Teaching Pronunciation

Saying the sound clearly in isolation Asking Ss to repeat in chorus or individually Contrasting sounds if Ss confuse Describing how it is pronounced T (says clearly): bean, eat, cheap, sheep /i:/ Ss (repeat): bean, peel, cheap, sheep T (says clearly): bin, it, chip, ship /i/ Ss (repeat): bin, it, chip, ship T: bean/bin; eat/it, cheap/chip /i:/open your mouth very little to make the sound /i:/ - a long sound /i/ first practice the sound /i:/. Then open your mouth a little more / i / - a short sound

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Teaching Pronunciation, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarTeaching Pronunciation.rar
Luận văn liên quan