• Tiểu luận học phần phân tích thiết kế thuật toán: Thuật toán tham lam (greedy algorithm)Tiểu luận học phần phân tích thiết kế thuật toán: Thuật toán tham lam (greedy algorithm)

    LỜI NÓI ĐẦU Giải thuật cho những bài toán tối ưu thường đi qua một số bước, với một tập hợp các chọn lựa tại mỗi bước. Với nhiều bài toán tối ưu hoá có thể sử dụng phương pháp đơn giản và hiệu quả hơn phương pháp qui hoạch động. Phương pháp tham lam luôn chọn phương án tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Nó chọn tối ưu cục bộ với hy vọng rằng lự...

    pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 3

  • Thuật toán – độ phức tạp của thuật toánThuật toán – độ phức tạp của thuật toán

    Thuật toán là một khái niệm cơ sở của Toán học và Tin học. Hiểu một cách đơn giản, thuật toán là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề - bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có thể theo đó mà giải quyết được vấn đề. Như vậy, thuật toán...

    doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 6161 | Lượt tải: 15