• Đề tài Nghiên cứu phần mềm điềm Bán hàng (Pos)Đề tài Nghiên cứu phần mềm điềm Bán hàng (Pos)

  NGHIÊN CƯU PHÂN MÊM ĐIÊM BAN HANG (POS) RESEARCHING POINT OF SALE SOFTWARE (POS) SVTH: TRÂN ANH KHOA , NGUYÊN TUÂN LAM , TRÂN NGOC TÂN Lớp 06S, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: TS. LÊ MINH THAI Bộ môn Công nghệ, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TÓM TẮT Công tac quanli va ban hang la khâu phưc tap va đoi hoi tinh chuân xa...

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2622 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Đề xuất một số giải pháp thiết kế sân trong (giếng trời) nhằm đảm bảo thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên cho loại hình nhà liên kế tại thành phố Đà NẵngĐề tài Đề xuất một số giải pháp thiết kế sân trong (giếng trời) nhằm đảm bảo thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên cho loại hình nhà liên kế tại thành phố Đà Nẵng

  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÂN TRONG (GIẾNG TRỜI) NHẰM ĐẢM BẢO THÔNG THOÁNG VÀ CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN CHO LOẠI HÌNH NHÀ LIÊN KẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PROPOSE SOME SOLUTION TO DESIGN PATIO TO ENSURE NATURAL CLEAR AND NATURAL LIGHT FOR ROW HOUSES AT DANANG CITY SVTH: MAI THANH HẢI TRẦN HÒA MỸ NGUYỄN HÙNG VưƠNG Lớp 05XD, Trường Cao đẳ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 1

 • Một ví dụ về tập compact không lồi có tính chất điểm bất độngMột ví dụ về tập compact không lồi có tính chất điểm bất động

  MỘT VÍ DỤ VỀ TẬP COMPACT KHÔNG LỒI CÓ TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG. AN EXAMPLE FOR THE FIXED POINT PROPERTY OF NON-CONVEX SET. SVTH: ĐOÀN THỊ NGỌC CẢNH Lớp: 05TT, Trường Đại Học Sư Phạm GVHD: Th.S NGUYỄN HOÀNG THÀNH Khoa Toán, Trường Đại Học sư Phạm TÓM TẮT. Mục tiêu của đề tài là chỉ ra một tập compact không lồi trong là một không gian điểm b...

  pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 2

 • Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tươi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tươi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008

  Lý do chọn đề tài: Hiện nay thu nhập của người dân nước ta đã tăng lên đáng kể. Nhu cầu của họ không chỉ là “ăn no mặc ấm” nữa mà đã nâng lên một mức mới đó là “ăn ngon mặc đẹp” và các nhu cầu về vui chơi giải trí, thăm quan du lịch trở nên rất cần thiết. Chính những nhu cầu đó đã làm phát sinh và thúc đẩy cho ngành hoa tươi Việt Nam trong những ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 6345 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Quy hoạch phát triển cụm Công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2020Đề tài Quy hoạch phát triển cụm Công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2020

  PHẦN MỞ ĐẦU I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH II. KHÁI NIỆM VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP: III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP QUY HOẠCH PHẦN MỘT: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, NGUỒN LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA I. TIỀM NĂNG II. NGUỒN LỰC 1. Tiềm năng nguồn nhân lực 2. Khả năng đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội PHẦN HAI:...

  doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Mô hình thí điểm xây dựng về phát triển bền vững tỉnh Sơn LaĐề tài Mô hình thí điểm xây dựng về phát triển bền vững tỉnh Sơn La

  I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH: 1. Sự cần thiết của việc lựa chọn xây dựng mô hình phát triển bền vững: 2. Đặc điểm tình hình chung của tỉnh Sơn La: 3. Tài nguyên đất đai: Tổng diện tích tự nhiên toàn 4. Tài nguyên nước: 5. Tài nguyên rừng: 6. Tài nguyên khoáng sản: 7. Tiềm năng về du lịch: 8. Cảnh quan môi trường: 9. Tài nguyên nhân văn: 10. Nh...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 9

 • Báo cáo Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tỉnh Sơn LaBáo cáo Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tỉnh Sơn La

  Phần i: Đánh giá hiện trạng I. Thực trạng về sự tăng trưởng phát triển kinh tế: 1. Tốc độ tăng trưởng GDP . 2. GDP bình quân đầu người 3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4. Kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu. 5. Đầu tư phát triển 6.Thu, chi ngân sách II. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản III. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp IV. X...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Báo cáo dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn LaChuyên đề Báo cáo dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Mở đầu Phần I: Đánh giá hiện trạng I.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. I.2. Đánh giá mức độ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La. I.3. Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La. I.4. Các thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội đặt ra trong lĩnh vực nghiên cứu. Phần I...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn LaĐề tài Quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Mở đầu Phần I: Thực trạng quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý chất thải rắn và độc hại ở tỉnh Sơn La: 2. Hiện trạng chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La: 3. Những thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý chất thải rắn và chất thải độc hại: Phần II: Các định hướng ưu t...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 – 2020Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 – 2020

  Mục Lục Phần thứ nhất : các yếu tố cơ bản và điều kiện phát triển I. Vị trí địa lý, địa hình 3 II. Tài nguyên thiên nhiên 3 1. Tài nguyên đất 3 2. Khí hậu, thuỷ văn 5 3. Tài nguyên rừng 6 4. Khoáng sản 7 5. Tiềm năng du lịch 7 III. Nguồn nhân lực 8 Phần thứ hai :Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Sơn La đến năm 2004 11 I. Một số...

  doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 4727 | Lượt tải: 24