• Đề tài Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn KiếmĐề tài Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

  Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường, hệ thống các ngân hàng thương mại cần phải có các thông tin nhanh nhạy, chính xác kịp thời. Với yêu cầu đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải đổi mới toàn diện, từng bước hiện đại hoá Công nghệ ngân hàng. Trên cơ sở đầu tư trang bị hệ thống máy tính và ứng dụng có hiệu quả các kỹ thuật Công ngh...

  pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinhĐề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinh

  TSCĐ là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCĐ là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.Do đó, việc theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm TSCĐ, tình hình sử dụng và khấu hao TSCĐ có ý nghĩa quan tr...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2742 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà HùngĐề tài Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà Hùng

  Từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ thứ hai mươi đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng phong phú, sôi động và nó chính là hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thôn...

  pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 3561 | Lượt tải: 18

 • Đề tài Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăngĐề tài Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

  Đối tượng áp dụng Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phầnLuận văn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

  Luận văn - Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến này không chỉ d...

  doc106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại& đầu tư Huy PhátĐề tài Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại& đầu tư Huy Phát

  Công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của công ty đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến, đổi mới nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại ở một số khâu cần sửa đổi hoàn thiện hơn. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác kế toán ở công ty, em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hà...

  doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 5799 | Lượt tải: 27