Sổ tiền gửi kho bạc, Nhật ký - Sổ cái Sổ quỹ tiền mặt Sổ phải trả Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt Sổ theo dõi ĐTXDCB

Chứng từ: BKGTGC giấy báo nợ Sổ sách: Nhật ký - sổ cái; Sổ chi ngân sách xã; Sổ tiền gửi kho bạc; Chứng từ: Hoá đơn GTGT Phiếu chi Sổ sách: Nhật ký - sổ cái Sổ quỹ tiền mặt Sổ phải trả Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt Sổ theo dõi ĐTXDCB

ppt6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 3722 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ tiền gửi kho bạc, Nhật ký - Sổ cái Sổ quỹ tiền mặt Sổ phải trả Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt Sổ theo dõi ĐTXDCB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com KẾ NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG Rút TGKB về trả lương cho cán bộ xã: 45.000.000đ Mua VL xuất thẳng ra công trình, giá ghi trên HĐ chưa bao gồm thuế GTGT là 27.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển là 100.000đ (đã thanh toán bằng TM phần chi phí vận chuyển, số còn lại vẫn nợ người bán). Chứng từ: Hoá đơn GTGT Phiếu chi Sổ sách: Nhật ký - sổ cái Sổ quỹ tiền mặt Sổ phải trả Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt Sổ theo dõi ĐTXDCB Bảng kê ghi thu ghi chi NS Sổ theo dõi ĐTXDCB Nhật ký - sổ cái Sổ thu,sổ chi NS xã Nhận viện trợ 1 TSCĐ sử dụng cho công trình nhà văn hoá. NG của TSCĐ là 25.000.000đ. Kế toán làm thủ tục ghi tạm thu, tạm chi ngân sách. Nhân dân đóng góp ngày công lao động để dọn dẹp vệ sinh đường phố, trị giá ngày công lao động là 2.300.000đ Xuất quỹ tạm ứng tiền mua vật tư cho anh Nam: 8.000.000đ Anh Nam thanh toán tạm ứng vật tư theo giấy thanh toán số 21: Giá trị dụng cụ nhập kho: 3.500.000đ Giá thực tế dụng cụ văn phòng đưa vào sử dụng ngay: 2.500.000 đồng Thu hồi khoản tạm ứng thừa. Chứng từ: Giấy thanh toán TƯ Phiếu nhập kho Hoá đơn Phiếu thu Sổ sách: Nhật ký - sổ cái sổ quỹ tiền mặt sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt Sổ phải thu sổ chi tiết vật liệu, sổ kho sổ chi ngân sách

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppth5.ppt
  • xlsBTL2..xls
Luận văn liên quan