• Đề tài Quản lý hệ thống bán vé máy bay của hãng hàng không vietnam airline sử dụng mô hình CSDL phân tán sql serverĐề tài Quản lý hệ thống bán vé máy bay của hãng hàng không vietnam airline sử dụng mô hình CSDL phân tán sql server

  Chức năng: có 2 loại tìm kiếm • Tìm kiếm thông thường - Theo giờ bay - Theo ngày đi - Theo ngày đến - Theo mã chuyến bay • Tìm kiếm nâng cao - Tìm kiếm theo khoảng thời gian bay. - Tìm kiếm theo khoảng thời gian đi. - Tìm kiếm theo khoảng thời gian đến.

  doc47 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 2

 • Luận án Xây dựng môi trường xử lý tiếng Êđê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê ĐêLuận án Xây dựng môi trường xử lý tiếng Êđê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê Đê

  Kết quả đạt được sau đây là chưa được nghiên cứu từ trước đến nay: Định hướng qui trình nghiên cứu trong xử lý tiếng các DTTS ở Việt Nam nói chung và xử lý tiếng Ê Đê nói riêng. Sử dụng Unicode trong STVB tiếng Ê Đê, góp phần ứng dụng STVB tiếng Ê Đê trong môi trường đa ngữ. Chuyển đổi các văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode, ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớnLuận án Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn

  1. Nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc của các đối tượng được giám sát trên LSDS, cho phép đặc tả kiến trúc của nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ phân tán được giám sát. 2. Đề xuất mô hình hành vi truyền thông cơ bản của các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông, qua đó biểu diễn các thông tin...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontologyLuận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

  Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology Xây dựng phương pháp đồng thuận để xử lý đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Cấu trúc khái niệm đồng thuận được xác định với danh sách thuộc tính và miền giá trị của các thuộc tính tương ứng

  pdf28 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tửLuận văn Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích và đánh giá các ưu nhược điểm của các kết quả đã được nghiên cứu cho việc học phân lớp bằng cây quyết định. Kết quả chính của luận án là nghiên cứu, đề xuất mô hình và các phương pháp cho việc học cây quyết định nhằm thu được cây kết quả đạt hiệu quả cao cho quá trình phân lớp và đơn giản, dễ hiểu đối với...

  pdf120 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữLuận văn Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ

  Luận án kế thừa các kết quả xử lý câu đầu vào tiếng Việt (tách từ, gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp) có độ chính xác như sau: hệ tách từ tiếng Việt độ chính xác 97%, hệ gán nhãn từ loại độ chính xác 93%, hệ phân tích cụm từ tiếng Việt độ chính xác 81% và hệ phân tích cú pháp tiếng Việt độ chính xác 78%. - Kết quả dịch của EnCoVie phụ thuộc ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 998 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lướiNghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lưới

  Thông qua tìm hiểu các mô hình hình học mô tả bề mặt của đối tượng 3D và các nghiên cứu liên quan đến tái tạo mặt cong từ mô hình lưới, luận án có những đóng góp chính như sau: - Đề xuất giải thuật hiệu chỉnh lưới tam giác trên cơ sở đảo cạnh Delaunay và ý tưởng tạo lưới chất lượng của Ruppert. Lưới sau khi hiệu chỉnh có chất lượng tốt hơn lướ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Áp dụng enterprise architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt NamLuận văn Áp dụng enterprise architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

  Khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin được xây dựng dựa trên mô hình ITI-GAF là một mô hình đơn giản, dễ áp dụng có thể thể thích hợp cho mọi cấp độ của tổ chức khác nhau bằng việc phân tích, xem xét các khía cạnh của hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp dưới 03 góc độ về nguồn lực, thể chế và hoạt động. Các thành ph...

  pdf80 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascalKhóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascal

  Sau sáu tháng tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng, chúng em đã xây dựng đƣợc một phần mềm trò chơi “VUI HỌC PASCAL” giúp cho ngƣời chơi có thể tự học, tự ôn luyện ngôn ngữ lập trình Pascal. Phần mềm này đƣợc xây dựng trên công nghệ Flash với ActionScript đã đạt đƣợc những kết quả sau - Xây dựng đƣợc phần mềm tƣơng đối hoàn chỉnh cho phép ngƣời chơ...

  pdf91 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Xây dựng phần mềm trò chơi hỗ trợ học lập trình pascalKhóa luận Xây dựng phần mềm trò chơi hỗ trợ học lập trình pascal

   Sơ lược về nội dung chương trình Pascal Chương trình, chuẩn kiến thức và nội dung môn Tin học lớp 11 được xây dựng dựa trên yêu cầu, mục tiêu môn Tin học ở cấp Trung học phổ thông 1. Mục tiêu chung của Tin học 11: - Kiến thức: trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. - Kĩ năng: giải được một ...

  pdf121 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 3