• Luận văn Yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt ở Việt NamLuận văn Yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam

  Nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam kể từ khi bắt đầu manh nha cho đến nay mới khoảng hai chục năm, các công trình nghiên cứu cũng như các sách viết về loại hình nghệ thuật này cho đến nay tuy không có nhiều nhưng cũng đề cập đến nhiều góc cạnh của nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu về Yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt...

  pdf83 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Yếu tố siêu thực trong tranh lê huy tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình ĐăngLuận văn Yếu tố siêu thực trong tranh lê huy tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng

  Để đi đến kết luận, luận văn đã đi qua ba chƣơng chính và giải quyết từng phần dựa trên cơ sở các tài liệu tham khảo có uy tín để làm căn cứ khoa học, nhằm chỉ ra sự biểu hiện của yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng. Luận văn cũng đã đi vào so sánh với mục đích tìm ra sự tƣơng đồng và khác biệt về yếu ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, đinh ý nhi và đinh thị thắm PoongLuận văn Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, đinh ý nhi và đinh thị thắm Poong

  Yếu tố biểu hiện là một yếu tố làm chỉ rõ ra thái độ tình cảm của con người, trong khuynh hướng hội họa biểu hiện, những yếu tố này giúp cho người xem cảm nhận được về thái độ tình cảm bên trong nội tâm của họa sĩ. Những dấu hiệu chỉ ra những cung bậc trạng thái tình cảm, tâm trạng của họa sĩ hay của con người ở trong tranh gọi là yếu tố biểu h...

  pdf109 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụngLuận văn Xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụng

  Giao dịch bảo đảm là một biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho bên có quyền trong một giao dịch dân sự. Thứ nhất, biện pháp bảo đảm đóng vai trò như một máy nhắc nhở bên có nghĩa vụ về việc thực hiện đầy đủ và chính xác những thỏa thuận của các bên. Thứ hai, biện pháp bảo đảm giúp bên có quyền thu lại được một phần hoặc toàn bộ lợi ích hợp pháp của...

  pdf38 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xét xử các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm qua thực tiễn tại tỉnh Quảng TrịLuận văn Xét xử các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm là một hiện tượng mang tính tất yếu khi tồn tại hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam vẫn là một ngành kinh doanh còn mới mẽ và hệ thống pháp luật chuy n ngành còn chưa hoàn thiện, vì vậy đã có nhiều tranh chấp đã được giải quyết nhưng sẻ có nhiều tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bảo h...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xây dựng nếp sống văn hóa cho sinh viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân độiLuận văn Xây dựng nếp sống văn hóa cho sinh viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội

  Xây dựng và phát huy vai trò của nếp sống văn hóa trong giáo dục đào tạo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong tình hình hiện nay là một yêu cầu rất lớn. Nó không chỉ phát huy nguồn lực con người trong hoạt động giáo dục đào tạo mà còn tạo nên một đời sống văn hóa - tinh thần lành mạnh, phong phú, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tâm ...

  pdf126 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã Đại hưng, huyện Mỹ đức, thành phố Hà NộiLuận văn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã Đại hưng, huyện Mỹ đức, thành phố Hà Nội

  Qua khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bên cạnh những ưu điểm thì những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Đại Hưng đã được tác giả đề cập trong luận văn với 06 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Thứ ba là nhóm giải pháp về quản lý nhà nư...

  pdf143 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đến năm 2030Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đến năm 2030

  Về kết quả nghiên cứu thực tiễn, thực trạng phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời gian qua cho thấy, mặc dù thương mại, bao gồm cả thương mại trong nước và xuất nhập khẩu đã đạt được những tựu đáng kể, có đóng góp quan trọng đối với phát triển thương mại cả nước, cũng như đóng góp đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế củ...

  pdf180 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số tính chất của hàm đơn điệu và áp dụngLuận văn Một số tính chất của hàm đơn điệu và áp dụng

  Luận văn Một số tính chất của hàm đơn điệu và áp dụng Bất đẳng thức là một mẳng chuyên đề toán học rộng lớn và có rất nhiều cách giải quyết một bài toán bất đẳng thức. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý thuyết hàm số đơn điệu để giải các bài toán về bất đẳng thức

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế Trà my - Quảng namLuận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế Trà my - Quảng nam

  Qua các kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số kết luận sau: - Đối với cành quế: nên xay thô nguyên liệu trước khi chưng, tỷ lệ nguyên liệu/nước là 1:5 (g/ml), không cần ngâm nguyên liệu trước khi chưng và thời gian chưng là 120 phút . - Đối với vỏ quế: nên xay thô nguyên liệu trước khi chưng, tỷ lệ nguyên liệu/nước là 1:4 (g/ml), không cần ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0