• Phương pháp mã hóa Shannon – Fano và phương pháp HuffmanPhương pháp mã hóa Shannon – Fano và phương pháp Huffman

    - Giải quyết kém hiệu quả đối với các loại độ dư thừa khác (chẳng hạn như độ dư thừa vị trí). - Tốn nhiều thời gian xây dựng cây mã. - Cấu trúc của cây mã hoặc bộ từ mã đã dùng để mã hóa phải được gởi đi cùng với số liệu đã được mã hóa.

    docx9 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 10849 | Lượt tải: 4

  • Đề tài Kỹ thuật trải phổ và ứng trong CDMAĐề tài Kỹ thuật trải phổ và ứng trong CDMA

    Mỗi loại hệ thống đều có những ưu nhược điểm. Việc chọn hệ thống nào phải dựa trên các ứng dụng đặc thù. Hệ thống DS/SS giảm nhiễu giao thoa bằng cách trải rộng nó ở một phổ tần rộng, hệ thống FH/SS ở một thời điểm cho trước, những người sử dụng phát các tần số khác nhau vì thế có thể tránh được nhiễu giao thoa, hệ thống TH/SS tránh nhiễu giao thoa...

    docx56 trang |