• Thuật toán – độ phức tạp của thuật toánThuật toán – độ phức tạp của thuật toán

    Thuật toán là một khái niệm cơ sở của Toán học và Tin học. Hiểu một cách đơn giản, thuật toán là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề - bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có thể theo đó mà giải quyết được vấn đề. Như vậy, thuật toán...

    doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 6048 | Lượt tải: 13