• Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ tại công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ tại công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)

  Để có thể nhanh chóng đạt được những mục tiêu trên một cách tốt nhất thì công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ của DATC cần có những định hướng cụ thể: -Tập trung vào công tác thu thập các thông tin cần thiết về doanh nghiệp. Mọi kết quả phân tích đánh giá khách nợ đều phụ thuộc vào công tác này chính vì vậy phải đầu tư năng lực t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thịLuận văn Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thị

  Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thị Biểu diễn nhóm con, nhóm con chuẩn tắc của một nhóm hữu hạn bằng đồ thị con đơn vị đặc biệt Biểu diễn các lớp liên hợp của một nhóm bằng đồ thị

  pdf24 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíLuận văn Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

  Từ kết quả phân tích thu ñược ở bảng 3.9 chúng tôi nhận thấy trong các mẫu rau cải xanh thu thập ở một số ñịa ñiểm trên ñịa bàn Đà Nẵng không chứa hàm lượng các hợp chất cơ clo bền ñang khảo sát trong ñề tài này. Riêng chỉ có một mẫu thu thập ở Hòa Khánh có chứa hàm lượng rất nhỏ của hợp chất Endrin Kenton (0.41ng/g mẫu rau tươi). Tuy nhiên, t...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối Kali hydroxycitratLuận văn Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối Kali hydroxycitrat

  Chuột mua về ñược nuôi 3 ngày trước khi thí nghiệm ñể chuột thích nghi với ñiều kiện thí nghiệm. Trước khi thí nghiệm, cho chuột nhịn ñói 16 giờ ñể uống theo nhu cầu của chuột. Đường dùng thuốc: ñường uống, cho chuột uống bằng cách dùng bơm tiêm có kim cong ñầu tù ñể ñưa thuốc thử một cách nhẹ nhàng vào dạ dày chuột. Mẫu thử: ñược hòa tan vào...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponentLuận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponent

  Qua luận văn này, chúng tôi đã tổng kết quan điểm của một số kết quả về nhóm Lie tuyến tính, đại số Lie và ánh xạ tương ứng và một số tác giả khác Kết quả dạt được chủ yếu của luận văn thể hiện trong chương 2, 3

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Khảo sát một số bài toán hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phứcLuận văn Khảo sát một số bài toán hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phức

  Bài toán 28: Chứng minh rằng các trung ñiểm của hai ñáy của một hình thang, giao ñiểm của hai ñường chéo và giao ñiểm của hai cạnh bên kéo dài thẳng hàng. Bài toán 29: Cho tam giác ABC nội tiếp ñường tròn (O). Các tiếp tuyến của (O) tại A, B, C theo thứ tự gặp các ñường thẳng BC, CA, AB tại 3 ñiểm P, Q, R. Chứng minh P, Q, R thẳng hàng. Bài...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nước

  Về khả năng hấp phụ khác nhau giữa zeolit NaX và zeolit NaXFe ñược chứng minh qua ñại lượng dung lượng hấp phụ (mgAs/g zeolit), hàm lượng As(III) ban ñầu là 0,5 mg/l. Quá trình hấp phụ ñược thực hiện trong những ñiều kiện như nhau: pH = 7, thời gian hấp phụ là 20 phút, nhiệt ñộ phòng, lượng zeolit 0,10g. Kết quả thực nghiệm ñược trình bày tron...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tín hiệu thẩm mĩ trong tập di cảo thơ (phần 3) của Chế Lan ViênLuận văn Tín hiệu thẩm mĩ trong tập di cảo thơ (phần 3) của Chế Lan Viên

  Đây là nhóm có tần số xuất hiện cao nhất trong các nhóm ẩn dụ tu từ. Trong số 127 bài có sử dụng ẩn dụ tu từ trong tập thơ thì đã có 93 bài sử dụng ẩn dụ tượng trưng. Ý nghĩa biểu tượng của các hình ảnh ẩn dụ tượng trưng này thường xoay quanh những triết lí về nghề thơ, nhân sinh và cuộc đời. Chúng tôi đã thống kê 154 từ ngữ được dùng để tạo r...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Từ ngữ nghề biển của ngư dân Đà NẵngLuận văn Từ ngữ nghề biển của ngư dân Đà Nẵng

  Trong vốn từ ngữ nghề biển ở Đà Nẵng, chúng tôi thống kê có 16 từ có yếu tố vay mượn tiếng Hán. Từ Hán Việt tồn tại ở hai dạng là từ gốc Hán nhưng không đọc theo âm Hán Việt và từ gốc Hán đọc theo âm Hán Việt. Qua khảo sát, chúng tôi thống kê được có 16 từ vay mượn tiếng Hán (chiếm 2%), gồm các từ: định vị, thuyền trưởng, thuyền viên, thuyền p...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015Luận văn Điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015

  Các tác phẩm điêu khắc tượng tròn bằng gỗ sẽ khai thác mạnh mẽ hơn yếu tố không gian, gắn kết chặt chẽ với không gian. Tác phẩm không còn đứng đơn lẻ trong dáng hình của một khối hình độc lập với không gian xung quanh và chúng sẽ gắn kết chặt chẽ với không gian đó để tạo nên hiệu quả thị giác khác biệt, đánh thức thêm các giác quan cảm nhận kh...

  pdf86 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0