• Đề tài Công nghệ truyền thông UWBĐề tài Công nghệ truyền thông UWB

  Đồ án đã làm rõ được các vấn đề sau: - Tổng quan về công nghệ truyền thông UWB - Phân tích tín hiệu trong UWB - Bộ thu phát UWB: kiến trúc tổng quan và làm rõ được ưu điểm của bộ thu sử dụng máy thu Rake - Phân tích nhiễu Những tồn tại: Chưa đi sâu phân tích được phần bộ thu UWB, sử dụng tài liệu của một số hãng nên có thể có những nhận ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Công nghệ nối mạng riêng ảo cho di động 3GLuận văn Công nghệ nối mạng riêng ảo cho di động 3G

  Sự bùng nổ của các hệ thống thông tin di động và cũng như sự phát triển không ngừng của Internet đã tạo ra một cuộc cách mạng thông tin mới, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Để đáp ứng các nhu cầu về chất lượng và dịch vụ ngày càng cao của người sử dụng cũng như để gi...

  doc100 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC (Slide)Đề tài Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC (Slide)

  Mỗi CLB gồm bốn Slice Ma trận chuyển mạch cung cấp truy nhập tới các tài nguyên chung Định tuyến tới các Slice hoặc CLB khác

  ppt29 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 1

 • Ứng dụng công nghệ IP trong CDMA-2000Ứng dụng công nghệ IP trong CDMA-2000

  Qua quá trình nghiên cứu, đồ án đã giải quyết được một số vấn đề sau: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống di động 3G (chủ yếu là hệ thống cdma-2000 ). Nghiên cứu chi tiết về giao thức MIP. Nghiên cứu việc ứng dụng IP vào hệ thống cdma- 2000 của 3GPP2. Hướng nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu về MIPv6. Nghiên cứu việc triển khai IP và...

  ppt28 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 1

 • Ănten thông minh và ứng dụng trong W-CDMAĂnten thông minh và ứng dụng trong W-CDMA

  GIỚI THIỆU ĂNTEN THÔNG MINH CÁC THUẬT TOÁN TRONG ĂNTEN THÔNG MINH ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY HIỆU NĂNG CỦA ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY TRONG 3GPP

  ppt27 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo môn: Máy điện đặt biệtBáo cáo môn: Máy điện đặt biệt

  Construction The main constructional features and the symbol for a resolver are shown in Fig. 39.24. There are two stator windings which are wound 90º apart. In most applications, only one stator winding is used, the other being short-circuited. The two rotor winding connections are brought out through slip rings and brushes. Cấu tạo Cấu tạo...

  pptx18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 4

 • Seminar về polymerSeminar về polymer

  Một đoạn tơ (nilon -6 )có khối lượng là 3,7516g. Hệ số mắc xích gần đúng của đoạn tơ capron là: 1022 mắc xích B. 1021 mắc xích C. 1023 mắc xích D. 2.1022 mắc xích

  pptx75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp điều khiển vecto tựa từ thông roto (FOC)Nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp điều khiển vecto tựa từ thông roto (FOC)

  Kinh nghiệm thực tế cho thấy: Khâu điều chỉnh dòng hoạt động trên cơsở điều chỉnh vector sai lệch điều chỉnh hoạt động với độ tin cậy rất cao, ngay cả khi các thông số điều chỉnh kém chính xác (ví dụ như: tham số chỉ được tính từ nhán máy chứ không được xác định thông qua đo lường). Ưu điểm có thể cho khâu trở thành giải pháp chuẩn cho loại biến ...

  doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 5160 | Lượt tải: 35

 • Kỹ thuật điều chế đa sóng mang nguyên lý và ứng dụng của OFDMKỹ thuật điều chế đa sóng mang nguyên lý và ứng dụng của OFDM

  Phương pháp điều chế khóa dịch pha có sóng mang trực pha QAM có thể coi là kết hợp của hai phương pháp điều chế PSK và ASK bởi vì phương pháp này sử dụng cả biên độ và pha của sóng mang để điều chế tín hiệu. Do sử dụng cả biên độ và pha của sóng mang để điều chế tín hiệu nên QAM cho phép số trạng thái tín hiệu lớn. Người ta thường dùng 16-Q...

  pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 2413 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tửĐề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử

  Đồ án này em tiến hành nghiên cứu làm bảng thông tin điện tử có kích thƣớc 16 hàng*128 cột. Để điều khiển bảng thông tin điện tử có 16 hàng thì ta phải sử dụng 2 port của vi điều khiển.Việc sử dụng này rất lãng phí tài nguyên sử dụng của vi điều khiển. Vì thế, ta sử dụng phƣơng án truyền dữ liệu nối tiếp thay vì truyền dữ liệu song song. Đ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 4