• Luận văn Nghiên cứu, so sánh các giao thức định tuyến trong mạng vanetLuận văn Nghiên cứu, so sánh các giao thức định tuyến trong mạng vanet

  Luận văn đã trình bày tổng quát những kiến thức cơ bản về mạng không dây và mạng VANET với trọng tâm là nghiên cứu, so sánh và đánh giá các giao thức định tuyến Luận văn đã nghiên cứu một cách chi tiết về các giao thức định tuyến, môi trường mô phỏng mạng. Thực nghiệm mô phỏng, phân tích dựa trên cơ sở lý thuyết đã so sánh và đánh giá được cá...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emLuận văn Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

  Chẩn đoán để phát hiện sớm bệnh tự kỷ ở trẻ em là việc làm rất cần thiết để có biện pháp điều trị kịp thời và phù hợp. Hiện nay, việc hội chẩn hội chứng tự kỷ nên có sự tham gia của chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau: tâm lý, tâm thần, giáo dục, âm ngữ trị liệu, vật lý trị liệu. Yếu tố đầu tiên của quá trình chẩn đoán là tìm hiểu chung về q...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng mạng Nơ - Ron nhân tạo vào bài toán ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô hình AgileLuận văn Nghiên cứu và ứng dụng mạng Nơ - Ron nhân tạo vào bài toán ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô hình Agile

  Qua đề tài này chúng ta có thể ước lượng được chi phí và nỗ lực để phát triển phần mềm gần chính xác nhất. Giảm thời trong việc ước lượng, đảm báo thời gian hoàn thành dự án kịp tiến độ, đảm bảo được chi phí trong quá trình phát triển. Đầy đủ các chức năng mà khách hàng yêu cầu. Đề xuất được giải pháp áp dụng mạng Nơ-ron nhân tạo, ABC, Levenb...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 3

 • Luận án Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảoLuận án Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo

  Luận án đã đề xuất mô hình hệ thống truyền thông hợp tác trong môi trường vô tuyến nhận thức với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền (CSI) không hoàn hảo. Tác giả đã thành lập được biểu thức toán học dạng đơn giản để tính xác suất bị can nhiễu, xác suất dừng hệ thống, tỉ lệ lỗi symbol trung bình - SER, các kết quả phân tích được kiểm ch...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình javaLuận văn Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình java

  Qua đề tài “Xâ y dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình Java”, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu được một số kết quả sau: Thứ nhất, tìm hiểu về cách xây dựng và hoạt động của và phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho ngôn ngữ Java c ng như nghi n cứu về các thách thức hiện nay. Thứ hai, đề xuất và cài đ t giải pháp tối ưu tro...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trướcỨng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trước

  Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiếp nhận được những kiến thức mới về hình học t nh toán, phương pháp ph n hoạch đồ thị thành bản đồ hình thang và cấu trúc dữ liệu để lưu trữ bản đồ hình thang phục vụ cho bài toán đặt ra. Chúng tôi đã thực hiện nghi n cứu t ng quan về hình học t nh toán; nghi n cứu các kỹ thuật của hình học t nh...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1165 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềmLuận văn Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềm

  Nghiên cứu này đã đạt được những kết quả như sau: - Đề xuất một phương pháp phân loại mới cho các thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và khảo sát tổng quan các thuật toán hiện có cho mỗi nguồn cảm hứng. Kết quả này sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới cho việc tiếp tục đề xuất các thuật toán tối ưu mới dựa trên tư tưở...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 1

 • Dự án kĩ năng mềm 2017 thiết bị thông minh giám sát & theo giõiDự án kĩ năng mềm 2017 thiết bị thông minh giám sát & theo giõi

  Với thời đại hiện nay công nghệ đang dần hiện đại hơn bao giờ hết , cùng đó trước khi nghĩ ra ý tưởng tụi em cũng đã tính đến độ khả thi của dự án mà mìn thực hiện và tin rằng đây không phải là một thiết bị quá xa vời mà hoàn toàn có thể thực hiện được và đưa vào sản xuất kinh doanh : Nói như vậy vì tụi em đã dựa vào những sản phẩm tương tự ,về mộ...

  docx11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Lập trình game trên thiết bị di độngKhóa luận Lập trình game trên thiết bị di động

  Khóa luận tốt nghiệp đã trình bày về đề tài lập trình trò chơi trên thiết bị di động. Đây là chủ đề mới, là một trong những hƣớng phát triển đem lại nhiều thành quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khóa luận đã đạt đƣợc một số kết quả nhƣ sau:  Trình bày được kiến trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên thiết bị di động.  ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 3

 • Đề án Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học áp dụng cơ chế đặc thù trong giai đoạn 2017 - 2020Đề án Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học áp dụng cơ chế đặc thù trong giai đoạn 2017 - 2020

  Các khóa luận về mảng mạng máy tính cần có các phần: - Sơ đồ hệ thống mạng - Mô phỏng hệ thống * Các khóa luận về mảng phương pháp giảng dạy cần có các phần: - Khảo sát thực trạng - Tiến hành thực nghiệm - Đánh giá hiệu quả * Các khóa luận về mảng kiểm thử cần có các phần: - Lý thuyết liên quan; - Phương pháp kiểm thử; - Hệ thống sẽ thực ...

  pdf308 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 1