĐề tài Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 500oC của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin

  (Bản scan) Sản phẩm Parafin: vào khoảng trên 21% so với đầu gốc bao gồm hơn 16% parafin rắn và hơn 5% parafin lỏng Parafin có nhiệt độ nóng chảy thấp (<45độ C) chiếm khoảng 10% tổng lượng parafin rắn. Parafin có nhiệt độ nóng chảy trung bình (45 đến 60 độ C) chiếm khoảng 64%. Parafin có nhiệt độ nóng chảy cao (>60 độ C) Các loại parafin này tù...

  pdf255 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sảnĐề tài Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản

  (Bản scan) Khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng của việc hoạch định chiến lược phát triển xuất khẩu cho từng chủng loại NLTS và phương pháp luận chung của việc hoạch định và thực thi các chiến lược này. Trong hoạch định các chiến lược phát triển XK từng chủng loại NLTS, đòi hỏi trước hết phải dựa trên các kết quả phân tích, đánh giá thực trạng và...

  pdf434 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 2

 • Một số vấn đề về phân cấp đầu tư công giữa Trung Ương và địa phươngMột số vấn đề về phân cấp đầu tư công giữa Trung Ương và địa phương

  Trong giai đoạn ghi vốn chuẩn bị đầu tư, các cơ quan đơn vị gửi các tên dự án và ước lượng vốn đầu tư ban đầu cho một cơ quan tổng hợp đưa vào kế hoạch vốn của tỉnh, thành phố. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, sẽ quyết định xem dự án nào được đưa vào thực hiện trước, dự án nào sẽ phải thực hiện sau. Ngay tại giai đoạn này chủ đầu tư cần...

  pdf18 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 12

 • Một số vấn đề về đầu tư công tại Đà NẵngMột số vấn đề về đầu tư công tại Đà Nẵng

  Sau 13 năm được thành lập mới, đầu tư xã hội nói chung và đầu tư công nói riêng của thành phố Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố với quy mô ngày càng lớn, tốc độ tăng trưởng cao và liên tục trong suốt giai đoạn 1997-2009, cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ số ICOR phù hợp....

  pdf10 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nayĐề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

  (Bản scan) Đề tài đã thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản đặt ra từ đầu. Thứ nhất đề tài đã hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới cạnh tranh trong KVC. Cạnh tranh phản ánh quan hệ kinh tế giữa các người cung cấp (tổ chức nhà nước và các chủ thể ngoài nhà nước do nhà nước ủy nhiệm) trong việc ganh đua nhau vì những điều kiện thuận lợi...

  pdf203 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư côngĐề tài Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư công

  a) Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước: Nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, các cấp trong quản lý đầu tư công nhằm phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đầu tư công của các ngành, các cấp. Đây là nội dung đã có trong các quy định hiện hành nhưng trong chừng mực nhất định chưa quy định mộ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 2

 • Hiệu quả của FDI và đòi hỏi việc thay đổi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoàiHiệu quả của FDI và đòi hỏi việc thay đổi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

  a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước. b) Thực hiện hiệu quả các sáng kiến cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục hợp tác tích cực với cá...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nayĐề tài Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

  (Bản scan) Nhóm thứ nhất: Nhận thức lý luận, nhận rõ vai trò ý nghĩa của thông tin trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, xu thế chung là tri thức và thông tin là nền tảng của tất cả mọi sự phát triển, nhận thức rõ các chức năng cụ thể của TTKH đối với các quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, phải tương thích và thể hiện được tính tiên p...

  pdf156 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Sử dụng xăng không chì ở Việt Nam và các giải pháp đồng bộ để thực hiện chủ trương nàyBáo cáo Sử dụng xăng không chì ở Việt Nam và các giải pháp đồng bộ để thực hiện chủ trương này

  (Bản scan) Trên các địa bàn khi công bố cấm sử dụng xăng chì, các doanh nghiệp phải tiến hành thau rửa bồn bể, cây xăng, xe xitec để chuyển sang hoạt động với xăng không chì. Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra tình hình: do các cơ sở vật chất này đã hoạt động lâu năm với xăng chì, khó có thể thau rửa cho thật sạch ngay, nên khi xăng không chì ...

  pdf103 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Học phần phương pháp dạy học Ngữ vănĐề tài Học phần phương pháp dạy học Ngữ văn

  Ở câu đầu, tâm trạng người tù khi nghe tiếng tu hú là tâm trạng hòa hợp với sự sống mùa hè, biểu hiện niềm say mê cuộc sống Ở câu cuối, tiếng tu hút gọi cảm giác khác hẳn: u uất, nôn nống, khắc khoải - Tâm trạng của kẻ bị cưỡng đoạt mất tự do, bị tách rời cuộc sống Vì hai tâm trạng được khơi dậy từ hai không gian khác nhau: tự do và mất tự do

  pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1618 | Lượt tải: 1