• Luận án Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến ngư nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc BộLuận án Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến ngư nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ

  Nên hoàn thiện chính sách nhằm "Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội" (định hƣớng này đƣợc rút ra trên cơ phân tích kết hợp những điểm yếu với những cơ hội). Cụ thể: i) Nên tạo môi trƣờng pháp lý để cho cán bộ khuyến ngƣ tham gia nhiều hơn vào cung cấp khuyến ngƣ dịch vụ, từ đó cải thiện chất lƣợng dịch vụ và tăng thu nhập cho cán bộ khuyến ng...

  pdf211 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu didactic về các phép toán trên mệnh đề ở trung học phổ thôngLuận văn Nghiên cứu didactic về các phép toán trên mệnh đề ở trung học phổ thông

  Các kết quả nghiêu cứu chính của luận văn đã trả lời được hầu hết các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ban đầu. Cụ thể, các kết quả thu được gồm có: Ở chương 1 chúng tôi đã có một nghiên cứu về mối quan hệ thể chế với các phép toán trên mệnh đề, biết được SGK đánh giá cao vai trò của các phép toán trên mệnh đề, nhưng lại đưa vào tương đối nhẹ nhàng, c...

  pdf83 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực Miền BắcLuận văn Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực Miền Bắc

  Vận tải thủy nội địa là một trong những ngành vận tải có nhiều tính ưu việt như chi phí vận thấp, có khả năng vận chuyển được hàng hóa với khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng và thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh giao thông vận tải đường bộ bị quá tải trầm trọng thì việc sử dụng các phương khác vận tải khác thay thế, trong đó có...

  pdf186 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế A B xen kẽ nguyên tử CLuận văn Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế A B xen kẽ nguyên tử C

  Trong chương 3, chúng tôi giới thiệu một số thế tương tác giữa các nguyên tử trong kim loại và hợp kim xen kẽ và đề xuất sử dụng thế tương tác cặp n-m để nghiên cứu biến dạng đàn hồi của một số hợp kim xen kẽ trong đó đưa ra cấc giá trị thực nghiệm của các thông số thế n-m và hệ số Poisson cho một số kim loại và phi kim. Sau đó, chúng tôi xác định ...

  doc112 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế a - B có nguyên tử xen kẽ CLuận văn Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế a - B có nguyên tử xen kẽ C

  Các biểu thức tính các đại lượng đàn hồi thu được bằng PPTTKMM khi kể đến đóng góp của hiệu ứng phi điều hòa của dao động mạng trình bày trong luận văn đều có dạng giải tích và dễ dàng tính số. Các kết quả thu được về tính chất đàn hồi của các HKXK hai và ba thành phần với cấu trúc LPTD ở áp suất không trong luận văn có thể mở rộng để nghiên cứu ch...

  doc19 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiệm dương của phương trình vi phân hàm tuyến tính bậc haiLuận văn Nghiệm dương của phương trình vi phân hàm tuyến tính bậc hai

  Nội dung chính của luận văn là xây dựng các điều kiện đủ để bài toán (1.1), (1.2) hoặc (1.1), (1.3) tồn tại và duy nhất nghiệm dương. Điều đó tương đương với việc ta xây dựng các điều kiện đủ để ∈V a b ([ , ]) hoặc ∈V a b ′([ , ]) . Đó chính là mục đích chính của luận văn. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1: Nghiệm dương của phương trình vi phâ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - Thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc NinhLuận án Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - Thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh nói riêng là một trong những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế; Các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm nân...

  pdf172 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú ThọLuận án Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Có những biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Có sự phân công cụ thể đối với các ban, ngành có liên quan đến phát triển văn hóa và đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về văn hóa. C...

  pdf26 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng chè xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị chè toàn cầuLuận án Nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng chè xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị chè toàn cầu

  Đối với việc kiểm định sự khác biệt trong việc nâng cao hiệu quả GTGT ngành chè theo đặc điểm của doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước có giá trị trung bình cao hơn (mean = 3.1325) so với hai loại hình doanh nghiệp còn lại đối với việc nâng cao GTGT mặt hàng chè xuất khẩu. Các doanh nghiệp có số năm hoạt động càng cao thì giá trị trung bình của ...

  pdf187 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà NộiLuận án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội

  Việc nâng cao CLNNL cho các DN KCN, KCX trên địa bàn Hà Nội không chỉ có ý nghĩa với bản thân DN. Ở phạm vi vĩ mô, nó là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH thành phố. Xây dựng giải pháp nâng cao CLNNL trong các KCN, KCX trên địa bàn Hà Nội cũng gợi mở những ...

  pdf225 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0