• Đề tài Ứng dụng cảm biến đo áp suất MEMSĐề tài Ứng dụng cảm biến đo áp suất MEMS

    KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN ÁP SUẤT MEMS 1. Mục đích Khảo sát cảm biến áp suất chế tạo theo công nghệ MEMS, trên cơ sở đó thực hiện một bài toán sử dụng cảm biến áp suất: Bài toán cảnh báo áp suất. 2. Dụng cụ thực nghiệm ã Buồng tạo áp suất ã Bơm khí ã Van xả ã Áp kế thuỷ ngân ã Các cảm biến ã Mạch điều khiển A. CƠ SỞ LÝ TH...

    pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 5440 | Lượt tải: 9

  • Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty dược liệu Trung Ương 2Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty dược liệu Trung Ương 2

    LỜI MỞ ĐẦU Trong hơn một thập niên qua, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành quả đáng kể, nhất là những thành quả về kinh tế. Đó là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam, được điều tiết theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn đảm bảo sự tồn tại, khẳng ...

    pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 11