• Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng thiết bị SVC và TCSC để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điệnNghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng thiết bị SVC và TCSC để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHưƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SVC VÀ TCSC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN RESEACHING TO CONSTRUCT IMITATAED PROGRAM USING SVC AND TCSC TO CONTROL AND INCREASE STABILITY OF POWER SYSTEM SVTH: Lê Hồng Lâm Lớp 05DHT, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa GVHD: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Khoa Điện, Trường Đạ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1936 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: Trường hợp thành phố Đà NẵngĐề tài Ứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: Trường hợp thành phố Đà Nẵng

  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HOLSAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI MỘT ĐIỂM ĐẾN: TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG USING HOLSAT MODEL TO EVALUATE INTERNATIONAL TOURIST SATISFACTION AT A DESTINATION: IN CASE DA NANG CITY SVTH: Võ Lê Hạnh Thi Lớp 32K05, Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế GVHD: ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thốn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Ứng dụng thiết bị statcom để nâng cao độ ổn định điện áp hệ thống điện Việt NamĐề tài Ứng dụng thiết bị statcom để nâng cao độ ổn định điện áp hệ thống điện Việt Nam

  ỨNG DỤNG THIẾT BỊ STATCOM ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM APPLICATION STATCOM DEVICE FOR ENHANCEMENT VOLTAGE STABILITY OF VIETNAM’S POWER SYSTEM SVTH: Lê Đức Hiền, Trần Phương Châu, Trần Văn Dũng, Hà Đình Nguyên Lớp 05D1B, Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa GVHD: PGS. TS. Đinh Thành Việt Khoa Điện, Trường Đại học Bác...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 11

 • Sử dụng Matlab/Simulink để mô hình hóa và mô phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lõ hồ quang đến lưới điệnSử dụng Matlab/Simulink để mô hình hóa và mô phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lõ hồ quang đến lưới điện

  SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG BỘ BÙ TĨNH NHẰM GIẢM NHẸ ẢNH HƯỞNG CỦA LÕ HỒ QUANG ĐẾN LƯỚI ĐIỆN MODELLING AND SIMULATION STATIC VAR COMPENSATOR BY MATLAB/SIMULINK FOR REDUCING IMPACTS OF EAF ON POWER SYSTEM SVTH: Hoàng Cường, Lê Thuận Hòa, Lê Thiện Chiến, Ngô Đức Bình Lớp 05DTD, 05D2 Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đoĐề tài Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

  Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 7 2 Tài liệu viện dẫn 8 3 Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 9 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa 9 3.2 Từ viết tắt 13 4 Các yêu cầu về miễn nhiễm 14 4.1 Tiêu chí chất lượng 14 4.2 Tính khả dụng 15 4.3 Các yêu cầu miễn nhiễm đối với đầu nối vào antenna 15 4.4 Yêu cầu miễn nhiễm đối với các đầu nối audio 27 4.5 Yêu ...

  doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2430 | Lượt tải: 3

 • Công nghệ 3GCông nghệ 3G

  LỜI MỞ ĐẦU - Mặc dù so với các loại hình dịch vụ viễn thông khác thì thông tin di động ra đời khá muộn, chỉ mới xuất hiện trong vài chục năm qua. Nhưng do mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng nên dịch vụ này đã tăng trưởng một cách bùng nổ. Phát triển từ hệ thống thông tin di động tương tự, hệ thống thông tin di động 2G đánh dấu sự t...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 4197 | Lượt tải: 28

 • Đề tài Cơ chế ra quyết định của ASEAN theo quy định của hiến chương ASEANĐề tài Cơ chế ra quyết định của ASEAN theo quy định của hiến chương ASEAN

  PHẦN MỞ BÀI Phương thức thông qua quyết định trong một tổ chức quốc tế chính là một trong những chỉ số quan trọng cho thấy quốc gia có quyền lực nhiều hay ít, lớn hay nhỏ trong việc chi phối các hoạt động của tổ chức quốc tế mà nó là thành viên. Mặt khác, phương thức đó cũng có thể được coi là một chỉ số dùng để đo lường mức độ liên kết trong tổ c...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 3361 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thực trạng công tác và giải pháp quản lý dự án tại công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt NamĐề tài Thực trạng công tác và giải pháp quản lý dự án tại công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒBảng 1.1: Cơ cấu nguồn vốn của Vinalines Logistics .5 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Vinalines Logistics 7 Bảng 1.2: Kết quả ản xuất kinh doanh cua Vinalines Logistics năm 2008 .16 Sơ đồ 1.2: Chu trình quản lý dự án . 20 Sơ đồ 1.3: Quy trình trình duyệt, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán . 23 Sơ đồ 1.4: Quy...

  doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 6

 • Bản tin nợ số 7Bản tin nợ số 7

  Tái tài trợ Là một loại thỏa thuận vay hoặc một loại tài trợ. Tái tài trợ đềcập tới một thỏa thuận trong đó người cho vay hoặc là một tổchức đại diện cho người cho vay tài trợcho việc thanh toán các nghĩa vụphát sinh của khoản vay trước đây thông qua một khoản vay mới. Các khoản vay mới khác với khoản tái tài trợvì các khoản tái tài ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần mía đường Lam SơnĐề tài Đánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

  LỜI MỞ ĐẦU Những ngày này, Việt Nam chúng ta đang sống trong không khí hội nhập trước nay chưa từng có, gia nhập APEC, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là việc gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006 đã đánh dấu mốc lớn mang tính chất bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế, chính trị thế giới. Tác động của việ...

  doc132 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 3