• Tiểu luận Ứng dụng gis đánh giá mức độ xói mòn đất tại tỉnh Kon tum năm 2005Tiểu luận Ứng dụng gis đánh giá mức độ xói mòn đất tại tỉnh Kon tum năm 2005

  Để thành lập bản đồ xói mòn đất cho khu vực nghiên cứu theo mô hình USLE và GIS thì ta cần xây dựng bản đồ hệ số R, bản đồ hệ số K, bản đồ hệ số LS, bản đồ hệ số C và bản đồ hệ số P. Sau đó tích các bản đồ hệ số R, bản đồ hệ số K và bản đồ hệ số LS để cho ra bản đồ xói mòn tiềm năng. Cuối cùng tích bản đồ hệ số C và bản đồ hệ số P với bản đồ xó...

  pdf50 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 4

 • Khóa luận Phóng xạ tự nhiên trong nhà và mỏ không khíKhóa luận Phóng xạ tự nhiên trong nhà và mỏ không khí

  Phần I : Giới thiệu phóng xạ tự nhiên. Phần II: Phương pháp và kết quả đo phóng xạ tự nhiên trong nhà và mỏ không khí ở Ấn Độ : 1) Giới thiệu detector vết hạn nhân. 2) Phương pháp và đo lường. 3) Kết quả đo phóng xạ tự nhiên trong nhà và mỏ không khí ở Ấn Độ. 4) Đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phần III: Ứng dụng của phương ph...

  pptx13 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ứng dụng gis đánh giá thích nghi cây sắn tại tỉnh Tây NinhKhóa luận Ứng dụng gis đánh giá thích nghi cây sắn tại tỉnh Tây Ninh

  Nghiên cứu này đã xác định được vùng đất thích nghi tự nhiên cho cây sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Với nội dung nghiên cứu ứng dụng GIS chủ yếu trong đề tài là: - Xây dựng chỉ tiêu phân cấp thích nghi cho cây sắn ở Tây Ninh. - Xây dựng bản đồ thích nghi cây sắn trên địa bàn nghiên cứu và đưa ra những giải pháp, kiến nghị. Kết quả của nghiên ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Đánh giá thích nghi đất đai cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon TumKhóa luận Đánh giá thích nghi đất đai cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum

  Về loại đất, đối với các loại đất xám bạc màu cần phải cải tạo đất bằng cách bón thêm phân hữu cơ để tăng độ phì cho đất; nên trồng xen hoặc luân canh cây trồng chính với nhóm cây họ đậu như lạc, đậu tương, đậu xanh vì chúng có khả năng cố định đạm, giúp cải tạo độ phì nhiêu của đất rất tốt. Bên cạnh đó, chủ động tưới tiêu hợp lí, hạn chế cày x...

  pdf96 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ứng dụng gis định hướng quy hoạch vùng trồng cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng tàuKhóa luận Ứng dụng gis định hướng quy hoạch vùng trồng cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

  Trong nghiên cứu này đã xác định được khu vực thích nghi cho việc trồng tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức. Đề tài sử dụng phương pháp hạn chế lớn nhất (FAO), xây dựng các tính chất đất đai ảnh hưởng đến các yếu cầu sinh thái của cây tiêu như loại đất, tầng dày, độ dốc, thành phần cơ giới. Kết quả đạt được khi đánh giá 41416,82 ha diện tích đất t...

  pdf39 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 949 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong gisKhóa luận Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong gis

  Trong quá trình phân tích mạng neural dựa trên 2 lựa chọn tổ hợp khác nhau, cho thấy sai số thấp nhất của các lớp ẩn đều không phụ thuộc vào cách chọn số lớp ẩn, đồng thời các kết quả sai số trung bình của từng cách chọn của mỗi tổ hợp đều cho ra kết quả nhƣ mong muốn với sai số có thể chấp nhận đƣợc. Tuy nhiên nhƣ đã nêu ở trên, do thời gian h...

  pdf89 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Ứng dụng gis thành lập bản đồ chỉ số bụi mịn tại quận Ninh Kiều và Cái Răng, tp Cần Thơ năm 2014Khóa luận Ứng dụng gis thành lập bản đồ chỉ số bụi mịn tại quận Ninh Kiều và Cái Răng, tp Cần Thơ năm 2014

  Các chỉ số trung bình quan trắc không khí xung quanh cho các khu vực ít bị ảnh hƣởng bởi giao thông đƣợc thể hiện nhƣ sau: 264.0 µg/m3 đối với bụi lơ lửng; 85,4 µg/m3 đối với NO2; 2.683 µg/m3 đối với CO; 108,3 µg/m3 đối với SO2 và 0,037 µg/m3 đối với Pb. Ngƣợc lại, tại các vị trí chịu ảnh hƣởng bởi mật độ giao thông cao, nồng độ trung bình tro...

  pdf53 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Ứng dụng gis trong quản lý nước tại quản lộ Phụng HiệpKhóa luận Ứng dụng gis trong quản lý nước tại quản lộ Phụng Hiệp

  Vùng QL - PH là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ và nƣớc mặn. Tuy nhiên, phát triển sản xuất trong thời gian qua chƣa đạt hiệu quả cao, trong sản xuất còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn về phân vùng sử dụng nƣớc ngọt, nƣớc mặn. Mâu thuẫn giữa đầu tƣ xây dựng với phát triển sản xuất. Công tác thu...

  pdf90 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo vị trí khu dân cư trên địa bàn quận thủ đức, tp Hồ Chí MinhKhóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo vị trí khu dân cư trên địa bàn quận thủ đức, tp Hồ Chí Minh

  Nguồn phát sinh chất thải là các vị trí thu gom rác mà phát sinh từ những hộ gia đình,khu dân cƣ,chợ. Điểm hẹn là điểm tập trung rác từ nguồn phát sinh(hộ gia đình.) đƣợc các công nhân vê sinh thu gom lại một nơi tập kết chờ xe đến vân chuyển tới trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển là nơi lƣu giữ tập trung rác đã thu gom đƣợc vận chuyển đến nơ...

  pdf61 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Ứng dụng viễn thám và gis theo dõi diễn biến xói lở - Bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú tỉnh bến TreKhóa luận Ứng dụng viễn thám và gis theo dõi diễn biến xói lở - Bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú tỉnh bến Tre

  Đoạn 1 (Đoạn bờ cửa sông Cổ Chiên), đường bờ có xu hướng xói lở với chiều rộng bị xói trung bình 15,22 m. Khu vực xói lở lớn nhất có chiều rộng 129,20 m, nhỏ nhất là 8,91 m. Bên cạnh đó, vẫn có những đoạn được bồi ra. Chiều rộng bồi ra nhiều nhất lên đến 372,15 m. - Đoạn 2 (Đoạn bờ biển từ cửa sông Cổ Chiên đến Cồn Bửng), đường bờ mang xu hướn...

  pdf63 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 6