• Phân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụmPhân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụm

  Sau mºt khoÊng th?i gian thu th“p tài liằu, nghiản cứu và tŒng hổp, lu“n vôn “PhƠn t‰ch phƠn biằt, phƠn lo/i và phƠn t‰ch c?m” d hoàn thành, lu“n vôn giÊi quy₡t duổc hai bài toĂn sau: 1. Bài toĂn phƠn biằt và phƠn lo/i : Phuong phĂp dua ra d” giÊi quy₡t bài toĂn này là d?a vào xĂc suĐt ti•n nghiằm và hàm m“t dº xĂc suĐt d” dua ra hàm phƠn biằ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn ở huyện Núi thành, tỉnh Quảng NamLuận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn ở huyện Núi thành, tỉnh Quảng Nam

  Qua điều tra hiện trạng rừng ngập mặn và một số yếu tố sinh thái tại rừng ngập mặn cũng như những bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển, chúng tôi đề xuất một số giải pháp tổng hợp nhằm phục hồi rừng ngập mặn trên địa bàn nghiên cứu. Các giải pháp thể hiện trên nhiều khía cạnh như: nâng cao nhận thức; đưa ra 6 biện pháp quản lý,...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch hãn ở tỉnh Quảng TrịLuận văn Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch hãn ở tỉnh Quảng Trị

  Trong đó: W o, Wc: lượng nước mặt ruộng tại đầu và cuối thời đoạn (m3/ha) đối với lúa nước và độ ẩm trong tầng rễ cây (%) đối với cây trồng cạn m: mức tưới trong thời đoạn tính toán (m3/ha) P: lượng mưa trong thời đoạn tính toán (mm) C: hệ số sử dụng nước mưa (C < 1) W ng: lượng nước ngấm trên mặt ruộng bao gồm ngấm ban đầu và ngấm ổn định...

  pdf108 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - Dòng chảy Phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn miền trungLuận án Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - Dòng chảy Phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn miền trung

  Mô hình số trị bất thuỷ tĩnh RAMS, với ưu điểm là cập nhật số liệu toàn cầu, giải các bài toán qua nhiều mức lưới với độ phân giải cao, bước đầu có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mô hình có thể cho lượng mưa dự báo trước 3 ngày với độ chính xác khá cao về cả lượng lẫn đường quá trình lại có thể truy xuất số liệu mưa tại bất kỳ điểm nào mà dự ...

  pdf178 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Luận án Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch hãn, tỉnh Quảng TrịLuận án Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch hãn, tỉnh Quảng Trị

  Qua phân tích các nội dung đã trình bày trong luận án có thể rút ra một số kết luận như sau 1. Tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước đối với các lưu vực là một phương thức quản lý hiệu quả đã được nhiều quốc gia nghiên cứu và áp dụng. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương tài nguyên nước cho lưu vực là cơ sở cơ sở khoa học để các nhà hoạch định...

  pdf216 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê linh, thành phố Hà NộiLuận văn Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê linh, thành phố Hà Nội

  Đào tạo nghề có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lao động từ đó ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Chất lượng đào tạo tốt sẽ tạo ra lực lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp tốt, có cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động. Ngược lại, chất lượng đào tạo nghề không c...

  pdf102 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số trung tâm khí áp đến nắng nóng trên khu vực đông bắcLuận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số trung tâm khí áp đến nắng nóng trên khu vực đông bắc

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số trung tâm khí áp đến nắng nóng trên khu vực Đông Bắc thông qua chuỗi số liệu quan trắc tại 32 trạm khí tượng trên khu vực và số liệu tái phân tích trong thời kỳ 1981-2015, luận văn đã thu được những kết quả như sau: - Nắng nóng trên khu vực Đông Bắc thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 9. SNNN thường xảy ra nhiều ...

  pdf76 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Xây dựng bài tập thực nghiệm Hóa học lớp 10 (ban cơ bản)Đề tài Xây dựng bài tập thực nghiệm Hóa học lớp 10 (ban cơ bản)

  I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Hs nắm vững: - Đặc điểm cấu tạo lớp electron ngoài cùng của nguyên tử và cấu tạo phân tử của đơn chất các nguyên tố halogen. - Sự biến thiên tính chất của các đơn chất halogen khi đi từ flo đến iot. - Phương pháp điều chế halogen. 2. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức để giải các bài tập. 3. Thái độ - Học sin...

  docx107 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Dao động madden – julian và mối liên hệ với mưa lớn ở Việt NamLuận văn Dao động madden – julian và mối liên hệ với mưa lớn ở Việt Nam

  Một đợt mưa lớn diện rộng là một đợt mưa xảy ra tương đối liên tục trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó có ít nhất một ngày đạt tiêu chuẩn mưa lớn diện rộng. Khi quá trình mưa lớn diện rộng xảy ra nhiều đợt trong một thời gian dài, các đợt mưa lớn diện rộng khác nhau phải cách nhau một khoảng thời gian liên tục ít nhất là 24 giờ với ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và mùa mưa ở Tây NguyênLuận văn Nghiên cứu ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và mùa mưa ở Tây Nguyên

  Dựa trên việc sử dụng chỉ số NRM và chỉ tiêu của Stern và cộng sự để tính toán ngày bắt bắt đầu gió mùa mùa hè và ngày bắt đầu mùa mưa cho khu vực Tây Nguyên, tác giả có thể rút ra kết luận như sau: Chỉ số NRM chỉ tính toán ngày bùng phát gió mùa mùa hè cho một khu vực rộng lớn. Khi đó, các giá trị được lấy trung bình trên toàn khu vực, nên các...

  pdf89 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0