• Kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp phát triểnKinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp phát triển

  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ 1/ Khái niệm kinh tế tập thể . trang 1 1.1/ Khái niệm . trang 1 1.2/ Đặc điểm trang 1 1.3/ Quan điểm phát triển kinh tế tập thể . trang 2 2/ Vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn tới . trang 3 3/ Quá trình đổi mới sở hữu trong kinh ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5798 | Lượt tải: 30

 • Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Nhìn từ phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt NamMối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Nhìn từ phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

  Chương I: Những lý luận chung về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Trang I. Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất . 1 II. Hai mặt của nền sản xuất xã hội 1 Chương II: Thực trạng về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất I. Giai đoạn từ 1975 – 1980 . 6 II. Giai đoạn từ 1986 đến nay . 9 C...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 8343 | Lượt tải: 8

 • Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trên địa bàn TP Hồ Chí MinhXây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

  Chương I Sơ lược về cơ cấu kinh tế . 3 A. Cơ cấu các ngành kinh tế . 5 B. Cơ cấu thành phần kinh tế 8 Chương II Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trên địa bàn TP Hồ Chí Minh A. Vài nét về cơ cấu các ngành kinh tế đô thị . 9 B. Vài nét về cơ cấu thành phần kinh tế đô thị 14 Chương III Thực trạng xây dựng cơ cấu kinh tế ở TP H...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 5

 • Vai trò của nhân tố con người đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóaVai trò của nhân tố con người đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Chương I: Lý luận chung về nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 1.1 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các tiền đề của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 1 1.2 Vai trò của con người trong quá trình sản xuầt và phát triển khoa học – công nghệ 3 1.3 Vai trò quyết định của nhân tố con người trong công nghiệ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 23586 | Lượt tải: 49

 • Công nghiệp hóa một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamCông nghiệp hóa một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Chương I _CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA. 1 1.1 Khái niệm Công Nghiệp Hóa. 1 1.2 Tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa.2 Chương II _MỘT SỐ MÔ HÌNH CNH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM4 2.1 Một số mô hình Công Nghiệp Hóa. 4 2.1.1 Công Nghiệp Hóa ở các nước NIES và ASEAN4 2.2 Các bài học kinh nghiệm về công nghiệp hóa. 7 2.2.1 Các bài học thà...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 15501 | Lượt tải: 43

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Thực trạng, xu hướng và giải phápChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Thực trạng, xu hướng và giải pháp

  Chương I: Cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 3 I. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 3 1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 3 2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nông nghiệp . 4 II. Cơ cấu kinh tế nông thôn . 4 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế nông thôn 4 2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nông thôn 4 III. Chuy...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 18553 | Lượt tải: 93

 • Các nhân tố tác động đến năng suất lao động - Lý luận và thực tiễnCác nhân tố tác động đến năng suất lao động - Lý luận và thực tiễn

  Phát triển nguồn nhân lực về thực chất là ngày càng phải làm tốt hơn việc giải phóng con người. Đòi hỏi này đặt ra hai yêu cầu cùng một lúc: Phải tập trung trí tuệ và nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực, mặt khác phải đồng thời thường xuyên cải thiện và đổi mới môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, gìn giữ môi trường tự nhiên của quốc...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 13747 | Lượt tải: 35

 • Những khuyết tật của nền kinh tế hàng hóa và giải pháp khắc phục qua thực tiễn kinh tế ở nước taNhững khuyết tật của nền kinh tế hàng hóa và giải pháp khắc phục qua thực tiễn kinh tế ở nước ta

  CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA . 1 1.1 Kinh tế hàng hóa và ưu điểm to lớn của sự phát triển kinh tế hàng hóa 1 a, Kinh tế hàng hóa .1 b) Tác dụng to lớn của sự phát triển hàng hóa. . .1 1.2 Những khuyết tật của kinh tế hàng hóa 3 a, Kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường. . .3 b, Những khuyết tật của cơ chế thị trường hay nền ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 33200 | Lượt tải: 39

 • Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaCông nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Chương 1: Lý luận chung. 3 Khái niệm công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 3 1.1. Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghệp, nông thôn 3 1.2. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 4 2 Nội dung cơ bản và tác dụng công nghiệp hóa, hiệ đại hóa. 5...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4356 | Lượt tải: 11

 • Quy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaQuy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG trang5-12 Quy Luật Giá Trị Thặng Dư Giá trị thặng dư Giá trị thặng dưTư bản bất biếnTư bản khả biếnTư bảnGiá trị thặng dư tuyệt đốiGiá trị thặng dư tương đốiGiá trị thặng dư siêu ngạch Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật giá trị thặng dư Sản xuất giá trị thặng dưQuy luật giá trị thặng dư Kinh Tế Thị Trườ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 10405 | Lượt tải: 22