• Ứng dụng gis và ahp trong đánh giá tiềm năng đất đai cho cây macca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk NôngỨng dụng gis và ahp trong đánh giá tiềm năng đất đai cho cây macca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

  Sản phẩm Macca là loại sản phẩm có giá trị kinh tế và dinh dƣỡng cao, sản phẩm dễ tính cho đa số ngƣời dùng với khối lƣợng lớn, đƣợc quốc tế ƣa chuộng và thị trƣờng lớn. Đặc biệt là việc phát triển ngay thời điểm này sẽ tham gia vào thời kỳ đầu của chuỗi sản phẩm Macca quốc tế, không nhƣ tình trạng các sản phẩm nông nghiệp khác (lúa, cà phê, ca...

  pdf111 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1255 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện tân trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2020Tiểu luận Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện tân trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2020

  So sánh kết quả đánh giá biến động với kết quả kiểm kê của năm 2010 cho thấy tổng DTTN cũng có sự chênh lệch 51,92 ha so với kiểm kê. Diện tích các loại hình SDĐ chênh lệch khá lớn. Diện tích SXN, NTS, OTC chênh lệch nhiều nhất trong 9 loại hình SDĐ. Cụ thể diện tích SXN lệch 1261,68 ha NTS lệch 346,29 ha (khoảng 50%), OTC lệch 244,87 ha so với...

  pdf45 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ phân tích đặc điểm tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí MinhKhóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ phân tích đặc điểm tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh

  Với mẫu ngẫu nhiên ( , ) ta mới chỉ có đƣợc một vài thông tin rời rạc về biến ngẫu nhiên gốc X. Vì vậy, nếu tổng hợp các biến ngẫu nhiên cùng phân phối lại thì theo luật số lớn sẽ bộc lộ những quy luật mới làm cơ sở nhận định về biến ngẫu nhiên về biến ngẫu nhiên gốc X. Việc tổng hợp mẫu dƣới dạng mộ hàm nào đó của các thành phần mẫu đƣợc gọi l...

  pdf83 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị của vùng đông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2010Khóa luận Phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị của vùng đông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2010

  Vùng Đông là một trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, do đó sự phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều cần được thực hiện. Trong đó, sự phát triển về cơ sở hạ tầng, nâng tầm đô thị là một yếu tố chủ yếu, đề tài nghiên cứu này đã thể hiện được sự thay đổi tích cực của thành phố như sau: - Có sự...

  pdf38 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 0

 • Bài Báo cáo thực hành môn vi sinh đại cướngBài Báo cáo thực hành môn vi sinh đại cướng

  • Giữ kính và hệ thống quang học luôn luôn sạch • Không bao giờ đụng vào mặt kính • Khi không dùng kính nữa, đừng bao giờ để phiến kính trên bàn kính, tắt đèn hoặc giảm độ sáng của đèn xuống thấp nhất. • Luôn luôn lau sạch dầu ( sử dụng nhỏ trên tiêu bản) sau khi sử dụng xong vật kính nhúng dầu. Nếu dầu trở nên khô cứng, ta phải tẩy chúng bằng g...

  docx11 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Xây dựng webgis tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại thành phố bến Tre - Tỉnh Bến TreKhóa luận Xây dựng webgis tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại thành phố bến Tre - Tỉnh Bến Tre

  Đề tài “Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre” đã xây dựng đƣợc trang WebGIS hoàn chỉnh hỗ trợ việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất giúp ngƣời dùng nhận biết đƣợc phƣơng án quy hoạch đến từng thửa đất mà họ quan tâm. Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt đƣợc những kết quả cụ thể...

  pdf82 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Ứng dụng webgis cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng NaiKhóa luận Ứng dụng webgis cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai

  Đề tài “Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chấp lượng nước mặt trên sông Đông Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai” đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: - Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng nước mặt trên mặt trên sông Đông Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai - Hoàn thành việc thiết kế xây dựng chức năng và giao diện trang WebGIS ...

  pdf59 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 5

 • Ứng dụng công nghệ gis đánh giá biến động sử dụng đất thành phố thủ dầu một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2014Ứng dụng công nghệ gis đánh giá biến động sử dụng đất thành phố thủ dầu một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2014

  Thành phố Thủ Dầu Một là một thành phố đang phát triển từng ngày nên việc thống kê lại diện tích sử dụng đất và tình hình biến động sử dụng đất là rất cần thiết.Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất là cách tiếp cận có hiệu quả. Vì chúng ta không chỉ đơn thuần thống kê các diện tích biến động mà còn chỉ ra được chúng biến động ở các loại ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Ứng dụng ảnh vệ tinh landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí MinhTiểu luận Ứng dụng ảnh vệ tinh landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

  Qua các so sánh và dữ liệu trên ta có thể thấy rằng loại thực phủ có yếu tố quyết định đến nhiệt độ bề mặt nhất định. Những nơi có thảm thực vật hay cây bụi phân bố dầy đặt có nhiệt độ thấp hơn những nơi không có thực vật như đất trống.Và đất đô thị ngày càng tăng và diện tích thực vật giảm nhiều nơi có đất đô thị phân bố dầy đặt làm cho nhiệt ...

  pdf47 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Ứng dụng gis phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia LaiTiểu luận Ứng dụng gis phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai

  Kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được bao gồm: - Ứng dụng công nghệ của GIS tính toán giá trị của các tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn bao gồm: lượng mưa, độ dốc, độ cao tương đối và thành phần cơ giới trên khu vực nghiên cứu. - Dựa vào bảng phân cấp xung yếu rừng phòng hộ đầu nguồn, tiến hành phân cấp xung yếu cho khu vực nghiên cứu...

  pdf42 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 818 | Lượt tải: 0