• [Tóm tắt] Luận án Kỹ năng giao tiếp của trẻ 5 – 6 tuổi tỉnh Tuyên Quang qua trò chơi đóng vai theo chủ đề[Tóm tắt] Luận án Kỹ năng giao tiếp của trẻ 5 – 6 tuổi tỉnh Tuyên Quang qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

  1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng - Biểu hiện KNGT của trẻ 5 – 6 tuổi tỉnh Tuyên Quang qua trò chơi ĐVTCĐ ở mức trung bình. Biểu hiện của ba nhóm kỹ năng thành phần cũng ở mức trung bình. Tuy nhiên giữa ba nhóm kỹ năng thì nhóm kỹ năng nghe hiểu lời nói giao tiếp trong thực hiện trò chơi có điểm trung bình cao hơn cả. - Giữa các trường, giới ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước[Tóm tắt] Luận án Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước

  Luận án đã giới thuyết nhận thức lý luận về thể loại truyền thuyết và giai thoại. Đây là cơ sở, xuất phát điểm cho việc tập hợp tư liệu, nghiên cứu những sáng tác cụ thể thuộc đối tượng nghiên cứu. Với truyền thuyết, luận án nhấn mạnh “thực tại được phản ánh” là hiện thực lịch sử thông qua cảm quan của nhân dân, biểu hiện trong những hình thức...

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Truyện ngắn trong khuynh hướng văn học yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 – 1975[Tóm tắt] Luận án Truyện ngắn trong khuynh hướng văn học yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 – 1975

  Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, 30/4/1975, độ lùi về thời gian đã khiến cho cái nhìn về lịch sử và văn học ít nhiều thay đổi. Những ai nhìn văn học miền Nam bằng cái nhìn cực đoan, phủ định sạch trơn cũng đã ít nhiều chấp nhận tinh thần “gạn đục khơi trong”. Với TNYNOĐTMN 1965-1975, nhiều tác phẩm đã cho thấy kể cả khi vai t...

  pdf31 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 2

 • Luận án Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam: các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mạiLuận án Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam: các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại

  Các hướng nghiên cứu mở rộng – Phần nghiên cứu truyền dẫn lãi suất bán lẻ có một số hạn chế về dữ liệu. Luận án chỉ thu thập được lãi suất bán lẻ từ 4 ngân hàng thương mại lớn có vốn chi phối của nhà nước. Ngoài ra, Luận án cũng chỉ nghiên cứu đến lãi suất bán lẻ ngắn hạn. Để bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm thảo luận về truyền dẫn lãi suất...

  pdf182 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 1

 • [Tóm tắt] Luận án Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam: các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại[Tóm tắt] Luận án Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam: các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại

  Các hướng nghiên cứu mở rộng  Cần mở rộng nghiên cứu chủ đề này ở khía cạnh mở rộng thu thập dữ liệu đến các ngân hàng thương mại không có vốn chi phối của nhà nước và mở rộng đối tượng chịu tác động của lãi suất thị trường liên ngân hàng và lãi suất cho vay thế chấp  Trong tương lai, để có thêm bằng chứng các yếu tố xác định lãi cận biên cầ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó[Tóm tắt] Luận án Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó

  Sự ra đời của Tứ Diệu Đế gắn liền với bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội của Ấn Độ đương thời. Đây là thời kỳ xã họi Ấn Độ trải qua sự phân biệt đẳng cấp khắc nghiệp và nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là sở hữu tối cao về ruộng đất và thần dân. Mâu thuẫn giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới của xã hội ngày càng diễn ra k...

  doc28 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk LắkLuận văn Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

  Việc phát triển trang trại cần phải thực hiện một số kiến nghị sau: Thực hiện liên kết các hộ nông dân đạt điều kiện về hạn điền (đất đai tối thiểu) nhưng không đạt điều kiện về giá trị sản lượng, có thể liên kết theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Đối ...

  docx113 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 3

 • [Tóm tắt] Luận văn Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh[Tóm tắt] Luận văn Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

  1. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người đã mở ra một thời đại mới vẻ vang và hiển hách nhất cho lịch sử dân tộc: thời đại Hồ Chí Minh vinh quang. Người là tấm gương tuyệt vời về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người được cán bộ và nhân dân tuyệt đối tin tưởng, bạn bè kính trọng, kẻ thù kinh sợ, lối phê...

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

  Luận án đưa ra 3 nhóm giải pháp cụ thể nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay bao gồm: nhóm giải pháp đổi mới tổ chức thanh tra xây dựng; nhóm giải pháp về đổi mới hoạt động thanh tra xây dựng và nhóm các giải pháp khác. Mỗi nhóm giải pháp dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn và có tính khả thi phù hợp ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 1

 • [Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1961 – 1975[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1961 – 1975

  4. Một số đề xuất từ quá trình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam Một là, nghiên cứu về BTHTWC cũng như công tác tuyên huấn trong thời kỳ chiến tranh, cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình tổ chức và hoạt động chuyên môn của một số cơ quan chuyên trách của BTHTWC. Hai là, cần có các giải...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0