• Tình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoáTình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá

  MỞĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế quốc doanh không thể giữ vững trận địa, đứng trụ và tiếp tục phát triển trong thương trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.Trong khi đó, kinh tế khu vực và thế giới tăng nhanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức được vấn đềđóđại hội Đảng VIII đã khẳng định chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà...

  docx14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 2

 • Vai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế - Xã hội. Liên hệ với Việt NamVai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế - Xã hội. Liên hệ với Việt Nam

  LỜIMỞĐẦU Dân tộc mình là dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp, chúng ta vẫn sử dụng lao động thủ công là chính. Điều đó cho thấy lực lượng sản xuất chúng ta vẫn còn yếu kém, khoa học kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu. Chúng ta nhận biết được điều đó vì vậy chúng ta quyết tâm không để sự thấp kém đó tồn tại. Chính phủ và nhà nước đã ...

  docx22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 16306 | Lượt tải: 64

 • Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có các giai cấp đối khángĐấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có các giai cấp đối kháng

  LỜIMỞĐẦU Dưới chếđộ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp vàđược nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và cóđiều kiện thuận lợ...

  docx17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 11470 | Lượt tải: 26

 • CHuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học của Học viện chính trịCHuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học của Học viện chính trị

  Về phương thức lao động , phương thức sản xuất : Đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính công nghiệp hiện đại và xã hội hoá cao - Về vị trí trong quan hệ sản xuất TBCN : Đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất , phải bán sức lao động cho tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4624 | Lượt tải: 15

 • Đường lối đổi mới của Đại hội toàn quốc lần thứ VIĐường lối đổi mới của Đại hội toàn quốc lần thứ VI

  PHẦN I - LỜI NÓI ĐẦU Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và toàn di...

  docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 11727 | Lượt tải: 16

 • Lý luận Mac - Lênin về kinh tế Hàng hóa và Kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nayLý luận Mac - Lênin về kinh tế Hàng hóa và Kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nay

  ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền khinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất h...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 37543 | Lượt tải: 66

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội: 1.1) Giành độc lập dân tộc và tiến lên Chủ nghĩa Xã hội: Cả cuộc đời của Hồ Chí Minh đã dành trọn cho nhân dân, cho đất nước, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao, thoát khỏi mọi áp bức, bất công, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do và hạnh ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 35934 | Lượt tải: 71

 • Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXHTại sao Hồ Chí Minh chủ trương cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH

  MỤC LỤC I: Lí luận của luận điểm 2 1: Chúng ta cần xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lưc lượng sản xuất: 2 1.1: Khái niệm về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 2 1.2: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 2 2: Quan điểm của Đảng kế thừa tư tưởng của ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 0

 • Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt NamNhững nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  . Lời nói đầu I. Đặc điểm của quá độ 1, Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2, Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3, Đặc điểm của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam II. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam 1, ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6308 | Lượt tải: 23

 • Mối quan hệ giữa kinh tế chính trị trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nayMối quan hệ giữa kinh tế chính trị trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  ĐẶT VẤN ĐỀ: Kinh tế và chính trị là hai mặt lớn nhất của đời sống xã hội trong điều kiện đất nước ta hiện nay còn nghèo nàn lạc hậu thì đổi mới nền kinh tế đất nước là điều hết sức cần thiết. Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công thì điều kiện tiên quyết là phải có một nền kinh tế vững chắc ổn định, đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện cho đất nước đi...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 8462 | Lượt tải: 52