• Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song ThủyTính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song Thủy

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1 2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN 2 3. NỘI DUNG LUẬN VĂN .2 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2 CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM VÀ CÔNG TY DỆT NHUỘM SONG THỦY 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM 4 1.1.1. Đặc điểm của ngành dệt nhuộm 4 1.1.2. Công nghệ sản xuất của ngành ...

  docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 9

 • Nghiên cứu các giải pháp tốt nhất trong hệ thống quản lý CTR đô thị cho thị xã Bảo Lộc và qui hoạch đến năm 2020Nghiên cứu các giải pháp tốt nhất trong hệ thống quản lý CTR đô thị cho thị xã Bảo Lộc và qui hoạch đến năm 2020

  1.2. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Aùp dụng lý thuyết về phân loại rác thải tại nguồn thu gom phục vụ vào công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Bảo Lộc. Đề xuất biện pháp thu gom rác hợp lý, thiết kế được công nghệ xử lý rác hiệu quả, tái chế, tái sử dụng và tiết kiệm vốn đầu tư và chi phí vận hành . 1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở khảo sá...

  pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lýNghiên cứu hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lý

  Nội dung: (107 trang) 1.Chương 1: Tổng quan về chất thải rắn 2. Chương 2: Tổng quan về quận Phú Nhuận 3. Chương 3: Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lý 4.Chương 5: Kết luận - Kiến nghị

  pdf107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2345 | Lượt tải: 10

 • Nghiên cứu khả năng hấp thụ Asen của Hydroxit SắtNghiên cứu khả năng hấp thụ Asen của Hydroxit Sắt

  Hiện nay vấn nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm được quan tâm bởi nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tích lũy của chúng ñối với con người. Asen có thểgây ra hàng loạt tác ñộng ñến sức khỏe bởi nó ñược thâm nhập vào con người qua ñường nước uống ởcác vùng ô nhiễm. Nghiên cứu này tiến hành ñánh giá hàm lượng asen (As) trong nước ngầm ởkhu vực nông thôn tỉn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2876 | Lượt tải: 7

 • Ngập lụt và ngập triều những giải pháp cho tp Hồ Chí MinhNgập lụt và ngập triều những giải pháp cho tp Hồ Chí Minh

  SUMMARY . 1 PHẦN NỘI DUNG 2 I.Giới thiệu chung . 2 1. Các khái niệm 2 1.1.Lũ lụt 2 1.2.Ngập lụt 2 1.3.Ngập triều . 3 2.Nguyên nhân ngập lụt và ngập triều 4 3. Hậu quả của ngập lụt và ngập triều 6 II. Những ảnh hưởng của ngập lụt và ngập triều . 6 1. Ảnh hưởng tới sức khỏe con người . 6 2. Ảnh hưởng tới môi trường xung quanh . 8 3. Ảnh h...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 4219 | Lượt tải: 23

 • Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sôngMột số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông

  MỤC LỤC NỘI DUNG . 3 1.Bước đầu tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông. 3 1.1.Khả năng chịu tải (Carrying capacity). 3 1.2.Khả năng tự làm sạch. 6 1.2.1.Khái niệm khả năng tự làm sạch (Self purification). 6 1.2.2.Khả năng tự phục hồi ( Recovery ability). 9 2.Khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng lưu vực sô...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2751 | Lượt tải: 4

 • Ô nhiễm môi trường không khí đô thị trên thế giớiÔ nhiễm môi trường không khí đô thị trên thế giới

  MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU2 Không khí cần cho con người như thế nào?. 2 Lao động nhẹ : 40400 lít / ngày hay 98,5 lbs / ngày. 2 II. NỘI DUNG:3 II.1Ô nhiễm không khí , các nguồn gây ô nhiễm không khí :3 II.1.1Ô nhiễm không khí là gì ?. 3 II.1.2Các nguồn gây ô nhiễm không khí:3 II.1.2.1Nguồn tự nhiên. 4 II.1.2.2Nguồn nhân tạo. 5 II.1.3CÁC TÁC NHÂN GÂY...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 5055 | Lượt tải: 15

 • Vấn đề khai thác tài nguyên và ô nhiễm vùng đới bờVấn đề khai thác tài nguyên và ô nhiễm vùng đới bờ

  MỤC LỤC Trang 1. MỞ ĐẦU . 3 2. ĐỚI BỜ BIỂN LÀ GÌ? 4 3. ĐẶC TÍNH CỦA ĐỚI BỜ BIỂN 5 4. CÁC YẾU TỐ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐỚI BỜ BIỂN 6 5. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN VÙNG ĐỚI BỜ 8 6. QUẢN LÝ ĐƠN NGÀNH 12 7. QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ . 13 8. KẾT LUẬN . 16 9. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 17

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3102 | Lượt tải: 7

 • Nước mưa và chúng taNước mưa và chúng ta

  MỤC LỤC Chương 1 : Tìm hiểu chung về nước mưa 2 - 5 1.1 Khái niệm 2 1.2 Đặc trưng 2 1.3 Phân loại 3 1.4 Công dụng 5 Chương 2 : Cơ sở của việc tận dụng nước mưa 7 - 9 2.1 Các bể chứa nước mưa có thể cung cấp 29% nhu cầu nước 7 2.2 Cải thiện môi trường bằng cách cho nước thấm xuống đất 7 2.3 Sử dụng nước mưa để bảo tồn nguồn nước ngầm 8 2....

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3501 | Lượt tải: 6

 • Tổng quan về AmiangTổng quan về Amiang

  MỤC LỤC: A Mở đầu 1 B Nội dung 2 I Tổng quan về amiang 1 1. Khái niệm . 1 2. Tính chất và phân loại 1 2.1 Tính chất . 2 2.2 Phân loại . 3 2.3 Phân bố . 6 3. Môi trường chứa amiang . 7 3.1 Môi trường nước . 7 3.2 Môi trường không khí . 8 3.3 Môi trường đất . 9 II Tính nguy hại của amiang . 9 1. Bệnh bụi amiang . 9 1.1 Dịch tể học . 9 ...

  doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 7771 | Lượt tải: 23