• Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020

  Hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại phải theo quan điểm và nguyên tắc đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó xác định rõ quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện mục tiêu, ph-ơng h-ớg và nội dung của nó. Nội dung hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại là hoàn thiện chính sách xây dựng và quản lý chiến l-ợc phát triển th-ơn...

  pdf215 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt NamLuận văn Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

  1. Cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới kế hoạchhoá nói chung và KH 5 năm PTKT- XH nói riêng. 2. Cần coi công cuộc đổi mới nền kinh tế là của toàn dân, do vậy toàn dân cũng phải tích cực tham gia hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3. Nhà nước ta không ngừng tạo...

  pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 2124 | Lượt tải: 7

 • Luận văn Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính tại công ty TNHH Hợp HưngLuận văn Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính tại công ty TNHH Hợp Hưng

  Phải gây được uy tín (tín chấp) để khi cần huy động vốn là sử dụng để gây được uy tín cái quan trọng nhất là phải có hiệu quả kinh doanh thực và có sự phát triển mạnh cũng như tiềm năng phát triển mạnh làm cho người ta hiểu mà vẫn không mất đi bí mật kinh doanh. Ông Huy nên nhờ tư vấn tài chính có chuyên môn để tư vấn một số kiến thức về t...

  pdf62 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Lạm phát ở Việt Nam - Thực trạng và các giải phápLuận văn Lạm phát ở Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp

  Như vậy,lạm phát là biểu hiện của vấn đề mất cân đối vĩ mô rất phức tạp.Mỗi lần xuất hiện ở mỗi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau thì khác nhau nên cùng mang màu sắc muôn hình,muôn vẻ .Để nhận dạng đúng và bắt mạch đúng nguyên nhân gây ra lạm phát là rất khó khăn.Có thể nói lạm phát mỗi khi diễn ra đã hàm chứađủ các yếu tố như lạm phát cơ cấ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 5322 | Lượt tải: 13

 • Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam SơnLuận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn

  -Để cho vấn đề rác thải cũng như phế phẩm từ rác là nước rỉ rácđược xử lý triệt để, cần phải có sự chung sức của toàn dân, của các cấp, các ngành và các tổ chức môi trường. -Chính phủ cần phải có cơ chế luật pháp, các chế tài đầy đủ và đi sát với những vấn đề rác thải, môi trường thực tế hiện nay cũng như phải có những hoạch định tính toá...

  pdf77 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 2870 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000Luận văn Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000

  Như vậy, chính sách tiền tệ, đặc biệt là các công cụ của nó có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Việc sử dụng các công cụ đó như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền kinh tế ở từng thời điểm cụ thể. Ở Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế...

  pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt NamLuận văn Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam

  Một là, thực hiện chính sách tự do hoá lãisuấtmột cách thận trọng. Thực tế ở mỗi quốc gia cho thấy mỗi nước tự xây dựng chomình một lộ trình riêng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Hai là, ổnđịnh kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định đến thànhcông của quá trình tự do hoá lãisuất. Lí thuyết và thực tế ở nhiều quốc gia cho thấy...

  pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 6242 | Lượt tải: 21

 • Luận văn Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nayLuận văn Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Thâm hụt ngân sách không phải là hiện tượng mới mẻ mà phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới, từ những nước công nghiệp phát triển đến những nước nghèo đang phát triển song mức thâm hụt mỗi nước là khác nhau. Nó là nguyên nhân gây nên hiện tượng lạm phát,nhập siêu.gây ảnh hưởng xấu đến nềnkinh tế,do đó đây là mối quan tâm sâu sắc của mỗi...

  pdf48 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 4677 | Lượt tải: 36

 • Kỷ yếu hội nghị khoa học Mội trường và công nghệ sinh họcKỷ yếu hội nghị khoa học Mội trường và công nghệ sinh học

  Kết quả phân tích hàm lƣợng hormone nội sinh trong phôi vô tính ở những giai đoạn khác nhau cho thấy ở giai đoạn phôi hình cầu, hàm lƣợng cytokinin nội sinh rất cao, tuy nhiên không phát hiện thấy có sự hiện diện của auxin nội sinh (Bảng 6). Điều này có thể do trong những giai đoạn cảm ứng mô sẹo trƣớc đó đã sử dụng 2,4-D ở nồng độ tƣơng đối ...

  pdf205 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 2

 • Hội thảo Kinh tế Việt Nam những vấn đề đặt ra trong trung và dài hạnHội thảo Kinh tế Việt Nam những vấn đề đặt ra trong trung và dài hạn

  Vấn đề tái cấu trúc lực lượng DNNN theo quan điểm trên cần có một kế hoạch tổng thể thực hiện trong nhiều năm. Song song với việc xây dựng đề án trên, trước mắt đề nghị quan tâm một số giải pháp sau đây: + Thứ nhất: sửa đổi ngay những quy định không phù hợp đang cản trở quá trình CPH DNNN trong suốt 3 năm qua liên quan đến vấn đề xác định gi...

  pdf163 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1