• Báo cáo Hướng dẫn làm tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toánBáo cáo Hướng dẫn làm tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán

  Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán Thực hành nghiệp vụ kế toán Đề bài Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thườn...

  doc270 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0

 • Đề tài 150 gợi ý làm môn Kinh tế Chính trịĐề tài 150 gợi ý làm môn Kinh tế Chính trị

  NỘI DUNG Đề tài 1- Vai trò của nền sản xuất xã hội qua thực tiễn Việt Nam Đề tài 2- Công cụ sản xuất yếu tố cách mạng nhất trong sự phát triển nền sản xuất qua thực tiễn kinh tế Việt Nam Đề tài 3- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. lý luận và thực tiễn Đề tài 4- Quan hệ sở hữu là cơ sở của quan hệ sản xuất lý ...

  docx261 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 3639 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Hướng dẫn quy cách trình bày, tóm tắt, xếp tài liệu tham khảo và cách trích dẫn, mẫu bìa và tóm tắtĐề tài Hướng dẫn quy cách trình bày, tóm tắt, xếp tài liệu tham khảo và cách trích dẫn, mẫu bìa và tóm tắt

  HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN, MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục I LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn và tóm tắt luận văn của học viên khi nộp về Khoa Sau đại học để trình Giám đốc Học viện xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn phải đáp ứng các ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 5095 | Lượt tải: 5

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcGiáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  NỘI DUNG . Lời nói đầu Chương 1: Khoa học và công nghệ Chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học Chương 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu Chương 4: Thu thập và phân tích số liệu Chương 5: Viết văn bản khoa học Chương 6: Kỹ năng thuyết trình Tài liệu tham khảo CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU LÀ SÁCH SCAN GỒM 158 TRANG

  pdf158 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 7871 | Lượt tải: 29

 • Tiểu luận Hướng dẫn trình bày và thực hiệnTiểu luận Hướng dẫn trình bày và thực hiện

  2.MẪU TRÌNH BÀY PHỤ LỤC Mục lục I. Phần mở đầu 1 1.1 Giới thiệu 1 1.2 Phương pháp nghiên cứu II. Phần nội dung/ kết quả 2.1 Kết quả 1: 2.1 Kết quả 2: 2.3 Kết quả 3: III. Phần kết luận và đề xuất 3.1 Kết luận 3.2 Đề xuất Tài liệu tham khảo Phụ lục 1. Bảng phân công nhiệm vụ theo nhóm 2. Bảng đánh giá của nhóm ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 38129 | Lượt tải: 22

 • Luận văn Hướng dẫn thực hiện tốt nghiệp đại họcLuận văn Hướng dẫn thực hiện tốt nghiệp đại học

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM Mục đích làm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp có thể hiểu là một báo cáo nghiên cứu (cùng với sản phẩm nếu có) của sinh viên năm cuối đại học, được thực hiện trong một khoảng thời gian qui định, sau đó sẽ bảo vệ trước một hội đồng khoa học của bộ môn để đánh giá và làm cơ sở xét duyệt t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 4

 • Hướng dẫn viết Tiểu luậnHướng dẫn viết Tiểu luận

  TIỂU LUẬN THEO HÌNH THỨC CHỦ ĐỀ: 1. Tiểu luận viết theo hình thức chủ đề là gì? Hình thức viết tiểu luận theo chủ đề tức là hình thức mà tác giả lựa chọn một vấn đề "nhỏ", mang tính chất chung trên một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng .để bàn luận, phân tích, lý giải và đưa đề xuất các giải pháp, biện pháp để mon...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 5644 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Hướng dẫn hình thức trình bày tốt nghiệp cao họcLuận văn Hướng dẫn hình thức trình bày tốt nghiệp cao học

  Tóm tắt: nghiên cứu hai phương pháp tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác, đó là phương pháp lý thuyết thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm, từ đó đề xuất hoàn thiện phương pháp lý thuyết thực nghiệm, đây là phương pháp phù hợp với điều kiện khai thác mặt đường ở Việt Nam.

  doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi ôn thi bảo vệ tốt nghiệp ngành cầu đườngCâu hỏi ôn thi bảo vệ tốt nghiệp ngành cầu đường

  176 Câu hỏi bảo vệ tốt nghiệp cầu đường thường gặp 1.Trình tự và nội dung thi công cống . 2.Các loại đất thường dùng để đắp nền. 3.Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường . 4.Lên khuôn đường? Cách tính khối lượng nền. 5.Chọn độ dốc mái ta luy như thế nào? 6.Căn cứ chọn máy trong thi công nền đường. 7.Giải thích tiến độ thi công theo giờ. 8.Că...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 4947 | Lượt tải: 6

 • Đáp án 50 câu hỏi môn thanh toán trong thương mại điện tửĐáp án 50 câu hỏi môn thanh toán trong thương mại điện tử

  Đáp án 50 câu hỏi môn Thanh toán trong Thương mại điện tử(TMĐT) Câu1: Hãy trình bày khái niệm TMĐT? Các loại hình giao dịch trong TMĐT? Liên hệ tình hình thực tế các loại hình giao dịch TMĐT tại VN hnay? Câu2: Trình bày KN và những lợi ích của TMĐT? Pb các loại hình gd TMĐT B2B và B2C? Câu3: Hãy mô tả các bc chuyển đổi từ hoạt động kinh doanh tr...

  doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 5692 | Lượt tải: 29